ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 331-р 11.11.2015 року PDF Друк

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 11 листопада 2015 року                                                                     № 331-р

м. Мала Виска

 

Про заходи з увічнення на території

Маловисківщини пам’яті захисників

України на період до 2020 року

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити план заходів з увічнення на території Маловисківщини пам’яті захисників України на період до 2020 року (додається).

2. Виконавчим комітетам місцевих рад, відділу культури та туризму районної державної адміністрації, управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділу освіти районної державної адміністрації, сектору комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, архівному відділу районної державної адміністрації подавати щороку до 25 червня та 25 листопада відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання департаменту житлово - комунального господарства облдержадміністрації щороку до 1 липня та 1 грудня.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Жанталая С.А.

Голова районної

державної адміністрації                                                                      П.СОРОКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

11 листопада 2015 № 331-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з увічнення на території Маловисківщини пам’яті захисників України

на період до 2020 року

1. Проаналізувати стан роботи з увічнення пам’яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції.

 

Виконавчі комітети місцевих рад, відділ культури та                                   туризму, відділ освіти, управління соціального захисту

населення, відділ містобудування, архітектури та                                        житлово-комунального господарства районної                                                      державної адміністрації

 

До 1  грудня 2015 року

2. Створити:

1) базу даних щодо поховань загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті України під час проведення антитерористичної операції;

 

Виконавчі комітети місцевих рад, районний військовий                              комісаріат, Маловисківський відділ головного                                                       управління національної поліції в Кіровоградській                                               області, відділ містобудування, архітектури та житлово-                             комунального господарства, управління соціального                                           захисту населення райдержадміністрації

Протягом 2015 року

 

2) на офіційних сайтах веб-сторінку «Герої не вмирають», на якій розміщувати інформацію про захисників України із зазначенням місць поховання воїнів, які брали участь у захисті держави під час проведення антитерористичної операції.

 

Районний військовий комісаріат, Маловисківський                                               відділ головного          управління національної поліції в                                               Кіровоградській області, сектор комунікацій з                                                       громадськістю відділу організаційної роботи та                                           комунікацій з громадськістю апарату                                                            райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та                                комунікацій з громадськістю апарату                                                            райдержадміністрації, відділ містобудування,                                                        архітектури та житлово- комунального господарства,                                 управління соціального захисту населення                                                   райдержадміністрації, редакція газети «Маловисківські                               вісті», виконавчі комітети місцевих рад

2015-2016 роки

 

3. Розглянути питання щодо:

1) увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті України під час проведення антитерористичної операції, шляхом встановлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок тощо), найменування (перейменування) на їх честь об’єктів місцевої інфраструктури (площ, вулиць, провулків), навчальних закладів, створення музеїв, установлення іменних нагород, премій та стипендій;

 

Відділ освіти, відділ містобудування, архітектури та                                   житлово- комунального господарства, сектор                                                        комунікацій з громадськістю відділу організаційної                                              роботи та комунікацій з громадськістю апарату                                           райдержадміністрації, районний військовий комісаріат,                                       Маловисківський відділ головного         управління                                                        національної поліції в Кіровоградській області, редакція                                     газети  «Маловисківські вісті», громадські об’єднання                                 (за згодою)

2015-2020 роки

2) організації патронату навчальними закладами, військовими частинами, закладами культури місць поховань (могил) захисників України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції.

 

Районний військовий комісаріат, відділ освіти, відділ                                  містобудування, архітектури та житлово - комунального                                     господарства, сектор комунікацій з громадськістю                                                відділу організаційної роботи та комунікацій з                                                      громадськістю апарату райдержадміністрації,                                                       Маловисківський відділ головного управління                                                      національної поліції в Кіровоградській області,                                            виконавчі комітети місцевих рад, редакція газети                                                 «Маловисківська вісті», громадські об’єднання (за                                        згодою)

2015-2020 роки

4. Організувати роботу з підготовки та видання районної Книги пам’яті захисників України, що загинули під час проведення антитерористичної операції, та сприяти комунальній установі «Кіровоградське обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України» під час підготовки біографічного довідника про учасників антитерористичної операції.

 

Сектор комунікацій з громадськістю  відділу                                                        організаційної роботи та комунікацій з громадськістю                                апарату райдержадміністрації, відділ освіти, районний                               військовий           комісаріат, Маловисківський відділ                                    головного управління          національної поліції в                                                Кіровоградській          області, архівний відділ                                                  райдержадміністрації, редакція газети «Маловисківські                                      вісті», громадські об’єднання (за згодою)

2015-2020 роки

5. Сприяти:

1) проведенню пошукових робіт з метою встановлення невідомих місць поховань та імен осіб, які загинули (пропали безвісти) в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції;

 

Районний військовий комісаріат, відділ культури та                                             туризму, відділ освіти, відділ містобудування,                                                       архітектури та житлово-комунального господарства                                            райдержадміністрації, Маловисківський відділ                                             головного управління національної поліції в                                                         Кіровоградській області, Маловисківський РВ УДСНС                                України в Кіровоградській області  виконавчі комітети                              місцевих рад, спеціалізовані підприємства та громадські                                      об’єднання (за згодою)

2015-2020 роки

2) здійсненню громадськими об’єднаннями заходів з увічнення пам’яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції;

 

Відділ культури та туризму, відділ містобудування,                                             архітектури та житлово-комунального господарства                                             райдержадміністрації, управління соціального захисту                               населення райдержадміністрації, районний військовий                                комісаріат, Маловисківський відділ головного                                                       управління          національної поліції в Кіровоградській                                                області, редакція газети «Маловисківські вісті»,                                           комітети місцевих рад

2015-2020 роки

 

3) виданню художньої, документальної та мемуарної літератури про героїзм воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції;

 

Сектор комунікацій з громадськістю  відділу                                                        організаційної роботи та комунікацій з громадськістю                                апарату райдержадміністрації, відділ освіти, архівний                                 відділ райдержадміністрації, районний військовий                                        комісаріат, комітети місцевих рад, редакція газети

«Маловисківські вісті», громадські об’єднання (за                                                згодою)

 

2015-2020 роки

 

4) широкому висвітленню у місцевих засобах масової інформації прикладів героїзму воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції.

 

Сектор комунікацій з громадськістю  відділу                                                        організаційної роботи та комунікацій з громадськістю                                апарату райдержадміністрації, редакція газети

«Маловисківські вісті»,  комітети місцевих рад

 

2015-2020 роки

 

6.  Забезпечити проведення тематичних виставок, творів мистецтва, документів, фотографій і плакатів, присвячених пам’яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції.

Відділ культури та туризму, архівний відділ                                                          райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих                                     рад

2015-2020 роки

 

7. Створити архівну колекцію матеріалів усної історії Революції гідності та проведення антитерористичної операції.

 

Архівний відділ райдержадміністрації, виконавчі                                                 комітети місцевих рад

До 01 червня 2016 року

 

8. Забезпечити утримання в належному стані пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок тощо), місць поховань та провести роботи щодо впорядкування військових поховань, окремих могил воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції.

 

Відділ культури та туризму, відділ містобудування,                                              архітектури та житлово - комунального господарства                                 райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад

 

2015-2020 роки

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації