ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 124-р 10.04.2015 року PDF Друк

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 10 квітня 2015 року                                                                           № 124-р

м. Мала Виска

 

Про організацію виконання та контроль

за виконанням програми економічного

і соціального розвитку

Маловисківського району на 2015 рік

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від            23 березня  2015 року № 113-р «Про організацію виконання та контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку області  на 2015 рік», рішення Маловисківської районної ради від 06 лютого 2015 року  № 388 «Про програму економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік», та з метою забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік (далі – Програма):

1. Затвердити:

- Перелік галузевих розділів програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік і відповідальних за їх виконання та здійснення контролю (додається);

- Перелік показників програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік і відповідальних за їх виконання та здійснення контролю (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі - відповідальним виконавцям забезпечити виконання завдань, заходів і основних показників Програми у повному обсязі, для чого:

- розробити та затвердити заходи щодо виконання Програми з визначенням конкретних виконавців завдань та основних показників Програми;

- визначити по кожному із завдань галузевих розділів Програми механізми їх реалізації, передбачивши залучення коштів державного та місцевих  бюджетів, участь у державних цільових програмах, у Всеукраїнських конкурсах проектів і програм органів місцевого самоврядування та інших конкурсах, укладення Меморандумів, угод про соціальне партнерство, розробку районних цільових програм тощо;

- надавати управлінню  економіки та  розвитку інфраструктури райдержадміністрації:

1) щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом інформацію:

про стан виконання основних завдань Програми за формами 1,2 (додаються);

про стан виконання основних показників Програми за формою 3 (додається).

2) щокварталу до 15 числа останнього місяця кварталу, інформацію по реалізації інвестиційних проектів та соціальних заходів за формами 4,5 (додаються).

3. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації забезпечити:

- проведення щоквартального моніторингу стану виконання основних показників і завдань Програми з розглядом його результатів на засіданнях колегії районної  державної адміністрації;

- надання департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформацій про стан:

- виконання основних завдань і показників розвитку, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини» Програми, щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

- реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт у об'єктах соціального спрямування, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини» Програми, щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної  державної адміністрації Жанталая С.А.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                      П.СОРОКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської

районної державної адміністрації

від 10 квітня 2015 р.№ 124-р

ПЕРЕЛІК

показників програми економічного і соціального розвитку Маловисківського

району на 2015 рік і відповідальних за їх виконання та здійснення контролю

з/п

Показник

Одини

ця

виміру

Проект програми

на

2015 рік

Відповідальні

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств

тис.грн.

11110

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

251,1

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

3.

Обсяг виробництва валової продукції у сільгосппідприємствах у цінах 2010 року

у % до попереднього року

104,4

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідприємствами

грн.

18978,9

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

5.

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн.

100000

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, відділ мостобудування, архітектури та житлово – комунального господарства

6.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2283,1

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, відділ мостобудування, архітектури та житлово – комунального господарства

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис.дол. США

10452,7

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

8.

Темп  зростання (зниження) обсягу прямих іноземних інвестицій

у % до
попереднього року

100

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

9.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол.США

235,9

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

10.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб

тис.грн.

145 407,2

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

11.

Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб

у % до
попереднього року

100

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

12.

Обсяг експорту товарів

тис.дол.США

1350

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

13.

Темп зростання (зниження) обсягу експорту товарів

у % до
попереднього року

102,3

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

14.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

3360

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

15.

Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати

у % до
попереднього року

105,7

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

16.

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця

осіб

183

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської

районної державної адміністрації

від 10 квітня 2015 р.№ 124-р

 

 

Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних завдань програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­за _______________________ 2015 року

(період)

 

№п/п

Назва та зміст основаних завдань програми

Конкретні заходи, що вжиті для виконання завдань розділу

Результат виконання завдань (кількісні і

якісні показники, які отримано у результаті виконання завдання)

 

 

 

 

 

_______________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської

районної державної адміністрації

від 10 квітня 2015 р.№ 124-р

 

 

Форма 2

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних завдань визначених у розділі "Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини" програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­за _______________________ 2015 року

(період)

 

№п/п

Зміст основаних завдань програми

Конкретні заходи, що вжиті для виконання завдань розділу

Результат виконання

 

 

 

 

_______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської

районної державної адміністрації

від 10 квітня 2015 р.№ 124-р

 

Форма 3

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних показників визначених у розділі "Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини"програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­за    _____________________ 2015 року

(період)

 

№п/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показників, затверджених Програмою на 2015 рік

За _______ відповідний  період 2014 року

За _______ відповідний  період 2015 року

 

 

 

 

 

 

__________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської

районної державної адміністрації

від 10 квітня 2015 р.№ 124-р

 

Форма 4

ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району у 2015 році

у ________________________2015 року

 

п/п

Назва проекту, місце

знаходження

Термін реалізації проекту

Передбачено фінансування Програмою, тис.грн.

Обсяги фінансу

вання, тис.грн.

Фактично профінансо

вано, тис.грн.

Кількість створених нових робочих місць, осіб

Стан

викона

ння

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші галузі (сфери діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Маловисківської

районної державної адміністрації

від 10 квітня 2015 р.№ 124-р

 

Форма 5

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання робіт у соціальних об’єктах, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району у 2015 році

у _______________________2015 року

 

п/п

Назва проекту, місце

знаходження

Термін реалізації проекту

Передбачено фінансування Програмою, тис.грн.

Обсяги фінансування, тис.грн.

Фактично профінансо

вано, тис.грн.

Стан виконання

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

Інші галузі (сфери діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 10 квітня 2015 р.№ 124-р

ПЕРЕЛІК

галузевих розділів програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2015 рік

і відповідальних за їх виконання та здійснення контролю

 

№ з/п

Назва розділу програми

Виконавці

1

2

3

І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

1.

Розвиток сільського господарства як основи сталого економічного розвитку

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ Держземагентства в Маловисківському районі

2.

Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

Відділ Держземагентства в Маловисківському районі, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

3.

Збереження та розвиток лісових ресурсів

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, ДП «Оникіївське лісове господарство»

4.

Сталий розвиток промисловості

Управління економіки та розвитку інфраструктури, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

5.

Використання мінерально – сировинних ресурсів

Управління економіки та розвитку інфраструктури, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ Держземагенства в Маловисківському районі

6.

Енергозбереження та енергоефективність

Управління економіки та розвитку інфраструктури, відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства, відділ освіти, відділ культури і туризму райдержадміністрації, Маловисківська ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги», органи місцевого самоврядування

ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

1.

Транспорт та зв'язок, розвиток автомобільних доріг

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Філія «Маловисківський райавтодор», Маловисківський ЦТП №4

2.

Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства

Відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, редакція газети «Маловисківські вісті»

3.

Використання потенціалу туристичної та курортно – рекреаційної сфери

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

ІІІ. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

1.

Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

Управління соціального захисту населення, відділ освіти, сектор молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦССДМ

2.

Доходи населення та соціальний захист

Управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, фінансове управління, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Управління Пенсійного фонду в Маловисківському районі, районний центр зайнятості

3.

Охорона здоров’я

Маловисківська ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги», структурні підрозділи райдержадміністрації

4.

Освіта та наука

Відділ освіти райдержадміністрації

5.

Культурний простір та збереження культурної спадщини

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

6.

Фізична культура і спорт

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації

7.

Споживчий ринок та захист прав споживачів

Управління економіки та розвитку інфраструктури, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

8.

Будівництво та житлова політика

Відділ мостобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації

9.

Екологічна ситуація, використання природних ресурсів

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Маловисківський РВ У ДСНС України у Кіровоградській області

10.

Житлово – комунальне господарство

Відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

11.

Захист життя, здоров’я, честі та гідності людини

Сектор взаємодії з правоохоронними органами з питань запобігання і виявлення корупції та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, Маловисківський РВ УМВС України в Кіровоградській області

ІV. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

1.

Створення сприятливих умов для надходження інвестицій

Управління економіки та розвитку інфраструктури, управління агропромислового розвитку, відділ мостобудування, архітектури та житлово – комунального господарства, фінансове управління райдержадміністрації

2.

Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Фінансове управління райдержадміністрації, Маловисківська об’єднана державна податкова інспекція головного управління Міндоходів України в Кіровоградської області

1.

V.РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Управління економіки та розвитку інфраструктури, управління агропромислового розвитку, фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

1.

VІ.УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

1.

VІІ. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

1.

VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Управління економіки та розвитку інфраструктури, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

ІХ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ

1

Основні завдання розвитку району

Управління економіки та розвитку інфраструктури, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2

Переліки основних інвестиційних проектів та соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2015 році

Управління економіки та розвитку інфраструктури, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

3

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги, реалізація яких передбачається у 2015 році

Управління економіки та розвитку інфраструктури, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації