ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження голови РДА від 08.12.2017 р. №471-р "Про переліки відомостей службової та конфіденційної інформації" PDF Друк

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 08 грудня 2017 року                                                                          № 471-р

м. Мала Виска

Про переліки відомостей службової

та конфіденційної інформації

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня              2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», законів України «Про інформацію» (зі змінами), «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року                № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», пунктів 3,4 Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Кіровоградській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2016 року № 515-р, на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 травня         2017 року № 235-р «Про переліки відомостей службової та конфіденційної інформації» та, враховуючи пропозиції, що надійшли від структурних підрозділів райдержадміністрації, з метою визначення відомостей, що становлять службову інформацію Маловисківської районної державної адміністрації, та переліку конфіденційної інформації, володільцем якої є Маловисківська районна державна адміністрація:

1.  Затвердити у новій редакції і ввести в дію Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Маловисківської районної державної адміністрації, та Перелік конфіденційної інформації, володільцем якої є Маловисківська районна державна адміністрація, а також інформації, що є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає відображенню у відкритому доступі ( далі – переліки)  (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2015 року № 50-р «Про затвердження переліків відомостей службової та конфіденційної інформації у новій редакції».

3.  Контроль за додержанням вищезазначених переліків покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Гончарову А.В.

Голова районної

державної адміністрації                                                                    П.СОРОКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

08 грудня 2017 № 471-р

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію                                         Маловисківської районної державної адміністрації

 

№ з/п

Відомості

1

2

1.

 

 

 

 

Службова інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень,              які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.

Зведені відомості щодо режимних приміщень (зон, територій) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

3.

Зведені відомості щодо пропускного та внутрішньооб’єктового  режиму.

4.

Зведені відомості щодо ведення секретного діловодства.

5.

Зведені відомості про порядок проведення нарад з використанням секретної  інформації.

6.

Зведені відомості про поводження із секретними документами під час відрядження.

7.

Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом до  іноземних держав громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці.

8.

Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва.

9.

Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

10.

Зведені відомості про поводження з  матеріальними носіями секретної інформації у разі зміни начальника режимно-секретного органу (РСО), працівника, на якого покладено обов’язки щодо забезпечення режиму секретності, реорганізації або ліквідації РСО.

11.

Зведені відомості про проведення службових розслідувань за фактами порушень   законодавства у сфері охорони державної таємниці.

12.

Номенклатура секретних справ.

13.

Номенклатура посад працівників апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, перебування на яких потребує  оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

14.

Акти на знищення секретних документів і справ, документів і справ з грифом "Для службового користування", що стосуються  охорони державної таємниці.

15.

Облікова   картка   громадянина  про  надання  допуску  та  доступу до  державної таємниці.

16.

Положення про режимно-секретний орган апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації.

17.

Річний план роботи режимно-секретного органу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації.

 

18.

 

Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці в апараті райдержадміністрації,  структурних підрозділів райдержадміністрації.

19.

Акти перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації в РСО апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації (якщо не містять інформації, що становить державну таємницю).

20.

Розпорядження   голови  райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань державної таємниці:

про надання доступу до державної таємниці;

про припинення  доступу до державної таємниці;

про встановлення надбавки за роботу в умовах режимних обмежень;

про експертну комісію з питань таємниць;

про експертну комісію із проведення експертизи цінності документів.

 

21.

Протоколи засідань експертних комісій апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації з питань таємниць та експертних комісії апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації з проведення експертизи цінності документів.

 

22.

Інструкція про порядок забезпечення режиму секретності під час  роботи на запасних пунктах управління райдержадміністрації у разі введення в державі особливого періоду.

23.

Правила внутрішньооб’єктового режиму апарату райдержадміністрації.

24.

Картка результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці.

25.

Акт за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

26.

Акт про відібрання для знищення та знищення машинних носіїв інформації.

 

27.

Журнал обліку вхідних секретних документів.

28.

Журнал обліку секретних документів, надрукованих у друкарському бюро.

29.

Журнал обліку підготовлених секретних документів та документів з грифом "Для службового користування".

 

30.

Листування про стан забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації з обмеженим доступом (якщо інформація не відноситься до державної таємниці).

31.

Відомості про загрози ( моделі загроз або моделі порушників) або можливі шляхи

реалізації загроз для службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляються в конкретній інформаційній ( автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

32.

Зведені відомості про організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової та конфіденційної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік службової та конфіденційної інформації, щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює службова та конфіденційна інформація.

33.

Зведені відомості про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

34.

Зведені відомості про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

35.

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

36.

Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, а також за паролями "Каштан" та " Стихія".

 

37.

Відомості про плани та схеми зв'язку, які розкривають побудову системи зв'язку ДСНС України, крім тих, що становлять державну таємницю.

38.

Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

 

39.

Відомості щодо технічного стану та готовності про кожну окрему систему оповіщення.

40.

Виписки з радіоданих.

41.

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами                               мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

42.

Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження або знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів.

43.

Відомості про заходи цивільного захисту ( цивільної оборони) на особливий період районів, міст, районів у містах, підприємств, установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

44.

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що передбачені (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

45.

Облікові картки захисних споруд та протирадіаційних укриттів, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

46.

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних категорій з цивільного захисту.

47.

Відомості за сукупністю усіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період, що передбачені (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

48.

Зведені відомості за сукупністю показників про кількість, загальну площу, місткість та інші технічні характеристики захисних споруд цивільного захисту (за державу).

49.

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

50.

Зведені дані про стан підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) за рік,  якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

51.

Зведені відомості про техніко-економічні характеристики в розрізі регіонів, які накопичені у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів.

52.

Програмний додаток REESTR для представлення, редагування та поповнення інформації в базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів.

53.

Відомості,    що    розкривають бази даних  на  об'єкти і   споруди    систем життєзабезпечення     згідно з затвердженими     галузевими  і     обласними (регіональними) програмами створення страхового фонду документації.

54.

Перелік   об’єктів   і   споруд   систем   життєзабезпечення,   виробів   та   об’єктів, документація на які замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.

55.

Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних речовин.

56.

Відомості про комплекс технічних засобів системи фізичного захисту об'єктів

поводження з радіоактивними відходами щодо:

засобів виявлення несанкціонованого доступу на об'єкт;

кабельних мереж технічних засобів системи фізичного захисту;

системи управління інженерно-технічними засобами;

системи охоронного освітлення та резервного електроживлення.

57.

Відомості про дислокацію та характеристики захисних споруд місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

58.

Відомості,   що   розкривають   точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-200 та системі       координат СК-42 усіх об'єктів  загальних систем централізованого питного водопостачання (комплекс об’єктів, споруд, розподільних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води) у містах з населенням 50 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

59.

Відомості,   що   розкривають   точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-200 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів* централізованих систем питного водопостачання у містах з населенням 50 тис. осіб та більше.

* Водозабір - споруди або пристрій для забору води з водного об’єкта.

60.

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або Підземних резервних джерел водозабезпечення* у містах з населенням 250 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

* Резервні джерела водозабезпечення – законсервовані водозабори з артезіанських свердловин або відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів.

61.

Відомості щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

62.

Відомості щодо виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період (крім Збройних Сил України).

63.

Відомості щодо виробництва, закупівлі та поставки продовольства,

сільськогосподарської продукції, потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах росту рослин, мінеральних добрив в особливий період.

 

64.

Заходи щодо поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період.

 

65.

Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування.

 

66

Відомості щодо забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

67.

Відомості щодо виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.

 

68.

Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб господарства району  в особливий період.

 

69

Відомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

70.

Заходи щодо надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

71.

Відомості щодо виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

72.

Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації.

73.

Заходи щодо капітального будівництва в особливий період.

74.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки господарства району.

 

75.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, крім тих, що становлять державну таємницю.

 

76.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, крім тих, що становлять державну таємницю.

77.

Відомості про стан мобілізаційної готовності міст, районів, підприємств, установ та організацій.

78.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

79.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

80.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

81.

Відомості про виділення будівель, споруд,земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

82.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технології виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

83.

Відомості щодо перевірки стану  мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

84.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану  місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

85.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,організації на режим роботи в умовах особливого періоду, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

86.

Відомості про дострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

87.

Відомості про організацію реагування та дій в разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

88.

Програми професійної підготовки особового складу сил цивільного захисту.

 

89.

Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними речовинами, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

90.

Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки, які розташовані на території району       ( місце розташування об’єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікування втрати населення у разі аварії на хімічно небезпечному об’єкті).

91.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, крім тих, що становлять державну таємницю.

92.

Відомості з питань створення та утримання резерву медикаментів та медичного майна довготривалого зберігання на особливий період та на випадок виникнення надзвичайної ситуації, якщо відомості в них  не містять інформацію, що становить державну таємницю.

93.

Розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження штабу територіальної оборони.

94.

Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони, якщо відомості в них  не містять інформацію, що становить державну таємницю.

95.

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

 

96.

Відомості про проблемні питання міжнародних організацій, до яких входить Україна, що стосується третіх країн, які можуть внести загострення у стосунках з цими країнами.

97.

Листування з міністерствами, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями щодо  вироблення стратегії захисту інтересів  держави в закордонних юрисдикційних органах.

98.

Первинна звітність з питань водокористування.

99.

Відомості щодо схем розташування меліоративних систем.

100.

Відомості, що містять інформацію, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, призвести до заворушень чи злочинів, якщо ці відомості не містять інформацію, що становить державну таємницю.

 

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

08 грудня 2017 № 471-р

 

 

ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації, володільцем якої є Маловисківська               районна державна адміністрація, а також інформації, що є інформацією                                         з обмеженим доступом та не підлягає відображенню у відкритому доступі

 

1.       Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована.

 

2. Особові справи державних службовців (крім відомостей у деклараціях державних службовців, визначених Законом України «Про запобігання корупції», та персональних даних, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану із виконанням функцій держави, посадових або службових повноважень.

 

3. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт).

 

Примітки: 1.    Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються

здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

2. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів,  державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі             відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання              функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно                         до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону

 

 

______________________

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації