ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 374-р 09.12.2015 року PDF Друк

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 09 грудня 2015 року                                                                          № 374-р

м. Мала Виска

 

Про районні формування

цивільного захисту

 

Відповідно до статті 26 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2015 року № 113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту», розпорядження  голови обласної державної адміністрації від              06 листопада 2015 року «Про обласні формування» та з метою визначення складу, організаційної структури формувань цивільного захисту, порядку їх оснащення технікою і майном:

1. Затвердити Положення про районні формування цивільного захисту (додається).

2. Рекомендувати голові Маловисківської об’єднаної територіальної громади, селищному та сільським головам на підставі Положення про районні формування цивільного захисту та з урахуванням Примірного розрахунку створення об’єктових формувань цивільного захисту рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня  2015 року № 113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту»:

1) Розробити та затвердити Положення про формування цивільного захисту;

2) Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання утворити об’єктові формування цивільного захисту і розробити та погодити у встановленому порядку положення та інші документи, що стосуються їх діяльності.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Жанталая С.А.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                             П.СОРОКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

09 грудня 2015 № 374-р

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районні формування цивільного захисту

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад районних формувань цивільного захисту (далі –формування), організацію управління ними та їх функціонування.

2. Формування цивільного захисту – позаштатні підрозділи, які утворюються за рішенням голови районної державної адміністрації на непрофесійній основі згідно з вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787, для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних, актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення населення  і техніки.

3. У своїй діяльності формування керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання, функції та права формувань

цивільного захисту

1.Основними завданнями формувань є:

1) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (крім аварійного обслуговування суб»єктів господарювання та окремих територій), у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

2) проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;

3) здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

4) виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єкті підвищеної небезпеки;

5) гасіння великих пожеж;

6) проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей;

7) інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту;

8) забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту;

9) обслуговування захисних споруд цивільного захисту цивільного захисту.

2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань є:

1) проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації;

2) пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;

3) здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

4) рятування матеріальних та культурних цінностей;

5) здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об′єктів життєзабезпечення населення;

6) санітарне очищення та знезараження територій.

3.Формування мають право на:

1) отримання інформації про надзвичайні ситуацію та заходи необхідної безпеки;

2) безперешкодний доступ на територію суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

3) вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, дотримання встановлених норм безпеки.

4.Голова районної державної адміністрації може визначити для формувань інші завдання та функції залежно від їх функціонального призначення.

5.Порядок розгортання та приведення у готовність формувань визначається планами приведення у готовність цих формувань.

ІІІ. Керівництво формування цивільного захисту

1.Безпосереднє керівництво формуваннями здійснює його командир (начальник), який призначається за рішенням голови районної державної адміністрації, що утворив таке формування, відповідно до укладеного трудового договору суб’єкта господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.

2. Командир (начальник) формування  зобов’язаний:

1) здійснювати керівництво формування;

2) визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;

3) забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням;

4) співпрацювати за дорученням голови районної державної адміністрації з іншими формуваннями;

5) аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;

6) звітувати керівництву про проведену роботу;

7) організовувати  та проводити підготовку працівників формування до дій у надзвичайних ситуаціях;

8) здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань, покладених на формування.

3. Командир (начальник) має право:

1) брати участь у розробленні документів, пов’язаних з  діяльністю формування;

2) надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи формування, поліпшення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників;

3) надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників.

ІУ. Організаційна структура формувань цивільного захисту

1. Організаційна структура формувань цивільного захисту утворюється за рішенням голови районної державної адміністрації (додаток), з урахуванням Примірного розрахунку створення територіальних та об’єктових формувань цивільного захисту, Рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх  справ України від 31 січня 2015 року № 113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту».

2. Голова районної державної адміністрації, залежно від можливостей, може змінювати кількість техніки і працівників в організаційних структурах районних та об’єктових формувань у межах, що дозволяють цим формуванням виконувати завдання за призначенням.

У. Порядок оснащення  формувань цивільного захисту технікою і майном

1. Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на підставі визначеної структури формування, а також Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніки і майна
суб’єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у
положеннях про відповідне формування.

3. Облік   техніки   і   майна,   визначених   для   використання   під   час
проведення   аварійно-рятувальних   та   інших   невідкладних   робіт,   ведеться
суб’єктами господарювання, що утворили формування.

 

________________


Додаток

до Положення

(Пункт 1 Розділу IV)

 

РОЗРАХУНОК
районних формувань цивільного захисту Маловисківського району

 

з/п

Найменування формування

 

Найменування підрозділу

та відомча (територіальна) належність

Місце розташування та телефон

Чисельність та склад формування

Завдання, які виконує формування

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1.

Зведений загін

РВ У ДСНС України у Кіровоградській області

м. Мала Виска

вул. Велігіна, 155 б

5-14-93

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78)

 

Командир.

Рятувальна команда:

Командир.

Ланка радіаційної та хімічної розвідки

4 чол. (командир, старший хімік-розвідник, хімік-розвідник, водій), пересувна радіо-хімічна лабораторія – 1 од.

Санітарна дружина - 15 чол., вантажний автомобіль (командир, зв’язківець, водій)

(в кожній сандружині  по 2 санітарні ланки)

Санітарна  ланка: 3 чол. (фельдшер, сандружинники (рятувальники) – 2 чол.).

2 рятувальні групи - 33 чол, техніки 4 од.

(в кожній групі по 2 рятувальні ланки).

Командир групи.

Рятувальна ланки:

особового складу - 8 чол. (6 рятувальників,  різальник металу, водій).

Оснащення: пояс рятувальний з  карабіном – 6, пристрій для різання металу, вантажний автомобіль.

Ланка зв’язку: 5 чол. (командир, радисти – 2 чол., телефоніст, водій)

Техніка: Р-125Б – 1 од.

Пункт санітарної обробки: 12 чол.

Начальник.

Ланка дозконтролю, видачі одягу і документів – 5 чол. (командир, завідуючий майном, медпрацівник, дозиметрист, відповідальний за видачу одягу і документів).

Ланка часткової спецобробки взуття, одягу та засобів РХЗ – 3 чол. (командир, інструктор-хімік, дозиметрист).

Ланка приймання та санітарної обробки людей – 3 чол. (командир, хімік-дезінфектор, приймальник документів).

Мобільний пункт харчування: 12 чол., техніка – 3 од.

Начальник.

Ланка приготування і роздачі їжі – 5 чол. (старший кухар, 2 кухарі-роздавальники, робітник, водій).

Техніка: вантажний автомобіль, кухня.

Ланка забезпечення – 6 чол. (командир, комірник- дозиметрист, бухгалтер, 2 робітники, водій).

Техніка: вантажний автомобіль.

Група механізації робіт: 16 чол.,
техніка – 5 од.

Начальник.

Ланка інженерної розвідки – 3 чол., (командир, водій, інженер).

Техніка: легковий (вантажний) автомобіль.

Бульдозерно-екскаваторна ланка – 8 чол.,
(командир, бульдозеристи – 2 чол., екскаваторник, робітники – 4 чол.).

Техніка: бульдозери – 2 од. екскаватор.

Вантажно-розвантажувальна ланка – 4 чол., (командир, кранівник, стропальники –

2 чол.).

Техніка: автокран

Ліквідація наслідків НС в районі

2.

Рятувальна команда

 

Центральна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

РВ У ДСНС України у Кіровоградській області

 

м. Мала Виска,                        вул. Шевченка ,64

5-39-75

(Пункт збору –

м. Мала Виска,

вул. Жовтнева, 78)

Начальник.

Бригади швидкої медичної допомоги постійної готовності перщої черги –

47 бригад.

Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги при Територіальному медичному об'єднанні "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в кіровоградській області – 7 бригад.

Ланка радіаційної та хімічної розвідки

4 чол. (командир, старший хімік-розвідник, хімік-розвідник, водій), пересувна радіо-хімічна лабораторія – 1 од.

Санітарна дружина - 15 чол., вантажний автомобіль (командир, зв’язківець, водій)

(в кожній сандружині  по 2 санітарні ланки)

Санітарна  ланка: 3 чол. (фельдшер, сандружинники (рятувальники) – 2 чол.).

2 рятувальні групи - 33 чол, техніки 4 од.

(в кожній групі по 2 рятувальні ланки).

Командир групи.

Рятувальна ланки:

особового складу - 8 чол. (6 рятувальників,  різальник металу, водій)

Ліквідація наслідків НС в районі

3.

Аварійно-газотехнічна бригада

Маловисківське  УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз»"

м. Мала Виска,

вул.40 років Жовтня ,96

5-14-36

 

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78)

Начальник, заступник начальника по технічній частині.

Ланки:

управління і розвідки: начальник, розвідник-газопровідник, водій-слюсар, а/м ГАЗель-32213;

ремонтна: начальник, водій, ремонтник, електрогазозварювальник, аварійно-ремонтна газова машина ГАЗель 2705, зварювальний дизель-генератор КДЕ 650ЕW;

механізації: начальник, водій-слюсар, машиніст барової установки, екскаваторщик, водій а/м КАМАЗ, компресорник, електрик, барова установка МТЗ-82, екскаватор ЮМЗ-6, КАМАЗ-5511;

аварійно-технічна ланка: начальник ремонтної дільниці, водій, слюсар-газопровідник – 2 особи, електро-газозварник,аварійно-ремонтна газова машина ГАЗель 32213, зварювальний дизель-генератор КДЕ 650 ЕW

Ліквідація наслідків НС на об’єктах газового господарства в районі

4.

Аварійно-технічна бригада по електромережах

Маловисківський           РЕМ ПАТ

«Кіровоградобленерго»

м. Мала Виска

Новомиргородське  шосе, 3

5 -14-08

(Пункт збору –                  м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78)

 

Начальник, заступник начальника.

Ланки:

розвідки: 3 особи (командир, хімік-розвідник, водій, легковий автомобіль);

технічного забезпечення : 7 осіб (командир, водій-кранівник, тракторист -5, спецтехніка: підйомник монтажний спеціальний ОПТ, бурильно-кранова установка БКУ -2, трактор-фреза, опоровоз, автокран);

ремонтна: 5 осіб (начальник, ремонтник, газозварювальник, електрик, водій, бригадний автомобіль).

2 аварійно-технічні групи по 21 особі в кожній: начальник, 4 ланки по 5 осіб в кожній (начальник, водій -2, електромонтер – 2, бригадний автомобіль-2)

 

Ліквідація наслідків НС на електромережах в районі

5.

Аварійно-технічна бригада з водопровідно-каналізаційних (теплових) мереж

 

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

 

 

 

КП «Мала Виска Водоканал»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП «Мала Виска  МКП»

 

 

 

КП «Енерговодоканал»

м. Мала Виска

вул. Жовтнева, 78

5-26-63

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78 )

 

 

 

м. Мала Виска ,

вул. Київська

т.5-29-45

(Пункт збору –

м. Мала Виска,

вул. Жовтнева, 78)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маловимківський район смт Смоліне,

вул. Кутузова 23/16,

т. 56-73-90

(Пункт збору –

Маловимківський район смт Смоліне,

вул. Кутузова 23/16)

Начальник.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ланки:

водопровідних мереж: начальник, водій,

5 слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, зварювальник, ремонтно-водопровідна машина, автокран, ілосос, бортовий автомобіль, самоскид, екскаватор, автоцистерна питної води, компресор, зварювальний апарат.

Каналізаційних мереж: начальник, водій,

4 слюсаря аварійно-відновлювальних робіт, ремонтно-каналізаційна машина, каналізаційна відкачка;

Аварійно-технічна: начальник, водій, зварювальник, 5 слюсарів-ремонтників, аварійна машина, зварювальний апарат.

Теплових мереж

аварійно-ремонтна бригада -7 осіб,

5 од.техніки

(керівник, майстер, 2 слюсарі, екскаваторник, водій крана, водій аварійно-ремонтного автомобіля, пересувний зварювальний генератор -1 шт., пост газової різки металу -1 комплект, автомобіль асенізаційний ГАЗ 5319 бочка -1, автомобіль аварійно-ремонтний – 1шт.).

Аварійно-ремонтна бригада - 10 осіб,

7 од. техніки

(керівник, 2 слюсарі, екскаваторник, водій, водій крана, водій аварійно-ремонтного автомобіля, аварійно-ремонтна автомашина ГАЗ – 2; екскаватор – 2;

кран автомобільний – 2; водовідкачувальний пересувний засіб -1)

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та теплових мережах району

6.

Команда з ремонту та відновлення доріг та мостів

Філія «Маловисківський райавтодор»

 

м. Мала Виска

вул. Горького, 45

5-14-98

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева, 78)

Начальник, заступник начальника по технічній частині.

Ланки:

управління і розвідки: начальник, фахівець з експлуатації та ремонту доріг і мостів, розвідник-дозиметрист, водій, автомобіль;

ремонтна: начальник, ремонтник, електрик, газозварювальник, водій, ремонтна майстерня, зварювальний апарат.

Дорожня група: дорожні робітники - 21 чол.

Мостова група: містобудівники – 21 чол.

Група механізації

Ліквідація наслідків НС пов'язаних з ремонтом та відновленням доріг та мостів в районі

7.

Автоколони з перевезення евакуйованих та вантажів

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

м. Мала Виска

вул. Жовтнева, 78

т.5-18-32

(Пункти збору –

на збірних та приймальних пунктах евакуації згідно планів евакуації )

Кількість автоколон визначено у Плані евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території області та у Планах приймання і розміщення евакуйованого населення із прикордонних областей на території Кіровоградської області

Перевезення евакуйованих та вантажів у разі виникнення НС в районі

8.

Група інженерної розвідки

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

м. Мала Виска

вул. Жовтнева, 78

5-26-63

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78 )

 

Начальник.

Ланка інженерної розвідки (2): начальник, інженер, водій

Проведення інженерної розвідки у разі виникнення НС в районі

9.

Група радіаційної та хімічної розвідки

РВ У ДСНС України у Кіровоградській області,

 

 

 

 

Маловисківське міжрайоннонне управління головного управління держсанепідслужби України в Кіровоградській області

 

 

м. Мала Виска

вул. Велігіна, 155 б

5-14-93

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78)

 

Маловисківський район, смт. Смоліне,                           вул. Козакова,70

 

Ланка радіаційної та хімічної розвідки

4 чол. (командир, старший хімік-розвідник, хімік-розвідник, водій), пересувна радіо-хімічна лабораторія – 1 од.

 

 

 

Інженер-радіолог, лаборант-хімік – 2 чол.

Ланка епідемічної розвідки:

начальник (лікар-епідеміолог),

помічник епідеміолога – фельдшер (лаборант), водій, легковий автомобіль

Проведення радіаційної та хімічної розвідки у разі виникнення НС в районі

10.

Розрахунково-аналітична група

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

 

Маловисківське міжрайоннонне управління головного управління держсанепідслужби України в Кіровоградській області

 

м. Мала Виска

вул. Жовтнева, 78

5-26-63

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78 )

 

Маловисківський район, смт. Смоліне,                           вул. Козакова,70

 

 

Начальник.

Спеціалісти з оцінки хімічної обстановки –  2 чол.;

спеціалісти з оцінки радіаційної обстановки – 2 чол.

Здійснення збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки у разі виникнення НС в районі

11.

Група зв'язку

Станційно –лінійна  дільниця №2 Комбінованого центру телекомунікацій № 512 Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком»

 

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,55

5-18-60

(Пункт збору –

м. Мала Виска

вул. Жовтнева ,78 )

 

 

Начальник.

Ланки оповіщення: начальник, інженери –   5 чол.

Ланка телефонних засобів зв'язку: начальник дільниці технічного нагляду, телефоністи – 4 чол., кабельник-спаювальник – 4 чол., водій, автомобіль – УАЗ-2206.

Ланка радіозв'язку:

Начальник.

Радисти – 4 чол.

Забезпечення сталого зв'язку у районі виникнення НС в районі

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації