ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 157-р 27.05.2015 року PDF Друк

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 27 травня 2015 року                                                                           № 157-р

м. Мала Виска

 

Про Порядок проведення консультацій

з громадськістю з питань формування

та реалізації державної політики

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 234, розпорядження голови районної  державної адміністрації від 21 травня 2015 року № 191-р «Про Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»:

1. Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - Порядок) (додається).

2. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації створити на офіційному веб-сайті райдержадміністрації рубрику «Консультації з громадськістю».

3. Структурним підрозділам, відділам райдержадміністрації надавати:

1) сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації інформації про проведення консультацій з громадськістю для оприлюднення їх на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідно до Порядку;

2) сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації інформації в паперовому та електронному вигляді про заходи з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць, щомісяця до 15 числа та звіти про проведені консультації з громадськістю, щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу.

4. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити підготовку узагальнених інформацій районній державній адміністрації у визначені терміни.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної  державної адміністрації від 24 грудня 2010 року № 905-р «Про забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики».

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Синчук Л.С.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                        П.СОРОКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської районної державної адміністрації

від 27 травня 2015 р. № 157-р

 

 

ПОРЯДОК

проведення консультацій з громадськістю з питань формування

та реалізації державної політики

 

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю) в районі.

 

 1. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність районної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності районної державної адміністрації.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу районної державної адміністрації з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

 

 1. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

 

 1. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються районною державною адміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

 

 1. Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ районної державної адміністрації, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеній рубриці "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.

 

 

 1. Районна державна адміністрація щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі — орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною, районною програмою економічного і соціального розвитку та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій Громадської ради при районній державній адміністрації (далі - Громадська рада).

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

 

 1. Громадські об'єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об'єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій Громадській раді або безпосередньо районній державній адміністрації.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, такі консультації проводяться обов’язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також Громадська рада.

 

 1. Структурний підрозділ, відділ районної державної адміністрації протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає Громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

 

 1. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

 

 1. Структурні підрозділи, відділи районної державної адміністрації під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

 

 1. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

 

 1. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які:

стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері; визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

визначають порядок надання адміністративних послуг; стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності;

передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

Строк проведення таких консультацій з громадськістю визначається структурним підрозділом, відділом районної державної адміністрації і повинен становити не менш як 15 календарних днів.

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

 1. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:

конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю;

інтернет-конференцій, відеоконференцій.

Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання Громадської ради, інших допоміжних органів, утворених при районній державній адміністрації.

 

 1. Публічне громадське обговорення організовує і проводить структурний підрозділ, відділ районної державної адміністрації у такому порядку:

1)    визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

2)    приймає рішення про проведення обговорення;

3)     розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

4)     вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі - заінтересовані сторони);

5)     оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб;

6)     збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого районною державною адміністрацією шляху вирішення питання;

7)     формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

8)     забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

9)     проводить аналіз результатів обговорення;

10)                      оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення структурний підрозділ, відділ районної державної адміністрації може утворювати робочу групу.

 

 1. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

1)     найменування структурного підрозділу, відділу районної державної адміністрації, який проводить обговорення;

2)     питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

3)     варіанти вирішення питання;

4)     адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб- сайті районної державної адміністрації тексту проекту акта;

5)     соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

6)     можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

7)     відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

8)     порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

9)     поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

10)                      адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

11)                      прізвище, ім’я відповідальної особи структурного підрозділу, відділу районної державної адміністрації;

12)                      строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 

 1. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з громадськістю" рубрики "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для проведення електронних консультацій з громадськістю з питань, визначених у пункті 12 цього Порядку, використовується також урядовий веб­сайт "Громадянське суспільство і влада".

 

 1. Під час проведення електронних консультацій з громадськістю структурний підрозділ, відділ районної державної адміністрації оприлюднює на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та надає відповідну інформацію для оприлюднення на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

1)     найменування структурного підрозділу, відділу районної державної адміністрації, який проводить електронні консультації з громадськістю;

2)     назва проекту або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;

3)     соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;

4)     можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

5)     електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

6)     номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

7)     прізвище, ім'я відповідальної особи структурного підрозділу, відділу районної державної адміністрації;

8)     строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 

 1. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.

 

 1. Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю, а також за допомогою спеціальних сервісів урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада" та офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

 

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю структурний підрозділ, відділ районної державної адміністрації готує звіт, в якому зазначається:

1)     найменування структурного підрозділу, відділу районної державної адміністрації, який проводив обговорення;

2)     зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

3)     інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

4)     інформація про пропозиції, що надійшли до районної державної адміністрації за результатами обговорення із зазначенням автора кожної пропозиції;

5)     інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

6)     інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

 

 1. Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю структурний підрозділ, відділ районної державної адміністрації в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

 

 1. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

1)     проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

2)     створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

3)     опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

 

 1. Вивчення громадської думки організовує і проводить структурний підрозділ, відділ районної державної адміністрації із залученням Громадської ради у такому порядку:

1)     визначає:

потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

строк, форми і методи вивчення громадської думки;

на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

2)     отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

3)     узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

4)     забезпечує врахування громадської думки під час прийняття районною державною адміністрацією остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

5)     оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті районної  державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

 

 1. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

1)     найменування структурного підрозділу, відділу районної державної адміністрації, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

2)     найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;

3)     соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

4)     тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

5)     методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

6)     ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

7)     інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

8)    узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття районною державною адміністрацією остаточного рішення;

9)     обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

 

25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації структурний підрозділ, відділ районної  державної адміністрації може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

 

____________________________

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації