ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 55-р 26.02.2015 року PDF Друк


УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 26 лютого 2015 року                                                                           №  55-р

м. Мала Виска


Про районну комісію з питань

техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуаційВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 02 лютого 2015 року № 42-р «Про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» та з метою забезпеченням техногенно- екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій:

1. Затвердити:

Положення про районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія), що додається;

посадовий склад районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

від 19 грудня 2011 року № 936-р «Про затвердження Положення про районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»;

від 16 вересня 2013 року № 340-р «Про посадовий склад районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                           С.ЖАНТАЛАЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 26 лютого 2015 р. № 55-р


ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і та

надзвичайних ситуацій


 1. Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі — Районна надзвичайна комісія) є постійно діючим органом, який забезпечує координацію діяльності органів місцевого самоврядування, та місцевих органів виконавчої влади пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
 2. Районна надзвичайна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основними завданнями районної надзвичайної комісії є:

1)  координація діяльності  органів місцевого самоврядування, та місцевих органів виконавчої влади пов’язаної  із: функціонуванням районної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організацією та здійсненням у разі потреби заходів з евакуації;

організацією і здійсненням радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів щодо забезпечення готовності районної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням живучості об’єктів економіки та управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

забезпеченням безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

здійсненням заходів щодо охорони здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо;

2)    визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування районної підсистемам Єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3)    погоджує положення про  міську комісію з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

4)    підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади під час реагування на надзвичайну ситуацію.

 1. Районна надзвичайна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1)  у режимі повсякденної діяльності:

готує і подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо визначення прав і обов’язків у сфері техногенно-екологічної безпеки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

координує діяльність органів місцевого самоврядування, та місцевих органів виконавчої влади підприємств, пов’язаної з розробленням та виконанням цільових і науково-технічних програм, здійсненням заходів у сфері цивільного захисту;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), і подає голові районної державної адміністрації відповідні пропозиції;

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

здійснює методичне керівництво і контроль за роботою  міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та за їх підготовкою до дій під час виникнення надзвичайної ситуації;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

2)  у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації  місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3)   у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію функціональних

і  районних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських, міжнародних організацій щодо надання допомоги постраждалому населенню;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування   з    використанням  наявних     матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходи, необхідні для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних населених пунктах району;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію голові районної державної адміністрації про здійснені заходи, пов’язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію районного рівня, та причини її виникнення;

4)   у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію роботи районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану", а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування національної економіки, органів місцевого самоврядування;

5)         проводить моніторинг стану виконання органами місцевого самоврядування покладених на них завдань;

6)   доручає аварійно-рятувальній службі вводити тимчасову заборону або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації відповідно до статті 23 Кодексу цивільного захисту України;

7)         бере участь у роботі штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 1. Районна  надзвичайна комісія має право:

1)    застосовувати без попереднього узгодження з відповідними органами місцевого самоврядування сили і засоби, призначені для виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та реагування на неї;

2)    заслуховувати керівників (представників)  органів місцевого самоврядування  з питань, що належать до її компетенції, і давати їм відповідні доручення;

3)    одержувати від органів місцевого самоврядування матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

4)    залучати у разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всі сили і засоби районної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту;

5)    розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

 1. Роботою районної надзвичайної комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням заступник голови.

Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є заступник голови районної надзвичайної комісії або інша визначена головою комісії особа.

Засідання районної надзвичайної комісії веде голова, а у разі його відсутності -  заступник голови.

Голова районної надзвичайної комісії і його заступники призначаються розпорядженням голови районної  державної адміністрації.

Посадовий склад районної надзвичайної комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, а персональний склад визначається головою комісії.

Голова районної надзвичайної комісії організовує її роботу за допомогою секретаря.

 1. Голова районної надзвичайної комісії має право:

1)    залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до чинного законодавства;

2)    приймати в межах повноважень районної надзвичайної комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

3)    делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови районної надзвичайної комісії.

 1. Робочим органом районної надзвичайної комісії, що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ торгівлі та з питань надзвичайних ситуацій управління економіки та розвитку інфраструктури  районної державної адміністрації.
  1. Районна надзвичайна комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення районної надзвичайної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем районної надзвичайної комісії.

Рішення районної надзвичайної комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування.

 1. До виконання завдань районної надзвичайної комісії можуть залучатися в установленому порядку спеціалісти з урахуванням складності надзвичайної ситуації.
 2. За членами районної надзвичайної комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
 3. Члени районної надзвичайної комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи районної надзвичайної комісії, забезпечуються всіма видами зв’язку.
 4. Транспортне забезпечення членів районної надзвичайної комісії у повсякденній діяльності і під час виникнення надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок місцевих органів виконавчої влади, які вони представляють, а під час роботи в зоні надзвичайної ситуації - спеціально призначеними транспортними засобами формувань, що виконують завдання з ліквідації її наслідків.
 5. Організація побутового забезпечення членів районної надзвичайної комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на районну державну адміністрацію.
 6. Районна надзвичайна комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


_____________________________

Додаток

до розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 26 лютого 2015 р. № 55-р


ПОСАДОВИЙ СКЛАД

районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

Голова комісії:

Заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень


Заступники голови комісії:

Начальник відділу торгівлі та з питань надзвичайних ситуацій управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Начальник Маловисківського РВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області


Відповідальний секретар комісії:

Головний спеціаліст відділу торгівлі та з питань надзвичайних ситуацій управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації


Члени комісії:

Начальник управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, головний архітектор району

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Головний лікар центральної районної лікарні (за згодою)

Головний лікар комунального закладу «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

Начальник Маловисківського РВ УМВС в Кіровоградській області (за згодою)

Начальник Маловисківської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Кіровоградській області(за згодою)

Оперуповноважений Новоукраїнського міжрайонного відділення управління Служби Безпеки України в Кіровоградській області (за згодою)

Начальник управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі Кіровоградської області (за згодою)

Директор ДП «Оникіївське лісове господарство» (за згодою)

Начальник  філії «Маловисківський райавтодор» (за згодою)

Начальник Маловисківського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» (за згодою)

Районний військовий комісар (за згодою)

Начальник станційно-лінійної дільниці № 2 комбінованого центру телекомунікацій № 512 Кіровоградської філії ПАТ Укртелеком (за згодою)

Начальник Маловисківського управління по експлуатації газового господарства ВАТ  «Кіровоградгаз» (за згодою)

Начальник Управління Державної казначейської Служби України в Маловисківському районі (за згодою)

Керуючий  ВАТ «Державний ощадний банк України» (за згодою).
Керівник апарату

районної державної адміністрації                                             А.ГОНЧАРОВА

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації