ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Рекомендації щодо здійснення перегляду регуляторних актів та приведення їх у відповідність із принципами державної регуляторної політики PDF Друк

Рекомендації щодо здійснення перегляду регуляторних актів та приведення їх у відповідність із принципами державної регуляторної політики

 

І. Організаційне забезпечення  здійснення перегляду регуляторних актів

Для проведення моніторингу та здіснення перегляду регуляторних актів необхідно в кожному органі влади, відповідальному за цю діяльність, створити робочу групу, яка буде здійснювати перегляд регуляторних  актів на відповідність принципам державної регуляторної політики та готувати відповідні висновки для прийняття остаточного рішення керівництвом цього органу влади (далі – робоча група з перегляду).

До складу робочої групи з перегляду є необхідним залучити представників суб’єктів господарювання, об’єднань громадян, які можуть надати допомогу відповідно до галузевої спрямованості регуляторних актів. На підтримку курсу, проголошеного Президентом України, щодо залучення громадськості в процес прийняття рішень органами влади пропонована кількість громадськості у складі робочої групи з перегляду повинна становити не менш як половини від загального складу цієї робочої групи.

Відповідному органу влади необхідно забезпечити робочу групу з перегляду повним переліком існуючих чинних регуляторних актів, які були видані цим органом влади, а також, за вимогою робочої групи з перегляду, забезпечити текстами та необхідними, пов’язаними з цими регуляторними  актами документами, якщо такі відсутні у вільному доступі членів робочої групи.

Робочій групі з перегляду необхідно здійснити перегляд кожного регуляторного акта згідно з наданим переліком (методологія здійснення перегляду наводиться нижче) та підготувати  висновки обсягом не більш як на одну сторінку щодо кожного регуляторного акта.

Робоча група з перегляду має сформувати три переліки регуляторних  актів: 1) регуляторні акти, які підлягають негайному скасуванню; 2) регуляторні акти, які відповідають принципам державної регуляторної політики; 3) регуляторні акти, в які необхідно вносити зміни та доповнення.

За результатами перегляду робоча група з перегляду передає переліки регуляторних актів разом з  висновками щодо кожного регуляторного акта керівнику відповідного органу влади.

Керівник органу влади дає доручення відповідному структурному підрозділу на підготовку проекту рішення з метою скасування   регуляторних актів, що визначені у переліку 1.

Крім того, керівник органу влади дає доручення відповідним структурним підрозділам на підготовку проектів регуляторних актів відповідно до переліку 3 з подальшим забезпеченням  проходження цих проектів регуляторних актів згідно з процедурами, визначеними Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відповідним органом влади надсилається на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва лист за підписом керівника органу влади з доданими до нього трьох переліків регуляторних актів та   експертних висновків до цих регуляторних актів, а також  узагальнена інформація про результати скасування регуляторних актів, які підлягали негайному скасуванню відповідно до переліку 1 та  про розроблені проекти  регуляторних актів відповідно до переліку 3.

Зазначені вище переліки та інформація  також надається до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на магнітних носіях (є-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

 

П. Методологія проведення перегляду  регуляторних актів робочою групою з перегляду

Основною умовою проведення перегляду регуляторних актів на їх відповідність принципам державної регуляторної політики є участь громадськості в її здійсненні та забезпечення робочої групи з перегляду найповнішою інформацією щодо кожного регуляторного акта.

Проведення перегляду регуляторних актів  здійснюється з урахуванням  основних положень Закону України від  11.09.2003 № 1160-ІУ  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та  Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Перегляд  регуляторних актів здійснюється на:

1.    відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу влади;

2.    економічну доцільність та обґрунтованість існування регуляторного  акта;

3.    економічну ефективність для суб’єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта.

Для полегшення в роботі робочої групи з перегляду рекомендується  проаналізувати перелік наданих органом влади регуляторних актів та розбити їх на блоки.

Блоки регуляторних актів можуть складатись за принципами: а) галузевої чи підгалузевої спрямованості або б) спрямування на регулювання певного виду діяльності (виробництва або реалізації певного товару, надання певної послуги тощо) або в) адміністрування господарської діяльності цим органом влади (видача певних документів дозвільного характеру, вимоги до звітності тощо).

Робоча група з перегляду самостійно вирішує, які блоки регуляторних актів підлягають першочерговому перегляду, на підставі рейтингу проблемності для суб’єктів господарювання (найбільш проблемні для виконання суб’єктами господарювання регуляторні акти підлягають першочерговому перегляду).

Робоча група з перегляду до розбивки на блоки регуляторних актів може визначити певні регуляторні акти, які будуть підлягати першочерговому перегляду, якщо у її членів наявна інформація щодо назви такого регуляторного акта та невідповідності його вищезазначеним критеріям.

Ш. Відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу влади

Відповідність першому критерію, за яким аналізується регуляторний акт, повинен полягати в проведенні аналізу юридичної сили акта(ів) (чинний чи нечинний), на підставі якого(яких) видавався регуляторний акт органу влади.

Першочергово з’ясовується  дотримання порядку підготовки регуляторного  акта вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Наступним аналізується компетенція органу влади з видачі цього регуляторного акта, яка закріплена у відповідних актах законодавства на сьогоднішній день (прийнятий в межах повноважень або поза межами наданих органу влади повноважень).

Після цього регуляторний акт аналізується на виявлення норм, які суперечать або не узгоджуються з нормами актів вищої юридичної сили (існують чи не існують, якщо існують, то яким саме нормам і яких актів законодавства суперечить чи не узгоджується).

Наступним з’ясовується проміжок часу, на який був виданий регуляторний акт (цьому аналізу не підлягають регуляторі акти, дія яких не обмежена часом). Тобто необхідно співставити строк дії регуляторного акта, зазначений в ньому, з датою здійснення аналізу.

Останнім етапом аналізу є наявність інформації про офіційне оприлюднення нормативно-правового (регуляторного) акта згідно з вимогами статті 57 Конституції України (офіційно оприлюднювався чи ні).

Негативна відповідь в процесі проходження одного з будь-яких етапів аналізу є підставою для внесення регуляторного акта до переліку “Регуляторні акти, які підлягають негайному скасуванню”. В зв’язку з існуванням вищенаведеної підстави перегляд на відповідність регуляторного акта другому та третьому критерію не проводиться.

ІУ. Економічна доцільність та обґрунтованість існування регуляторного акта

Аналіз регуляторного акта на відповідність другому критерію починається з виявлення наявності аналізу регуляторного впливу до цього регуляторного акта (тільки за умови якщо регуляторний акт розроблявся і був прийнятий після набрання чинності Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та є відповідно до статті 1 цього Закону регуляторним актом). Відсутність аналізу регуляторного впливу до регуляторного акта, який був розроблений і прийнятий після набрання чинності Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та є регуляторним актом, є підставою для внесення такого регуляторного акта до переліку “Регуляторні акти, які підлягають негайному скасуванню”.

Наступним етапом є аналіз досягнення мети прийняття цього регуляторного акта. На цьому етапі мають бути з’ясовані питання:

-       чи розв’язана проблема, яку необхідно було вирішити за допомогою регуляторного акта? (якщо проблема розв’язана, то необхідно зазначити, чи може ця проблема знову виникнути, якщо регуляторний акт буде скасований);

-      чи потребує вирішення проблеми зміни норм регуляторного акта і яких саме?;

-       які вигоди отримує держава від існування регуляторного акта? (відповідь на це питання повинна бути сформульована саме у розрізі держави, а не органу влади);

-       які категорії суб’єктів правовідносин, які регулюються цим регуляторним актом, несуть витрати від дії цього акта і які саме? (до суб’єктів правовідносин рекомендується віднести три загальні категорії: держава, суб’єкти господарювання, населення);

-       чи виникли додаткові проблеми під час існування регуляторного акта?

Для регуляторних актів, до яких був розроблений аналіз регуляторного впливу, відповіді на ці питання співставляються з інформацією та даними, наведеними в аналізі регуляторного впливу.

Згідно з відповідями на ці питання регуляторний акт може бути відразу віднесений до переліку «регуляторні акти, які підлягають негайному скасуванню», після чого перелік на відповідність регуляторного акта третьому критерію не проводиться, або до переліку «регуляторні акти, в які необхідно вносити зміни та доповнення» з визначенням норм, в які необхідно внести зміни, та суть пропонованих змін та доповнень (при цьому, якщо регуляторний акт, який пропонується внести в перелік «Регуляторні акти, в які необхідно вносити зміни та доповнення», не буде відповідати третьому критерію, то він підлягає включенню до переліку «Регуляторні акти, які підлягають негайному скасуванню»).

У. Економічна ефективність для суб’єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта

Аналізу на відповідність третьому критерію підлягають регуляторні акти, які на цей момент ще не включені в жодний  з  трьох переліків або вже включені в перелік «Регуляторні акти, в які необхідно вносити зміни та доповнення».

Основним підходом у проведені перегляду  за третім критерієм є врахування  громадської думки  - представників  суб’єктів господарювання та об’єднань громадян, включених в робочу групу з перегляду, та залучених незалежних експертів (за наявності).

Представники громадськості наводять аналіз складу та розміру витрат (як грошових, так і часових) при здійсненні господарської діяльності, які виникають внаслідок дії цього регуляторного акта (за наявності таких обґрунтованих витрат). При цьому, якщо розмір витрат може бути знівельований внесенням певної зміни до норми цього акта, то у висновку зазначається необхідність такої зміни. Якщо зменшення розміру витрат суб’єктів господарювання не є можливим за рахунок внесення відповідних змін, то такий регуляторний акт підлягає внесенню до переліку «Регуляторні акти, які підлягають негайному скасуванню».

Останнім етапом перегляду регуляторного акта є його аналіз на прозорість норм. Членами робочої групи визначаються норми, які є частково або повністю незрозумілими для виконання суб’єктами господарської діяльності. Також наводяться норми, які можна неоднозначно трактувати в процесі застосування регуляторного акта і які можуть бути по різному інтерпретовані як органом влади, так і суб’єктами господарювання, що може потягнути корупційні діяння з боку посадових осіб органу влади.

У разі невідповідності регуляторного акта третьому критерію, він вноситься до переліку «Регуляторні акти, які підлягають негайному скасуванню». Регуляторний акт, який не відповідає третьому критерію, може бути внесений до переліку  «Регуляторні акти, в які необхідно вносити зміни та доповнення» тільки за умови, якщо робочою групою з перегляду будуть запропоновані зміни та доповнення до такого акта, які позитивно вплинуть на його економічну ефективність для суб’єктів господарювання, а також будуть усунуті непрозорість та неоднозначність трактування норм регуляторного акта.

УІ. Додаткові рекомендації

В перелік «Регуляторні акти, які відповідають принципам державної регуляторної політики» вносяться тільки регуляторі акти, які відповідають всім трьом визначеним вище критеріям.

Рекомендується подавати керівнику органу влади результати перегляду кожного, визначеного робочою групою з перегляду блоку регуляторних актів органу влади.

Для полегшення проведення перегляду актів та підготовки висновків додається рекомендована форма  висновку.

 

Додаток

Форма

висновку з відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

 

Назва РА ___________________________________________________________________

Дата прийняття _____________ № прийняття ______ № державної реєстрації __________

Орган, що прийняв _________________________________________________________

І. Критерій № 1: відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу влади

1. Юридична сила акта, на підставі якого був виданий РА: чинний / нечинний

2. Компетенція органа влади на видачу РА: в межах / поза межами повноважень

3. Наявність норм, які суперечать або не узгоджуються з нормами актів вищої юридичної сили: так / ні

Номер пункту РА, що суперечить чи не узгоджується: ____________________________

Назва акта законодавства та номер статті (пункту, частини): ________________________

4. Строк дії РА: необмежений / закінчився / не закінчився (в цьому випадку необхідно зазначити строк, який залишився до закінчення дії РА)

5. РА був офіційно оприлюднений: так / ні

Висновок за Критерієм № 1: відповідає / не відповідає

ІІ. Критерій № 2: економічна доцільність та обґрунтованість існування РА

1. Наявність аналізу регуляторного впливу: так/ ні (заповнюється тільки для РА, які розроблені та прийняті після набрання чинності Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і є регуляторними актами)

2. Проблема, на розв’язання якої був виданий РА, вирішена: так / ні

3. Ймовірність виникнення проблеми, якщо РА буде скасований: існує / не існує

4.Вигоди держави від дії РА: ___________________________________________________

5. Витрати від дії РА: для держави ______________________________________________

для суб’єктів господарювання _______________________________

для населення _____________________________________________

6. Вирішення проблеми потребує внесення змін до РА: так / ні

№ пункту РА, який пропонується змінити: ________

Суть змін: _________________________________________________________________

7. Додаткові проблеми, пов’язані з дією РА: виникли / не виникли

Суть додаткових проблем: _____________________________________________________

Висновок за критерієм № 2: включити до Переліку _________________ / провести експертизу на відповідність критерію № 3.

ІІІ. Критерій № 3:

1. Дія РА призводить до витрат суб’єктів господарювання: так / ні

Грошові витрати: _______________________________________________________

Часові витрати: _______________________________________________________

2. Зміни, які зменшать розмір витрат суб’єктів господарювання: існують / не існують

№ пункту РА, який необхідно змінити: ________________________________________

Зміст зміни: _________________________________________________________________

3. Норми РА прозорі і однозначно трактуються: так / ні

Зміни, які позитивно вплинуть на прозорість та однозначність трактування норм РА: існують / не існують

№ пункту РА, який необхідно змінити: ________________________________________

Зміст зміни: __________________________________________________________________

Висновок з  перегляду: включити РА до переліку ___________________________________________

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації