ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Новини PDF Друк

Перевірка корпоративних прав

 1. 1. Основне поняття про корпоративні права.

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України  корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Визначення корпоративних прав наведено також і в інших нормативно-правових актах, але в даному випадку, вважаємо, слід керуватися поняттям, наведеним у Господарського кодексу України, оскільки воно є загальним. Поняття господарських організацій закріплене в положеннях пункту 1 частини 2 ст. 55 Господарського кодексу України. Так, господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Згідно положень частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

Як можна дізнатись відомості про  наявність в особи корпоративних прав?

Вся інформація про створені і зареєстровані або припинені господарської організації внесена до єдиної державної інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, під назвою — Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР).

 1. 2. Що таке спеціальна перевірка наявності корпоративних прав у особи?

Відповідно до положень ст.ст. 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством України з питань державної служби, проводиться спеціальна перевірка (далі – спеціальна перевірка).

Відповідно до Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (зі змінами) та Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.03.2012 за № 449/20762, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або інших державних органів, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування (далі – перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав).

 

 1. 3. На підставі яких документів проводиться спеціальна перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав у особи?

Проведення перевірки здійснюється на підставі запиту(додаток 1) відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування до якого додаються копії письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки (додаток 2), його автобіографії та паспорта. Необхідно звернути увагу, що запит підписує керівник органу на посаду в якому претендує особа, а у разі його відсутності особа, яка виконує обов’язки керівника, або один із його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 1. 4. Як виконується спеціальна перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав у особи?

Перевірка здійснюється шляхом пошуку відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у ЄДР за прізвищем, ім’ям та по батькові засновника (учасника) юридичної особи та/або реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

 

 1. 5. Хто підписує сформований документ в якому міститься інформація про наявність корпоративних прав у особи?

Інформація про результати перевірки, проведеної територіальними органами Міністерства юстиції України, формується за допомогою Єдиного державного реєстру та підписується начальниками територіальних органів Міністерства юстиції України, а у разі їх відсутності — особами, які виконують їх обов’язки, або заступниками начальників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 1. 6. У який термін виконується перевірка відомостей про наявність корпоративних прав у особи?

Інформація про результати перевірки надається до органу, який надіслав відповідний запит, у 7 денний строк із дати надходження запиту. Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

 

7. Які типові помилки допускаються при подачі документів на проведення перевірки?

1) подання згоди та запиту не за формою встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171;

2) підписання запиту, особою, яка не має на це повноважень;

3) крім того, важливо слідкувати за чинністю особистих документів кандидата, оскільки такі деталі як, не вчасно вклеєна фотокартка до паспортної книжечки по досягненню 25-ти і 45-ти річного віку, як то передбачено абзацом другим пункту 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ, унеможливлюють проведення перевірки.

 

8. Куди і як подавати документи для спеціальної перевірки?

Для державних органів та органів місцевого самоврядування, що знаходяться в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях приймання документів здійснюється за поштовою адресою: 49027, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 21-А. Звертаємо увагу, що чинним законодавством не передбачено приймання документів для отримання відомостей щодо наявності в особи корпоративних прав в електронній формі.

Місце вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

У статті 131 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) законодавцем визначено, що нотаріальний округ – це територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність, і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.

Нотаріальні округи визначаються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. У містах з районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія міста. У разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, нотаріальна діяльність відповідних нотаріусів повинна бути зареєстрована в цьому нотаріальному окрузі.

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу (!).

Фізичні та юридичні особи є вільними у виборі нотаріального округу, в межах якого звернутися до нотаріуса (неважливо державного чи приватного, оскільки документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу!) за вчиненням певної нотаріальної дії.

Разом з тим, окремі нотаріальні дії передбачають їх вчинення лише в певному нотаріальному окрузі, зокрема: відкриття спадщини (заведення спадкової справи) та посвідчення договорів про відчуження та заставу майна.

Відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, тобто житло, в якому він проживав постійно або тимчасово. Якщо спадкодавець мав декілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця.

Таким чином, для оформлення спадкових прав спадкоємець має звернутись до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, які функціонують в межах територіальної одиниці, що стала останнім місцем проживання спадкодавця, протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини з відповідною заявою про її прийняття.

Щодо посвідчення договорів відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, то частиною 4 статті 55 глави 5 розділу ІІ Закону передбачено, що нотаріальна дія здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

Посвідчення договорів відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи або  за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

В свою чергу, посвідчити заповіт чи довіреність, може будь-який нотаріус, в межах свого нотаріального округу (!), безвідносно до місця проживання чи реєстрації особи, що до нього звернулася.

Враховуючи те, що нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу (за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених Законом), а також постанову Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № № 807-IX, що передбачає реформування адміністративно-територіального устрою України, звертаємо Вашу увагу на можливі зміни в законодавстві загалом, та потенційне утворення та ліквідацію нотаріальних округів зокрема.

Державна реєстрація зміни імені

Право на ім’я є невід’ємним та невідчужуваним, належить до особистих немайнових прав, виступає засобом індивідуалізації людини в суспільстві.

Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (стаття 28 Цивільного кодексу України).

З якого віку можливо змінити ім’я?

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я (стаття 295 Цивільного кодексу України).

Акцентуємо увагу на те, що фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років,також має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері (стаття 295 Цивільного кодексу України). У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Заява про зміну імені та

куди звернутись?

Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної  реєстрації  актів цивільного стану за місцем їх проживання; громадян України, які постійно проживають за кордоном; дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови  пред'явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник  постійно проживає за кордоном, - за умови пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Однак однієї заяви про зміну імені недостатньо, одночасно до неї додаються наступні документи:

 • ­свідоцтво про народження заявника;
 • ­свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);
 • ­свідоцтво про розірвання шлюбу (рішення суду винесено після 01.07.2010 року)
 • ­свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
 • ­свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;
 • ­фотокартка заявника;
 • ­квитанція про сплату державного мита (Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»).


З актуальною  контактною інформацією відділів державної реєстрації актів цивільного стану можна ознайомитись на сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) за посиланням: https://bit.ly/2BZjTEh


І наостанок хочеться додати: робіть свій крок по зміні імені добре подумавши. Адже наше ім’я та (або) прізвище - це своєрідний оберіг, супутник життя людини, за допомогою якого здійснюється індивідуалізація особи.Увага! Інформуємо про роботу телефонної "гарячої" лінії, в рамках якої ви можете отримати кваліфіковані відповіді на ваші питання !


Плануєте зареєструвати громадську організацію? Інформуємо як самостійно подати документи на перевірку та правовий правовий аналіз для подальшої реєстрації громадської організаціями зі статусом юридичної особи за допомогою електронних сервісів на сайті Онлайн - будинку юстиції https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/go

До уваги засновників громадських організацій

Послуга «Шлюб за добу»
Хто має право укласти шлюб?
Вступити до шлюбу може особа, яка досягла 18 років та на момент подачі
документів офіційно не є одруженою.
Створити сім’ю можуть навіть шістнадцятирічні, за рішенням суду про
надання права на шлюб.
Які необхідні документи?
Для того, щоб провести державну реєстрацію шлюбу потрібно звернутись до
будь-якого органу ДРАЦС в Україні з наступними документами:
• заява за встановленою формою;
• паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або
документ, що посвідчує особу без громадянства. У разі, якщо заявником є
іноземець, особа без громадянства, додається документ, що підтверджує
законність його (її) перебування на території України;
• якщо заявники або один з них раніше перебували у шлюбі – документи, що
підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним
(свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про
визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про
смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів
цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є
недійсним тощо).
• документи, складені іноземною мовою, подаються разом з перекладами на
українську мову, засвідченому в установленому порядку (вірність
документів має бути засвідчена дипломатичним представництвом або
консульською установою України, посольством (консульством) держави,
громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без
громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним
органом цієї держави або нотаріусом);
• документи про сплату державного мита та про сплату платних послуг.
Які переваги «Шлюбу за добу»?
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016
року     № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо
державної реєстрації» (зі змінами) усі бажаючі можуть одружитися у той
самий день, коли були подані документи.
Крім того:
• реєстрація шлюбу проводиться у місці, обраному нареченими;
• відсутня необхідності звернення до відділу державної реєстрації актів
цивільного стану;
• економія часу;
• не потрібно надавати документи про причину скорочення терміну
реєстрації шлюбу.
Також слід згадати про виїзну церемонію. Весілля – радісна подія, коли
кожна закохана пара бажає, щоб це зворушливе дійство було красивим та
урочистим й запам’яталось надовго. Тому наречені все частіше
відмовляються від стандартної процедури обряду у відділах державної
реєстрації актів цивільного стану та обирають виїзну весільну церемонію.
Кожна пара може проявити свою індивідуальність, уподобання та
можливості.
Весільна церемонія – це красива вистава. Проте без відділу державної
реєстрації актів цивільного стану не обійтися.
Як скористатися цією послугою?
Для реєстрації шлюбу, запровадженою в рамках проекту Міністерства
юстиції «Шлюб за добу» необхідно звернутися, із документами, до одного з
організаторів, які надають таку послугу, обрати дату та час проведення
шлюбу, підписати договір про надання послуг та сплатити державне мито.
Де можна скористатися послугою «Шлюб за добу»?
Найменування юридичної особи: Комунальний заклад «Палац урочистих подій»
Місцезнаходження юридичної особи: пр. Соборний, буд. 48, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Місце проведення державної реєстрації шлюбу: пр. Соборний, буд. 48, м.
Олександрія, Кіровоградська область, 28000
Телефон:  (05235) 7 37 09
Код ЄДРПОУ: 39304804
Комунальний заклад «Палац урочистих подій» має в наявності місце для
проведення державної реєстрації шлюбу та окреме приміщення для
уповноваженого працівника відділу державної реєстрації актів цивільного
стану, обладнане необхідною комп’ютерною технікою.
Найменування юридичної особи: Кіровоградський обласний художній музей
Місцезнаходження юридичної особи: вул. Велика Перспективна, буд. 60,м.
Кропивницький, 25006
Місце проведення державної реєстрації шлюбу: вул. Велика Перспективна,
буд. 60, м. Кропивницький, 25006
Телефон:  (0522) 24 56 81
Код ЄДРПОУ: 13772253
Кіровоградський обласний художній музей має в наявності місце для
проведення державної реєстрації шлюбу та окреме приміщення для
уповноваженого працівника відділу державної реєстрації актів цивільного
стану, обладнане необхідною комп’ютерною технікою.
Найменування юридичної особи: Кіровоградський обласний краєзнавчий музей
Місцезнаходження юридичної особи: вул. Архітектора Паученка, буд. 40, м.
Кропивницький, 25006
Місце проведення державної реєстрації шлюбу: вул. Архітектора Паученка,
буд. 40, м. Кропивницький, 25006
Телефон:  (0522) 32 06 25, (0522) 24 19 62, (0522) 27 18 41
Код ЄДРПОУ: 02223678
Кіровоградський обласний краєзнавчий музей має в наявності місце для
проведення державної реєстрації шлюбу та окреме приміщення для
уповноваженого працівника відділу державної реєстрації актів цивільного
стану, обладнане необхідною комп’ютерною технікою.До уваги адвокатів!

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для участі у конкурсі адвокатам необхідно зареєструватися на веб-сторінці http://contest.legalaid.gov.ua з 21 січня по 23 лютого 2020 року, де заповнити он-лайн анкету, біографічну довідку та завантажити необхідні документи. За фактом реєстрації адвокат отримає повідомлення Координаційного центру з надання правової допомоги про прийняття заявки на опрацювання. Участь у конкурсі можуть брати адвокати, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. З інформацією про конкурс можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги legalaid.gov.ua. Контактна особа: Боровльов Дмитро Дмитрович, начальник відділу експертно-правового аналізу надання безоплатної правової допомоги управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги, (044) 486 71 06 (понеділок – четвер: з 09:00 до 18:00, п’ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації