ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 148-р 18.05.2015 року PDF Друк

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 18 травня 2015 року                                                                           № 148-р

м. Мала Виска

 

Про розподіл функціональних повноважень

керівництва районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 листопада 2007 року № 603-р (із змінами) та у зв’язку з кадровими змінами у керівному складі районної державної адміністрації:

1. Затвердити загальні та спеціальні функціональні повноваження голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (далі - керівництво районної державної адміністрації), взаємозаміщення керівництва районної державної адміністрації, закріплення керівництва районної державної адміністрації за виконкомами місцевих рад для надання методичної та практичної допомоги (додаються).

2. Встановити, що:

Перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації несуть відповідальність за діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади відповідно до розподілу спеціальних функціональних повноважень;

доручення першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, дані у межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання  структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та відомств України в районі;

у разі відсутності голови районної державної адміністрації його обов’язки виконує перший заступник голови районної державної адміністрації, відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

3. Першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації, у разі необхідності, у двотижневий термін внести на розгляд голови районної  державної адміністрації пропозиції щодо змін у складах консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, рад відповідно до розподілу функціональних повноважень, визначеного даним розпорядженням.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 липня 2014 року № 276-р «Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації».

 

Голова районної

державної  адміністрації                                                                         П.СОРОКА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 18 травня 2015 р. № 148-р

 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

першого заступника голови районної державної адміністрації та заступника голови районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації,

заступник голови районної державної адміністрації:

 

1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, реалізацію рішень, що належать до компетенції районної державної адміністрації за відповідними напрямками діяльності, спрямовують, координують та контролюють діяльність відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації; територіальних органів міністерств та відомств України в районі, інших органів виконавчої влади, а також компаній, корпорацій, концернів державної форми власності щодо:

формування і виконання районного бюджету;

розроблення програм розвитку економіки району, її окремих галузей і сфер діяльності;

розроблення та виконання галузевих, міжгалузевих, міжнародних програм і угод з питань економічного та соціального розвитку району;

розвитку міжнародних і зовнішніх економічних зв'язків у відповідних галузях та сферах діяльності;

контролю, аналізу і оцінки стану економічного і соціального розвитку району у відповідних сферах діяльності;

реалізації в районі заходів проектів із пріоритетних напрямів економічного, соціального та культурного розвитку (національні проекти);

виконання заходів регіональних галузевих програм та ініціатив відповідно до розподілу функціональних повноважень;

виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації; підготовки нарад та засідань колегії районної державної адміністрації; вирішення інших питань діяльності окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, інших місцевих органів виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Вносять голові районної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації.

3. Забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з районною радою.

4. Відповідають за підготовку питань для розгляду на нарадах та засіданнях колегії районної державної адміністрації, беруть участь у нарадах та засіданнях колегії районної державної адміністрації, роботі колегій структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Розглядають і візують проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації та рішень районної ради, що вносяться головою районної державної адміністрації, відповідно до своїх повноважень.

6. Здійснюють контроль за виконанням доручень голови районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та відомств України в районі, іншими місцевими органами виконавчої влади.

7. Розглядають звернення, документи та інші матеріали, внесені на розгляд в установленому порядку.

8. Сприяють діяльності відповідних громадських організацій.

9. Відповідно до наданих повноважень, вносять голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, відділів та секторів апарату районної державної адміністрації, а також пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; погоджують вирішення кадрових питань стосовно керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, відділів та секторів апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

10. Здійснюють за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними колегіальними органами (комісії, ради тощо).

11. Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 18 травня 2015 р. № 148-р

 

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

голови, першого заступника та заступника голови

районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

СОРОКА П.В.

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх функцій;

представляє районну державну адміністрацію у відносинах з районною радою, іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, як в Україні, так і за її межами;

очолює роботу з розроблення та реалізації програми економічного і соціального розвитку району, спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації,  керівників органів місцевого самоврядування в межах делегованих повноважень;

здійснює повноваження, передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації";

координує роботу щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю;

здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації;

контролює виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

здійснює заходи щодо організації правової освіти населення, забезпечує дотримання законодавства України про архівну справу і архівні установи;

здійснює контроль за станом перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до чинного законодавства;

забезпечує оперативний розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій;

здійснює контроль за виконанням законів України "Про державну службу", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних".

 

Контролює і спрямовує діяльність:

сектору взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобігання та виявлення корупції  та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

керівників органів місцевого самоврядування в межах делегованих повноважень.

Взаємодіє з керівництвом:

районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в області;

міжрайонним відділом Служби безпеки України в області;

прокуратури району;

районного суду;

районного військового комісаріату;

об’єднаної державної податкової інспекції в області;

районного управління юстиції.

Здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в районі.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

ЖАНТАЛАЙ С.А.

Заміщує голову районної державної адміністрації у разі його відсутності, діючи у межах, що визначаються його окремими дорученнями;

за дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі та за її межами;

забезпечує реалізацію державної економічної та бюджетної політики в районі, державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, розвитку підприємництва, торговельного та побутового обслуговування населення, надання платних послуг населенню;

здійснює координацію роботи щодо аналізу стану соціально - економічного розвитку території району, розробки рейтингової оцінки економічного і соціального розвитку території району;

здійснює координацію реалізації державної політики у галузі сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та у сфері розвитку соціальної сфери на селі;

координує роботу щодо розробки заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи, контролює їх виконання;

координує проведення заходів з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;

забезпечує:

координацію роботи з розроблення та контролю за виконанням прогнозів і програм, стратегічних програм і прогнозів економічного і соціального розвитку району, проектів галузевих, міжгалузевих, регіональних програм, відповідних розділів проектів і прогнозів Державної програми економічного і соціального розвитку України, заходів щодо її реалізації;

підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, пов'язаних з реформуванням економіки, бюджетної, податкової політики, розвитком сільськогосподарського виробництва, соціальної сфери на селі тощо;

координацію роботи щодо державної цінової політики, удосконалення порядку регулювання цін в окремих галузях та регулювання цін на продукцію монопольних утворень на регіональному ринку;

здійснює організацію роботи з питань складання проекту районного бюджету і подання його на розгляд районної ради, фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку, удосконалення методів фінансового і бюджетного планування, виконання бюджетів усіх рівнів на території району, координації діяльності учасників бюджетного процесу, у тому числі районного фонду охорони навколишнього природного середовища,  бюджету розвитку районного бюджету;

розробки і контролю за реалізацією заходів, пов'язаних з розвитком ринку цінних паперів;

контролює використання коштів цільових, резервних фондів;

забезпечує здійснення державної регуляторної політики, державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з розробленням та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку в районі системи надання адміністративних послуг;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, а також співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

координує роботу місцевих органів виконавчої влади з формування і реалізації державної політики з питань інтеграції України до ЄС, міжнародного співробітництва;

забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного іміджу району, здійснює координацію роботи щодо розвитку зовнішніх економічних зв'язків підприємств та організацій, експортної бази, створення спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями;

забезпечує розроблення стратегії і механізмів реалізації державної інвестиційної політики, розвитку інвестиційного співробітництва;

сприяє реалізації заходів щодо активізації інвестиційної діяльності в районі, розробці і впровадженню інвестиційних програм, координує розробку та реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів державного та регіонального значення;

забезпечує підготовку висновків щодо створення нових (високотехнологічних) інноваційних виробництв та організаційно-правових форм інноваційного підприємництва, аналізує стан реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, стимулювання інноваційної діяльності, впровадження інноваційних технологій;

забезпечує розробку програм та заходів, спрямованих на залучення інвестицій, кредитних ресурсів для розвитку інвестиційної інфраструктури району;

здійснює підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, пов'язаних з інвестиційною та інноваційною діяльністю;

забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, розробку програм розвитку малого підприємництва в районі, контролює їх виконання;

сприяє формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва в районі, координує роботу щодо ефективного використання бюджетних коштів для реалізації затверджених програм розвитку підприємництва;

здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення;

контролює розробку та виконання програм приватизації майна;

забезпечує розробку і виконання заходів щодо забезпечення формування державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення у продуктах рослинництва і тваринництва, надання послуг матеріально - технічного і сервісного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників, впровадження передового наукового і технологічного досвіду у сільськогосподарську сферу, вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і установ сільськогосподарської сфери, забезпечення продовольчої безпеки району;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо здійснення аграрної реформи;

вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо реформ у галузях агропромислового комплексу та розроблення механізму управління в аграрному секторі;

забезпечує взаємодію з радою сільськогосподарських підприємств району, асоціацією фермерських господарств області;

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузях:

будівництва, архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та промисловості, паливно- енергетичного комплексу, надрокористування, енергетики, дорожнього будівництва;

сприяє впровадженню заходів, спрямованих на збільшення обсягів промислового виробництва, у тому числі товарів народного споживання;

за дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі та за її межами;

координує роботу щодо впровадження програм та заходів з енергоефективності та енергозбереження, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

вживає заходи щодо реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, невиробничого травматизму, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр; діяльності місцевих та територіальних органів влади з питань безпечної життєдіяльності населення;

забезпечує у межах своїх повноважень додержання вимог нормативно- правових актів з питань житлово-комунального господарства;

забезпечує розробку пропозицій щодо реформування державної політики щодо розвитку житлово-комунального господарства;

у межах наданих повноважень здійснює контроль за якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

бере участь у розробці суб'єктами господарювання у сфері житлово- комунального господарства заходів щодо надійного та безперебійного і якісного теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

координує роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовану на поліпшення благоустрою і санітарного стану населених пунктів району;

готує пропозиції щодо визначення умов контрактів з керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій комунальної власності;

забезпечує здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за додержанням будівельних норм і правил проектно-будівельними і будівельними організаціями району, регіональним центром з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;

координує роботу із сприяння підвищенню технічного рівня і конкурентоспроможності продукції підприємств будівельної галузі;

контролює виконання державного замовлення, введення в експлуатацію об'єктів соціально-культурного призначення;

координує роботу щодо газифікації населених пунктів району;

контролює розробку та виконання програм приватизації майна, що належить до комунальної власності;

координує реалізацію заходів з реформування адміністративно- територіального устрою та місцевого самоврядування;

в межах чинного законодавства бере участь у вирішенні питань організації проведення в районі виборів, референдумів;

забезпечує організацію зв'язків з військовими частинами, частинами Військово-Морських Сил України та надання їм шефської допомоги, координує діяльність районної призовної комісії;

відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

здійснює контроль:

за раціональним використанням та охороною земель, рослинного світу, станом екології та раціонального використання природних ресурсів;

за додержанням земельного законодавства, станом реформування земельних відносин, дотриманням вимог чинного законодавства України щодо розпаювання землі та майна;

спрямовує та координує роботу щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища, реалізації основних засад державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, підготовки переліку об'єктів та заходів, що фінансуються з районного фонду охорони навколишнього природного середовища, та контролює їх фінансування.

Координує роботу:

з питань організації та проведення виставкових та ярмаркових заходів;

попередження надзвичайних ситуацій;

підготовки робочих поїздок Президента України, Прем'єр-міністра України в район, забезпечує реалізацію управлінських рішень, прийнятих за їх результатами.

Контролює і спрямовує діяльність:

управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації;

фінансового управління райдержадміністрації;

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

Забезпечує взаємодію з:

відділом статистики у Маловисківському районі;

відділенням Державного казначейства в Маловисківському районі;

Новоукраїнською міжрайонною фінансовою інспекцією;

банківськими установами, страховими компаніями, шляхо-ремонтними організаціями;

Маловисківським РВ ГУМНС України в Кіровоградській області;

комунальним підприємством "Маловисківське районне бюро технічної інвентаризації";

філією «Маловисківський райавтодор» дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія»;

Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки;

Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів;

Кіровоградською торгово-промисловою палатою;

Державною інспекцією з контролю за цінами в  Кіровоградській області;

ПАТ «Кіровоградобленерго»;

відділом Держземагентства в районі;

управлінням ветеринарної медицини;

районною насіннєвою інспекцією;

районною інспекцією захисту рослин;

інспекцією Державного архітектурно - будівельного контролю в районі;

Державною інспекцією сільського господарства в  Кіровоградській області;

Державною екологічною інспекцією.

 

Здійснює інші повноваження, що надаються йому головою районної державної адміністрації.

 

Заступник голови районної державної адміністрації

СИНЧУК Л.С.

 

Забезпечує реалізацію державної політики у галузях:

соціального захисту населення, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасників антитерористичної операції; загальнообов'язкового державного соціального страхування;

зайнятості, праці та заробітної плати;

освіти і науки; охорони здоров'я; культури, мистецтв та туризму;

фізичної культури та спорту;

державної політики щодо захисту прав сім'ї, дітей та молоді, розвитку гендерної рівності в суспільстві;

державної мовної політики;

за дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в району та за її межами;

координує роботу щодо проведення пенсійної реформи, політики грошових доходів населення, благодійництва та гуманітарної допомоги;

забезпечує:

взаємодію з об'єднаннями профспілок та роботодавців, районними громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, інших категорій населення, які мають право на соціальні пільги, встановлені чинним законодавством України;

розроблення і виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності (від безробіття) різних груп населення;

вирішення питань опіки і піклування;

координує роботу щодо реалізації в районі національних проектів: "Олімпійська надія - 2022", "Відкритий світ" (створення інформаційно- комунікаційної освітньої мережі на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління), "Вчасна допомога";

забезпечує додержання правил санітарної охорони, вживає заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

вирішує питання про надання у межах повноважень районної державної адміністрації пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

координує питання розвитку мережі закладів освіти, у тому числі вищої, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, молодіжної політики, підвищення якості послуг, які ними надаються; вносить відповідні пропозиції під час розробки програм економічного і соціального розвитку;

контролює стан медичної допомоги населенню, діяльність органів медико-соціальної експертизи;

організовує роботу з дотримання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі", розвитку волонтерського руху в районі;

координує роботу щодо поліпшення взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, сприяє розвитку міжнаціональних і міжконфесійних відносин;

забезпечує взаємодію з редакціями газет, радіо, іншими засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями;

організовує розроблення та реалізацію районних програм у закріплених відповідно до функціональних повноважень галузях і сферах діяльності; проекту угоди між районною державною адміністрацією, профспілковими об'єднаннями і об'єднаннями роботодавців (міністерствами);

відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

Очолює районну спостережну комісію.

Контролює і спрямовує діяльність:

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

відділу освіти райдержадміністрації;

відділу культури і туризму райдержадміністрації;

сектору молоді та спорту райдержадміністрації;

служби у справах дітей райдержадміністрації;

районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію з:

державним інспектором праці в районі;

управлінням Пенсійного фонду України в районі;

районним центром зайнятості;

міжрайонним управлінням головного управління Держсанепідемслужби;

Центральною районною лікарнею;

КП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

ДЗ «Смолінська медико-санітарна частина № 17».

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

ГОНЧАРОВА А.В.

 

Забезпечує керівництво апаратом районної державної адміністрації;

організовує діяльність апарату райдержадміністрації з правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

забезпечує і контролює організацію діловодства, виконання та доведення до виконавців законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації;

у межах компетенції забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, готує за його дорученням матеріали для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, подає на підпис голові районної державної адміністрації проекти розпоряджень;

забезпечує організаційно-технічне забезпечення нарад, інших заходів, які проводить голова районної державної адміністрації, перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації, за погодженням з ними дає дозвіл на присутність засобів масової інформації та проведення кіно-, фотозйомок і звукозапису в приміщенні, де відбуваються наради;

вносить подання голові районної державної адміністрації щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням із першим заступником та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

подає голові районної державної адміністрації матеріали щодо структури і штатної чисельності районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації;

розподіляє обов'язки між начальниками відділів, працівниками апарату районної державної адміністрації;

здійснює координацію роботи з питань запобігання проявам корупції в районній державній адміністрації;.

здійснює контроль за виконанням законів України "Про державну службу", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних" в апараті райдержадміністрації;

вносить пропозиції голові районної державної адміністрації за погодженням із першим заступником та заступником голови райдержадміністрації про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та відзначення відомчими нагородами районної державної адміністрації;

забезпечує підготовку положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, затверджує посадові інструкції працівників апарату;

видає накази з питань діяльності апарату, що належать до його функціональних повноважень;

підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації;

затверджує порядок формування, розміщення і виконання державного замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників апарату;

забезпечує формування та роботу з кадровим резервом;

здійснює контроль за організацією розгляду звернень громадян в апараті райдержадміністрації;

забезпечує здійснення в межах чинного законодавства контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів державної виконавчої влади;

забезпечує контроль за дотриманням режиму секретності під час виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею, в апараті районної державної адміністрації,

координує роботу щодо організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;

забезпечує співпрацю з управлінням будинками районної ради щодо розміщення апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі;

відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо).

Здійснює інші повноваження, що надаються головою районної державної адміністрації

___________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 18 травня 2015 р. № 148-р

 

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

керівництва Маловисківської районної державної адміністрації

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації

ЖАНТАЛАЙ С.А.

Заступник голови районної державної

адміністрації

СИНЧУК Л.С.

 

Заступник голови районної державної

адміністрації

СИНЧУК Л.С.

Перший заступник голови районної

державної адміністрації

ЖАНТАЛАЙ С.А.

Керівник апарату районної державної

адміністрації

ГОНЧАРОВА А.В.

 

Заступник голови районної державної

адміністрації

СИНЧУК Л.С.

 

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 18 травня 2015 р. № 148-р

ЗАКРІПЛЕННЯ

керівництва Маловисківської районної державної адміністрації за виконкомами  місцевих рад для вирішення  питань економічного, соціального  та культурного розвитку  територіальних громад

 

П.І.Б.

Посада

Виконкоми місцевих рад

ЖАНТАЛАЙ С.А.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Маловисківська міська рада

Березівська сільська рада

Смолінська селищна рада

Хмелівська сільська рада

Новогригорівська сільська рада

Нововознесенська сільська рада

Якимівська сільська рада

Злинська сільська рада

Паліївська сільська рада

Мануйлівська сільська рада

СИНЧУК Л.С.

Заступник голови районної державної адміністрації

Плетеноташлицька сільська рада

Олександрівська сільська рада

Оникієвська сільська рада

Великовисківська сільська рада

Мар`янівська сільська рада

Кіровська сільська рада

Первомайська сільська рада

Розсохуватська сільська рада

Лозуватська сільська рада

Ленінська сільська рада

 

___________________________

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації