ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Функціональні повноваження керівництва райдержадміністрації PDF Друк

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 01 серпня 2018 року                                                                          № 237-р

м. Мала Виска

Про розподіл функціональних

повноважень керівництва

районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 4 Регламенту Маловисківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 червня 2018 року № 201-р, та у зв’язку з внесеними змінами до деяких законодавчих актів:

 1. Затвердити загальні та спеціальні функціональні повноваження голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (далі - керівництво районної державної адміністрації), взаємозаміщення керівництва районної державної адміністрації, закріплення керівництва районної державної адміністрації за виконавчими комітетами місцевих рад для надання методичної та практичної допомоги (додаються).
 2. Установити, що:

перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації несуть відповідальність за діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади відповідно до розподілу спеціальних функціональних повноважень;

доручення першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, дані у межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання  структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та відомств України в районі, виконавчими комітетами місцевих рад, а доручення керівника апарату районної державної адміністрації – структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації;

у разі відсутності голови районної державної адміністрації його обов'язки виконує перший заступник голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

 1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації, у разі необхідності, у двотижневий термін внести на розгляд голови районної  державної адміністрації пропозиції щодо змін у складах консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, рад відповідно до розподілу функціональних повноважень, визначеного даним розпорядженням.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 травня 2015 року № 148-р "Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації".

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                      П.СОРОКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядженням голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 01 серпня 2018 року № 237-р

 

 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації,

керівника апарату районної державної адміністрації

 

 1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, реалізацію рішень, що належать до компетенції районної державної адміністрації за відповідними напрямками діяльності, спрямовують, координують та контролюють діяльність відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації; територіальних органів міністерств та відомств України в районі, інших органів виконавчої влади, а також компаній, корпорацій, концернів державної форми власності щодо:

формування і виконання районного бюджету;

розроблення програм розвитку економіки району, її окремих галузей і сфер діяльності;

розроблення та виконання галузевих, міжгалузевих, міжнародних програм і угод з питань економічного та соціального розвитку району;

розвитку міжнародних і зовнішніх економічних зв'язків у відповідних галузях та сферах діяльності;

контролю, аналізу і оцінки стану економічного і соціального розвитку району у відповідних галузях та сферах діяльності;

реалізації в районі заходів проектів із пріоритетних напрямів економічного, соціального та культурного розвитку (національні проекти);

виконання заходів регіональних галузевих програм та ініціатив відповідно до розподілу функціональних повноважень;

виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації;

підготовки нарад та засідань колегії районної державної адміністрації;

вирішення інших питань діяльності окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, інших місцевих органів виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 1. Вносять голові районної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, координації діяльності органів місцевого самоврядування.
 2. У межах компетенції забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з районної радою.
 3. Відповідають за підготовку питань для розгляду на нарадах та засіданнях колегії районної державної адміністрації, беруть участь у нарадах та засіданнях колегії районної державної адміністрації, роботі колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 4. Розглядають і візують проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації та рішень районної ради, що вносяться головою районної державної адміністрації, відповідно до своїх повноважень.
 5. Здійснюють контроль за виконанням доручень голови районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та відомств України в районі, іншими місцевими органами виконавчої влади.
 6. Розглядають звернення, документи та інші матеріали, внесені на розгляд в установленому порядку.
 7. Сприяють діяльності відповідних громадських організацій.
 8. Відповідно до наданих повноважень, згідно з чинним законодавством погоджують призначення та вносять голові районної державної адміністрації пропозиції щодо звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, а також пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; керівник апарату районної державної адміністрації у встановленому законом порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), а також порушує питання щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 9. Здійснюють за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними колегіальними органами (комісії, ради тощо).
 10. Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

 

___________________

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядженням голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 01 серпня 2018 року № 237-р

 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

голови, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

СОРОКА П.В.

 

Очолює району державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх функцій;

представляє району державну адміністрацію у відносинах з районною радою, іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами;

очолює роботу з розроблення та реалізації програми економічного і соціального розвитку району, спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації;

здійснює повноваження, передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації";

координує роботу щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю;

здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації;

контролює виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

забезпечує оперативний розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, які надходять до районної державної адміністрації, контролює стан цієї роботи;

здійснює контроль за виконанням законів України "Про державну службу", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про державну таємницю".

Контролює і спрямовує діяльність:

головного спеціаліста апарату районної державної адміністрації (з питань запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи);

відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами);

сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

керівників органів місцевого самоврядування в межах делегованих повноважень.

Взаємодіє з керівництвом:

відділу поліції головного управління Національної поліції в області;

міжрайонним відділом Служби безпеки України в області;

Маловисківським відділом Знам`янської місцевої прокуратури, прокуратури Кіровоградської області;

районного суду;

Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області;

Маловисківським районним військовим комісаріатом.

Здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в районі.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

ЖАНТАЛАЙ С.А.

 

Заміщує голову районної державної адміністрації у разі його відсутності, діючи у межах, що визначаються його окремими дорученнями;

координує роботу заступника голови районної державної адміністрації; за дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі, області та за її межами;

здійснює підготовку матеріалів, пов’язаних з робочими поїздками Президента України, Прем’єр-міністра України в район, забезпечує реалізацію рішень, прийнятих за їх наслідками.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузях:

економічної та фінансово-бюджетної політики, сфери закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, розвитку підприємництва, торговельного та побутового обслуговування населення, надання платних послуг населенню;

промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку інфраструктури, надрокористування, дорожнього будівництва;

сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та у сфері розвитку соціальної сфери на селі;

охорони навколишнього природного середовища, у тому числі в частині підготовки переліку об'єктів та заходів, що фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища; здійснює контроль їх фінансування;

будівництва, архітектури та регіонального розвитку, сфері регіонального розвитку, зокрема проведенні децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи та реформування місцевого самоврядування, у тому числі в розрізі галузевих напрямків;

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергетики;

Організовує та координує:

стан практичного виконання в районі вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

надання методичної допомоги з питань діяльності об'єднаних територіальних громад району та співробітництва громад з органами виконавчої влади;

роботу щодо проведення в районі інформаційно-консультативної роботи щодо реформування системи місцевого самоврядування, утворення об'єднаних територіальних громад, проведення широкої інформаційної кампанії, експертного аналізу проблем місцевого самоврядування та шляхів їх розв’язання, вивчення міжнародного досвіду реформування місцевого самоврядування;

роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі в частині здійснення заходів в рамках децентралізації влади;

підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад;

роботу з розробки та виконання прогнозів і програм економічного і соціального розвитку району, проектів галузевих, міжгалузевих, регіональних програм, відповідних розділів проектів і прогнозів державної програми економічного і соціального розвитку України, заходів щодо її реалізації;

роботу щодо аналізу стану соціально-економічного розвитку району, розробки рейтингової оцінки економічного і соціального розвитку району та заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи, контролює їх виконання;

вжиття заходів з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;

заходи щодо удосконалення порядку регулювання цін в окремих галузях та регулювання цін на продукцію монопольних утворень на регіональному ринку;

роботу щодо формування проекту районного бюджету і подання його на розгляд районної ради, фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку, удосконалення методів фінансового і бюджетного планування, виконання бюджетів усіх рівнів на території району, координації діяльності учасників бюджетного процесу;

розробки і контролю за реалізацією заходів, пов’язаних з розвитком ринку цінних паперів;

контроль за використанням коштів цільових, резервних фондів; діяльність місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та реалізацією заходів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку системи надання адміністративних послуг, економічної конкуренції та обмеження монополізму;

розроблення стратегії і механізмів реалізації державної інвестиційної політики, розвитку інвестиційного співробітництва;

розробку програм та заходів, спрямованих на залучення інвестицій, кредитних ресурсів для розвитку інвестиційної інфраструктури району;

реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, розробку програм розвитку малого підприємництва в районі, контролює їх виконання;

заходи зі сприяння формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва в районі, ефективного використання бюджетних коштів для реалізації затверджених програм розвитку підприємництва;

проведення в районі заходів щодо забезпечення контролю за якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення; розробку та виконання програм приватизації майна;

впровадження заходів, спрямованих на збільшення обсягів промислового виробництва, у тому числі товарів народного споживання;

виконання заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, виробничого та невиробничого травматизму, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр; діяльності місцевих та територіальних органів влади з питань безпечної життєдіяльності населення;

розробку і виконання заходів щодо забезпечення формування державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення у продуктах рослинництва і тваринництва, надання послуг матеріально-технічного і сервісного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників;

впровадження передового наукового і технологічного досвіду у галузі аграрного виробництва, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і установ агропромислового комплексу, забезпечення продовольчої безпеки району;

реалізацію заходів з розвитку зовнішніх економічних зв’язків, державної політики у сфері залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

виконання заходів з ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, дотримання чинного законодавства з питань землекористування та землевідведення;

внесення голові районної державної адміністрації пропозицій щодо реформування агропромислового комплексу;

роботу щодо організації та проведення сільськогосподарських та промислових виставок та ярмарків.

роботу із сприяння підвищенню технічного рівня і конкурентоспроможності продукції підприємств будівельної галузі;

виконання заходів щодо державного замовлення, введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного призначення;

роботу щодо впровадження програм та заходів з енергоефективності та енергозбереження, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

стан дотримання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

розробку пропозицій щодо реформування житлово-комунального господарства;

виконання заходів щодо газифікації населених пунктів району; у межах наданих повноважень контроль за якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

розробку суб’єктами господарювання у сфері житлово-комунального господарства заходів щодо надійного та безперебійного і якісного теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

роботу із сприяння органам місцевого самоврядування з метою вирішення питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовану на поліпшення благоустрою і санітарного стану населених пунктів району;

підготовку пропозицій щодо визначення умов контрактів з керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій комунальної власності;

реалізацію заходів щодо розробки і впровадження інвестиційно-інноваційних проектів державного та регіонального значення; забезпечує підготовку висновків щодо створення нових (високотехнологічних) інноваційних виробництв та організаційно-правових форм інноваційного підприємництва, аналізує стан реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, стимулювання інноваційної діяльності, впровадження інноваційних технологій;

роботу щодо налагодження ефективної співпраці з представниками ділових кіл зарубіжних країн, міжнародних організацій з питань житлово-комунального господарства, енергетики;

реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та попередження надзвичайних ситуацій, надання допомоги військовим підрозділам, підрозділам органів Національної поліції України та Національної гвардії України;

діяльність районної призовної комісії.

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

Відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

Контролює і спрямовує діяльність:

відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації;

фінансового управління райдержадміністрації;

відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Забезпечує взаємодію з:

відділом статистики у Маловисківському районі;

управлінням Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області;

банківськими установами, страховими компаніями;

Маловисківським РВ УДСНС України у Кіровоградській області;

Маловисківським відділенням «Кіровоградське ОО бюро технічної інвентаризації»;

філією «Маловисківський райавтодор» дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія»;

Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою;

Державною інспекцією з контролю за цінами в Кіровоградській області.

Маловискывським РЕМ, ПрАТ «Кіровоградобленерго»;

відділом у Маловисківському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області;

Маловисківським районним управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;

управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Кіровоградській області;

Державною екологічною інспекцією в Кіровоградській області;

обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Здійснює інші повноваження, що надаються йому головою районної державної адміністрації.

 

Заступник голови районної державної адміністрації

СИНЧУК Л.С.

За дорученням голови районної державної адміністрації представляє району державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі та за її межами, координує роботу керівника апарату районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо:

соціального захисту населення; праці та зайнятості населення; соціальної підтримки сімей; захисту прав та інтересів неповнолітніх; міграційної та демографічної політики; архівної справи; запобігання корупції;

охорони здоров’я, освіти, науки, молоді, спорту, культури, мистецтв та туризму;

державної інформаційної та мовної політики.

міжнародного (у тому числі технічного) співробітництва та інтеграції до Європейського Союзу.

Організовує та координує:

реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, загальнообов’язкового державного соціального страхування; зайнятості, праці та заробітної плати;

розроблення та реалізацію районних програм у закріплених відповідно до функціональних повноважень галузях і сферах діяльності, проекту угоди між районною державною адміністрацією, профспілковими об’єднаннями і об’єднаннями роботодавців (міністерствами);

вирішення питань надання допомоги вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції;

роботу із забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей;

реалізацію державної політики щодо захисту прав сім’ї, дітей, розвитку гендерної рівності в суспільстві;

розроблення і виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності (від безробіття) різних груп населення;

вирішення питань опіки і піклування;

роботу з виконання заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії); роботу районної спостережної комісії;

вирішення питань розвитку мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, молодіжної політики, підвищення якості послуг, які ними надаються; вносить відповідні пропозиції до програм економічного і соціального розвитку;

роботу щодо налагодження ефективної співпраці з представниками ділових кіл зарубіжних країн, міжнародних організацій з питань розвитку освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, молодіжної політики;

вирішення питань про надання у межах повноважень районної державної адміністрації пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей, субсидій та інших компенсаційних заходів соціального захисту;

здійснення контролю за станом надання медичної допомоги населенню, діяльності органів медико-соціальної експертизи;

додержання правил санітарної охорони, вживає заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям;

роботу щодо поліпшення взаємодії з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, сприяє розвитку міжнаціональних і міжконфесійних відносин;

роботу з дотримання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі";

роботу місцевих органів виконавчої влади з питань інтеграції України до ЄС, розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва.

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

Відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

Контролює і спрямовує діяльність:

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

відділу культури і туризму райдержадміністрації;

служби у справах дітей райдержадміністрації;

районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Маловисківському районі.

Забезпечує взаємодію з:

державним інспектором праці в районі;

Маловисківським відділом обслуговування громадян (сервісним центром) ГУ Пенсійного фонду України в Кіровоградській області;

Маловисківською філією Кіровоградського обласного центру зайнятості;

КНП Центральна районна лікарня;

КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

районними громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, інших категорій населення, які мають право на соціальні пільги, встановлені чинним законодавством України.

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

ГОНЧАРОВА А.В.

 

Здійснює керівництво апаратом районної державної адміністрації, забезпечує та координує;

діяльність апарату райдержадміністрації з правового, організаційного, документального, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

організацію діловодства, електронного документообігу, виконання та доведення до виконавців законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;

у межах компетенції забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, підготовку за його дорученням матеріалів для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, подає на підпис голові районної державної адміністрації проекти розпоряджень;

організаційно-технічне забезпечення нарад, інших заходів, які проводяться керівництвом районної державної адміністрації, за погодженням з головою райдержадміністрації дає дозвіл на присутність засобів масової інформації та проведення кіно-, фотозйомок і звукозапису в адмінприміщення райдержадміністрації;

внесення голові районної державної адміністрації пропозицій та матеріалів щодо структури і штатної чисельності районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації;

розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату районної державної адміністрації;

роботу з питань запобігання проявам корупції в районній державній адміністрації;.

організацію контролю за виконанням законів України "Про державну службу", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про державну таємницю" в апараті райдержадміністрації;

виконання функцій керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад, присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" відповідно до Закону України "Про державну службу";

внесення пропозицій голові районної державної адміністрації про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та відзначення відомчими нагородами обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації;

підготовку положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, затверджує посадові інструкції працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

формування, розміщення і виконання державного замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

контроль за організацією розгляду звернень громадян в апараті райдержадміністрації;

організацію роботи з ведення Державного реєстру виборців; здійснення в межах чинного законодавства контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів державної виконавчої влади;

у межах чинного законодавства вирішення питань організації проведення в районі виборів, референдумів;

контроль за дотриманням режиму секретності під час виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею в апараті районної державної адміністрації;

роботу щодо організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;

взаємодію з районною радою щодо розміщення апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі.

Видає накази з питань діяльності апарату райдержадміністрації.

Підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації, розробниками яких є структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

Відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

У своїй роботі взаємодіє з міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату, начальник відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

 

 

__________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядженням голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 01 серпня 2018 року № 237-р

 

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

керівництва Маловисківської районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації

ЖАНТАЛАЙ С.А.

Заступник голови районної державної

адміністрації

СИНЧУК Л.С.

 

Заступник голови районної державної

адміністрації

СИНЧУК Л.С.

Перший заступник голови районної

державної адміністрації

ЖАНТАЛАЙ С.А.

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядженням голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 01 серпня 2018 року № 237-р

 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ

керівництва Маловисківської районної державної адміністрації за виконкомами  місцевих рад для вирішення  питань економічного, соціального  та культурного розвитку  територіальних громад

 

П.І.Б.

Посада

Виконкоми місцевих рад

ЖАНТАЛАЙ С.А.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Злинська сільська рада

Новогригорівська сільська рада

Нововознесенська сільська рада

Плетеноташлицька сільська рада Хмелівська сільська рада

Якимівська сільська рада

СИНЧУК Л.С.

Заступник голови районної державної адміністрації

Великовисківська сільська рада

Мар`янівська сільська рада Мануйлівська сільська рада

Оникіївська сільська рада

 

ГОНЧАРОВА А.В.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Копанська сільська рада Лозуватська сільська рада

Миролюбівська сільська рада

Розсохуватська сільська рада

 

 

_________________


Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації