ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Співвідношення покарання передбаченого Кодексом України про Адмінправопорушення та Кримінальним кодексом України PDF Друк


СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАРАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПРО  АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ  КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

 

Склади правопорушень по Закону

«Про засади запобігання і протидії  корупції»

Відповідальність за порушення

Види відповідальності

Адміністративна

відповідальність

Кримінальна

відповідальність

Стаття 5    Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції

Стаття 5 ч.7: «Посадові і службові особи органів державної влади, посадові особи місцевого

самоврядування, юридичних осіб, їх  структурних підрозділів у разі виявлення корупційного

правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками

відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  юридичних осіб, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх

повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально

уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.»

 

 

 

 

 

Стаття 172-9.

Невжиття заходів щодо

запобігання та протидії

корупції

 

 

 

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

Стаття 6  Обмеження щодо використання службового становища

 

Стаття 6 ч.1 п.1:

«Особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини

першої статті 4 цього Закону,

забороняється використовувати свої

службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти)»

 

Стаття 172-2.

 

Порушення обмежень

щодо використання

службового становища

до 150

неоподатковуваних

мінімумів

(72000 грн.) – ч. 1 ст.

172-2

до 500

неоподатковуваних

мінімумів

(240000 грн.) – ч. 2 ст.

172-2

 

Стаття 364.

 

Зловживання

владою або

службовим

становищем.

Стаття 364-1.

Зловживання

повноваженнями

службовою особою

юридичної особи

приватного права, що

фінансується за

рахунок державного,

місцевого бюджету.

 

 

Стаття 6 ч.1 п.2:

 

«Особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з

цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому

числі:

2) неправомірно сприяти

призначенню на посаду особи»

 

Стаття 172-2.

Порушення обмежень

щодо використання

службового становища

 

Стаття 369-2. Зловживання впливом

ч.2 ст. 369-2

Одержання

неправомірної вигоди за

вплив на прийняття

рішення особою,

уповноваженою на

виконання функцій

держави, або пропозиція

здійснити вплив за

надання такої вигоди

 

Стаття 6 ч.1 п.3:

«Особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з

цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої

вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

3) неправомірно втручатися в

діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб»

 

Стаття 172-2.

Порушення обмежень

щодо використання

службового становища

 

Стаття 369-2. Зловживання

впливом

ч.2 ст. 369-2

Одержання

неправомірної вигоди за

вплив на прийняття

рішення особою,

уповноваженою на

виконання функцій

держави, або пропозиція

здійснити вплив за

надання такої вигоди

 

Стаття 6 ч.1 п.4:

«Особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з

цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої

вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням)

висновків.»

 

Стаття 172-2.

Порушення обмежень

щодо використання

службового становища

 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.

Стаття 364-1. Зловживання

повноваженнями

службовою особою

юридичної особи

приватного права, що

фінансується за

рахунок державного,

місцевого бюджету.

 

 

Стаття 7 Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 

 

Стаття 7 ч.1 п.1:

«Особам,

зазначеним у пункті 1 частини першої

статті 4 цього Закону,

забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною або

підприємницькою діяльністю (крім

викладацької, наукової і творчої

діяльності, медичної практики,

інструкторської та суддівської

практики зі спорту), якщо інше не

передбачено Конституцією або

законами України».

 

 

 

 

 

Стаття 172-4.

Порушення обмежень

щодо сумісництва та

суміщення з іншими

видами діяльності

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

Одержання службовою

особою неправомірної

вигоди у значному

розмірі або передача

нею такої вигоди

близьким родичам за

відсутності ознак

хабарництва (незаконне

збагачення)

 

 

Стаття 7 ч.1 п.2:

«Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4  цього Закону,

забороняється:

2)  «входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, чи територіальній громаді та

представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді),

ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України»

 

 

 

Стаття 172-4.

Порушення обмежень

щодо сумісництва та

суміщення з іншими

видами діяльності

 

 

Стаття 368-2. Незаконне

збагачення

Одержання службовою

особою неправомірної

вигоди у значному

розмірі або передача

нею такої вигоди

близьким родичам за

відсутності ознак

хабарництва (незаконне

збагачення)

 

 

Стаття 8 обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

Стаття 8 ч.1 п.1: «1. Особам,

зазначеним у пункті 1 та підпунктах «а», «б», пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється

безпосередньо або через інших осібодержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як

безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами»

 

Стаття 172-5.

Порушення

встановлених законом

обмежень щодо

одержання дарунка

(пожертви)

 

Стаття 368-2. Незаконне

Збагачення

 

Стаття 368-3. Комерційний підкуп

службової особи

юридичної особи

приватного права, що

фінансується за

рахунок державного,

місцевого бюджету

 

 

Стаття 8 ч.1 п.2:

«1. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах «а», «б», пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється

безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

2) якщо особа, яка дарує (здійснює)дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи».

Стаття 172-5.

Порушення

встановлених законом

обмежень щодо

одержання дарунка

(пожертви)

 

Стаття 368-2.

Незаконне збагачення

Одержання службовою

особою неправомірної

вигоди у значному

розмірі або передача

нею такої вигоди

близьким родичам за

відсутності ознак

хабарництва (незаконне

збагачення)

 

 

 

Стаття 10 Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

 

Стаття 10 ч.1 п.

«1»: «1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого

самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

1) укладати трудові договори

(контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з

підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи

прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій».

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 172-8.

Незаконне

використання

інформації, що стала

відома особі у зв’язку з

виконанням службових

повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

 

Стаття 10 ч.1 п. «2»:

«1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або

іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

2) розголошувати або

використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з

виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом».

 

 

Стаття 172-8.

Незаконне

використання

інформації, що стала

відома особі у зв’язку з

виконанням службових

повноважень

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

 

Стаття 10 ч.1 п. «3»: «1. Особам,  уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали».

 

 

Стаття 172-8.

Незаконне

використання

інформації, що стала

відома особі у зв’язку з

виконанням службових

повноважень

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

 

Стаття 12  Фінансовий

контроль

 

Стаття 12 ч.1: «Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1

квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до

цього Закону».

 

 

 

Стаття 172-6.

Порушення вимог

фінансового контролю

ч.1 ст. 172-6

 

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

 

Стаття 12 ч.3:

«У разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та

підпункті «а» пункту 2 частини

першої статті 4 цього Закону,

валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов’язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента »

 

 

Стаття 172-6.

Порушення вимог

фінансового контролю

ч.1 ст. 172-6

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

 

Стаття 14  Урегулювання конфлікту інтересів

 

Стаття 14 ч.1: «Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані:

1)      уживати заходів щодо

недопущення будь-якої можливості виникнення

конфлікту інтересів;

2)      повідомляти невідкладно

безпосереднього керівника

про наявність конфлікту

інтересів».

 

 

Стаття 172-7.

Порушення вимог щодо

повідомлення про

конфлікт інтересів

 

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

 

Стаття 16 Вимоги до прозорості інформації

 

Стаття 16 ч. 1 п.1: «Особам,

зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

1) відмовляти фізичним або

юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено

законом»

Відповідальність не

встановлена

 

 

 

Стаття 16 ч. 1 п.2: «Особам,

зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

2) надавати недостовірну чи не в повному обсязі публічну інформацію»

Відповідальність не

встановлена

 

 

 

Стаття 17 Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

Стаття 17: «1. Органам державної

влади, органам місцевого

самоврядування забороняється

одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними

договорами України.»

 

 

 

 

 

Стаття 172-5.

Порушення

встановлених законом

обмежень щодо

одержання дарунка

(пожертви)

ч.2 ст.172-5

 

 

 

 

 

 

Кримінальна

відповідальність не

встановлена

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації