ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Про звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року PDF Друк

04.09.2020

Проект рішення сесії районної ради

 

від „__”________ 2020 року                                                                №______

 

Про  звіт про виконання районного

бюджету за 1 півріччя 2020 року

Відповідно  до  статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України  „ Про місцеві державні адміністрації ”:

 

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року  по доходах  у сумі – 71 962 594 грн. 17 коп ., у тому числі : по загальному  фонду – 69 269 993 грн. 89 коп., по спеціальному фонду –  2 692 600 грн.28 коп., по видатках у  сумі 70 509 073 грн.15 коп., у тому числі : по загальному фонду – 67 057 681 грн.66 коп, по спеціальному фонду  3 451 391  грн.49 коп.

 

Голова районної  ради                                                          С. СОСНОВСЬКА

 

Д  А  Н  І

 

 

 

 

про виконання районного бюджету станом за січень - червень  2020 рік.

 

 

 

Код

Затвердж

Виконання

%

10000000

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

15053,4

16657,4

110,7%

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

15026,0

16618,8

110,6%

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

15026,0

16618,8

110,6%

13000000

Рентна плата за використання інших природних ресурсів

27,4

38,6

140,9%

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

27,4

38,6

140,9%

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

27,4

38,6

140,9%

20000000

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

114,6

122,8

107,2%

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

114,6

122,8

107,2%

22010000

Плата за надання адмістративних послуг

62,6

104,8

167,4%

22080000

Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

52,0

18,0

34,6%

24000000

Інші неподаткові надходження

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

90010100

Всього власних доходів

15168,0

16780,2

110,6%

40000000

Офіційні трансферти

54456,2

52489,7

96,4%

41000000

Від органів державного управління

54456,2

52489,7

96,4%

41020000

Дотації з держаного бюджету місцевим бюджетам

2083,8

2083,8

100,0%

41020100

Базова дотація

2083,8

2083,8

100,0%

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

31557,0

31557,0

100,0%

у тому числі:

31557,0

31557,0

100,0%

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

28458,4

28458,4

100,0%

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

3098,6

3098,6

100,0%

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

7399,6

7399,6

100,0%

у тому числі:

7399,6

7399,6

100,0%

41040200

на здійснення  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

7399,6

7399,6

100,0%

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

13415,8

11449,3

85,3%

у тому числі :

13415,8

11449,3

85,3%

41050100

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановленння, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41050200

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41050300

на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41050700

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41050900

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,  та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41051000

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

4077,2

4077,2

100,0%

41051100

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

0,0

118,8

#ДЕЛ/0!

41051200

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

215,4

215,4

100,0%

41051400

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

262,5

262,5

100,0%

41051500

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

3903,5

3567,0

91,4%

41053000

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

74,8

74,8

100,0%

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

4393,8

2645,0

60,2%

41055000

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

488,6

488,6

100,0%

Разом власні доходи, субвенція і дотація

69624,2

69269,9

99,5%

20000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

0,0

0,0

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

0,0

0,0

 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0,0

0,0

 

40000000

Офіційні трансферти

3158,8

200,0

6,3%

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3158,8

200,0

6,3%

41053600

на здійснення природоохоронних заходів

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41053700

на співфінансування інвестиційних проектів

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

3040,0

200

6,6%

41051100

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

118,8

0,0

0,0%

Разом загальний і спеціальний фонд і МБТ

ВСЬОГО доходів спеціального фонду

3158,8

200,0

6,3%

 

Разом загальний і спеціальний фонд і МБТ

72783,0

69469,9

95,4%

Дані про виконання видаткової частини районного бюджету за 1 півріччя  2020 року

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

В  И  Д   А  Т   К   И

Затверджено

Виконано

%

Затверджено

Виконано

%

п-п

 

 

 

 

 

 

 

100

Державне управління

1832,1

1422,2

77,6

 

 

#ДЕЛ/0!

1000

О С В І Т А

59014

45648,4

77,4

2936,1

2931,4

99,8

2000

О Х О Р О Н А  З Д О Р О В "Я.

16654,8

13918,7

83,6

170

143,3

84,3

3000

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3792

2634,4

69,5

80

81,2

101,5

3031

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3,5

0

0,0

 

 

 

3032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

48,3

16,8

34,8

 

 

 

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

138

69,7

50,5

 

 

 

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

74,6

15,4

20,6

 

 

 

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2558,8

2131,2

83,3

80

81,2

101,5

 

кі не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

 

 

 

 

 

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

26,0

0,1

0,4

 

 

 

3121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

228,8

166,4

72,7

 

 

 

3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Мол

5

0,0

0,0

 

 

 

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (к

195

0,0

0,0

 

 

 

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

51,6

35,1

68,0

 

 

 

3191

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

9,1

2,6

28,6

 

 

 

3192

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

56,9

28,8

50,6

 

 

#ДЕЛ/0!

3210

Організація та проведення громадських робіт

50

48,1

96,2

 

 

 

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

346,4

120,2

34,7

 

 

 

4000

КУЛЬТУРА  І МИСТЕЦТВО.

1982,2

1376,3

69,4

0,2

0,2

100,0

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1073,5

869,8

81,0

 

 

 

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

451,3

342,5

75,9

 

 

 

4040

Забезпечення діяльності музеїв та виставок

230,5

134,4

58,3

 

 

 

5000

Фiзична культура i спорт

846,4

547,9

64,7

 

 

 

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

756,3

532,4

70,4

 

 

 

6000

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО.

530

436,5

82,4

295,3

6020

Забезпечення функціонування підприємств, що надають ЖКП послуги

530

436,5

82,4

 

 

7000

Економічна діяльність

282,9

130,1

46,0

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

46

20,6

44,8

 

 

7363

Виконання фінвестиційних проектів

 

 

 

 

295,3

7693

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

236,9

109,5

46,2

 

 

#ДЕЛ/0!

8000

Інша діяльність

315

84,9

27,0

0

#ДЕЛ/0!

8700

Резервний фонд

225

0

0,0

 

 

#ДЕЛ/0!

8110

Заходи із запобігання та ліквідації  стихійного лиха

90

84,9

94,3

 

 

#ДЕЛ/0!

9000

Міжбюджетні трансферти

2107,5

858,2

40,7

0

#ДЕЛ/0!

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

1032,7

336,5

32,6

9620

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів міських рад та сільських, селищних, міських голів

74,8

74,8

100,0

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

1000

446,9

44,7

 

 

#ДЕЛ/0!

 

Р А З О М     В И Д А Т К  І В

87356,9

67057,6

76,8

3186,3

3451,4

108,3

 

 

 

 

 

 

 

 


Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації