ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Розпорядження № 50-р 24.02.2015 року PDF Друк


УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 24 лютого 2015 року                                                                           № 50-р

м. Мала Виска


Про затвердження переліків відомостей

службової та конфіденційної інформації

у новій редакції


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання та використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» (зі змінами), законів України «Про інформацію» (зі змінами), «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року № 463-р «Про переліки відомостей службової та конфіденційної інформації» з метою визначення відомостей, що становлять службову інформацію Маловисківської районної державної адміністрації, якій присвоюється гриф «Для службового користування» та переліку конфіденційної інформації, володільцем якої є Маловисківська районна державна адміністрація:

1. Затвердити і ввести в дію перелік відомостей, що становлять службову інформацію Маловисківської районної державної адміністрації, якій присвоюється гриф «Для службового користування», та перелік конфіденційної інформації, володільцем якої є Маловисківська районна державна адміністрація (далі-переліки) (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 липня 2014 року № 244-р «Про затвердження переліків відомостей службової та конфіденційної інформації у новій редакції».

3. Контроль за додержанням вищезазначених переліків покласти на заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Перший заступник голови  районної

державної адміністрації                                                                 С.ЖАНТАЛАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Маловисківської районної

державної адміністрації

від 24 лютого 2015 р. № 50-рПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

Маловисківської районної державної адміністрації,

якій присвоюється гриф «Для службового користування»


№ з/п

Відомості

1

2

1.

Службова інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.

Зведені відомості щодо режимних приміщень (зон, територій) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

3.

Зведені відомості щодо пропускного та внутрішньооб’єктового режиму.

4.

Зведені відомості щодо ведення секретного діловодства.

5.

Зведені відомості про порядок проведення нарад з використанням секретної інформації.

6.

Зведені відомості про поводження із секретними документами під час відрядження.

7

Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом до іноземних держав громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці.

8.

Зведенні відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва.

9.

Зведенні відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

10.

Зведенні відомості про поводження з матеріальними носіями секретної інформації у разі зміни начальника режимно-секретного органу (далі – РСО), працівника, на якого покладено обов’язки щодо забезпечення режиму секретності, реорганізації або ліквідації РСО.

11

Зведені відомості про проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

12

Номенклатура секретних справ.

13

Номенклатура посад працівників апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, перебування яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

14.

Акти на знищення секретних та з грифом «Для службового користування» документів і справ.

15.

Журнали обліку підготовлених секретних документів та документів з грифом «Для службового користування».

16.

Облікова карта громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці.

17.

Положення про режимно-секретний орган апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації.

18.

Річний план роботи режимно-секретного органу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо забезпечення охорони державної таємниці.

19.

Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці за рік.

20.

Акти перевірки наявності охорони секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації (якщо не містять інформацію, що становить державну таємницю).

21.

Розпорядження голови райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань державної таємниці:

про надання доступу до державної таємниці;

про припинення доступу до секретної інформації;

про встановлення надбавки за роботу в умовах режимних обмежень;

про експерту комісію з питань таємниць;

про експерту комісію з проведення експертизи цінності документів.

22.

Протоколи засідань експертної комісії з питань таємниць та експертної комісії з проведення експертизи цінності документів.

23.

Інструкція про порядок забезпечення режиму секретності під час роботи на запасних пунктах управління райдержадміністрації у разі введення в державі особливого періоду.

24.

Правила внутрішньооб’єктового режиму апарату райдержадміністрації.

25.

Інструкція про рятування документів та майна режимно-секретного органу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації на випадок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, спрацювання сигналізації, тощо).

26.

Картка результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці.

27.

Акт за результатом експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

28.

Журнал обліку вхідних секретних документів.

29.

Журнал обліку секретних документів, надрукованих у друкарському бюро.

30.

Акт про відібрання для знищення та знищення машинних носіїв інформації.

31.

Відомості про загрози (моделі загроз або моделі порушників або можливі шляхи реалізації загроз для службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

32.

Відомості про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту службової та конфіденційної інформації.

33.

Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової та конфіденційної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік службової та конфіденційної інформації, щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює службова інформація.

34.

Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової та конфіденційної інформації, що циркулює в конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системи.

35.

Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірки ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

36.

Відомості про характеристики засобів обробки службової та конфіденційної інформації (забезпечення технічного захисту службової та конфіденційної інформації), якщо розкривається окремі показники норм ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації або вимог (рекомендацій) щодо його забезпечення.

37.

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

38.

Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, а також за паролями «Каштан» та «Стихія».

39

Відомості про плани та схеми зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку ДСНС України в мирний час.

40.

Виписки з таблиці позитивних посадових осіб.

41.

Відомості щодо технічного стану та готовності про кожну окрему систему оповіщення.

42.

Виписки з радіо даних.

43.

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та  комп’ютерних систем

44.

Відомості про час та маршрут транспортування вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження.

45.

Відомості про заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період районів, міст, районів у містах, підприємств, установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

46.

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що передбачені (реалізовані) в генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

47.

Облікові картки захисних споруд та протирадіаційних укриттів, якщо відомості в них не містять інформацію, що становлять державну таємницю.

48.

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).

49.

Відомості за сукупністю показників про зміст на основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період, що передбачені (реалізовані) в генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

50.

Зведенні відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на підприємствах, установах, організаціях, містах, селищах та сільській місцевості, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

51.

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

52.

Зведенні дані про стан підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) за рік, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

53.

Зведенні відомості про техніко-економічні характеристики в розрізі регіонів, накопичені у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

54.

Програмний додаток REESTR для представлення, редагування та поповнення інформації в базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів.

55.

Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно з затвердженими і обласними (регіональними) програмами створення страхового фонду документації.

56.

Перелік об’єктів і споруд систем життєзабезпечення, виробів та об’єктів, документація на які  замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.

57.

Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних речовин.

58.

Відомості про комплекс технічних засобів системи фізичного захисту об’єктів поводження з радіоактивними речовинами щодо:

засобів виявлення несанкціонованого доступу на об’єкт;

кабельних мереж технічних засобів системи фізичного захисту;

системи управління інженерно-технічними засобами;

системи охоронного освітлення та резервного електроживлення.

59.

Відомості про дислокацію та характеристики захисних споруд місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

60.

Відомості, що розкривають координати об’єктів та джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору та координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

61.

Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

62.

Відомості щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

63.

Заходи щодо виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період (крім збройних сил України)

64.

Відомості щодо виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах росту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

65.

Заходи щодо поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період.

66.

Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі Збройним Силам України, в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування.

67.

Відомості щодо забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

68.

Відомості щодо виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.

69.

Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб господарства області в особливий період.

70.

Відомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

71.

Заходи щодо надання медичних ,транспортних, поштових, ремонтних та інших послуг, виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

72.

Відомості щодо виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

73.

Відомості про номенклатуру, обсяги (норми), місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

74.

Заходи щодо капітального будівництва в особливий період.

75.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки господарства області.

76.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки господарства в області.

77.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування в особливий період місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

78.

Відомості про стан мобілізаційної готовності міст, районів, підприємств, установ, організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

79.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

80.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів, майна речової служби в особливий період;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

81.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

82.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

83.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технології, виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

84.

Відомості щодо перевірки стану мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

85.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

86.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

87.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

88.

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міста, об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту.

89.

Відомості про організацію реагування та дій в разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

90.

Програми професійної підготовки особового складу сил цивільного захисту.

91.

Відомості про анти терористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними речовинами, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

92.

Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об’єктів, які віднесенні до І – ІІ ступенів хімічної небезпеки, які розташовані на території району (місце розташування об’єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікування втрати населення у разі аварії на хімічно небезпечному об’єкті).

93.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не виробляють озброєння (військової техніки).

94.

Відомості з питань створення та утримання резерву медикаментів та медичного майна довготривалого зберігання на особливий період та на випадок виникнення надзвичайної ситуації, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

95.

Розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження штабу територіальної оборони.

96.

Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

97.

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

98.

Відомості про проблемні питання міжнародних організацій, до яких входить Україна, що стосується третіх країн, які можуть внести загострення в стосунках з цими країнами.

99.

Листування з міністерствами, іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями щодо вироблення стратегії захисту інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах.

100.

Первинна звітність з питань водокористування.

101.

Відомості щодо схем розташування меліоративних систем.

102.

Відомості, що містять інформацію, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, призвести до заворушень, чи злочинів, якщо ці відомості не містять інформацію, що становить державну таємницю.

103.

Відомості про точне місцезнаходження на глибині до 10 м дорогоцінного, напівдорогоцінного та самородних дорогоцінних металів.

104.

Відомості про розвідані запаси, перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких у цілому в Україні становлять державну таємницю.

105.

Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, що постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 742 віднесені до стратегічно важливих для економіки України у випадку, якщо вони перевищують мінімальні обсяги, визначені постановою.

106.

Особові справи державних службовців (крім відомостей у деклараціях державних службовців, визначених Законом України «Про засади, запобігання і протидії корупції).

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Маловисківської районної державної адміністрації

від 24 лютого 2015 р. № 50-р


ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації, володільцем якої є Маловисківська

державна районна адміністрація*


  1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована, або може бути конкретно ідентифікована.


  1. Персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави, або органів місцевого самоврядування, посадових, або службових повноважень, не є конфіденційною інформацією.


  1. Персональні дані, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленні за формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади, запобігання і протидії корупції, не належить до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади, запобігання і протидії корупції».


*Примітка. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації