ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА територіальної оборони Маловисківського району на 2020-2022 роки PDF Друк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Маловисківської районної ради

____________________ № _______

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

територіальної  оборони  Маловисківського району 

на 2020-2022 роки

 

Загальні положення

Районна цільова програма територіальної оборони Маловисківського району на 2020-2022 роки  (далі – Програма) покликана сприяти реалізації в районі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оборону України", указів Президента України  від 01 травня 2014 року № 447 "Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави",  від 23 вересня 2016 року №406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня  2016 року  № 214 "Питання підготовки  території  держави до оборони", наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 01 березня 2017 року № 04 "Про затвердження Тимчасової настанови  з територіальної  оборони".

В основу реалізації Програми покладено принцип взаємодії районної державної адміністрації, районної ради, міської ради, селищної та сільських рад та територіальних громад, районного військового комісаріату,  правоохоронних органів, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, підприємств,  установ  та організацій незалежно від форми власності для забезпечення виконання заходів щодо підготовки системи  територіальної оборони у Маловисківському районі.

I. Визначення  проблеми, на розв’язання  якої спрямована програма

 

1. У зв'язку з складною внутрішньополітичною обстановкою в державі, проведенням  операції об»єднаних сил на сході України, активізацією  диверсійних та інших незаконно створених збройних формувань виникає нагальна потреба у вжитті додаткових заходів  для удосконалення системи територіальної  оборони в районі,  охорони  об'єктів регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та  їх матеріально-технічного забезпечення  для виконання ними завдань за призначенням, що потребує здійснення додаткового фінансування з районного та інших місцевих бюджетів.

 

2. Необхідно завчасно у мирний час створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо удосконалення:

1) організації та підтримання у постійній готовності системи управління територіальною обороною в районі;

2) формування у мирний час та розгортання в особливий період підрозділів територіальної оборони;

3) здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної  оборони;

4) налагодження взаємодії місцевих  органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,  правоохоронних органів,  органів військового управління,  територіальних органів міністерств та відомств України в районі,  підприємств,  установ  та організацій незалежно від форми власності під час підготовки до виконання та виконання завдань територіальної оборони;

5) здійснення військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, міста, селища, своєї родини.

3. Існує гостра необхідність удосконалення в мирний час  теоретичної і практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони в особливий період з:

1) виконання заходів правового режиму воєнного стану;

2) порядку взаємодії між  місцевими органами виконавчої  влади,  органами місцевого самоврядування,  органами військового управління  органами, забезпечення належних умов підтримання безпеки і порядку в умовах особливого періоду;

3) надійного функціонування в умовах особливого періоду місцевих органів  виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування  та органів військового управління;

4) охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій  в умовах особливого періоду;

5) тактичної, тактико-спеціальної, інженерної, вогневої та психологічної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони.

4. У зв'язку з  недостатністю коштів державного бюджету Програма на даний час має досить важливе значення  і потребує залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів усіх рівнів та інших  джерел  фінансування  не заборонених  законодавством.

 

II. Визначення мети програми

1. Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, сприяння   створенню  умов  для охорони  та захисту  державного суверенітету, незалежності України  та  безпосередньо  території і населення Маловисківського району,  а також  комплексне здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання ними завдань за призначенням  в умовах  особливого періоду,  правового режиму воєнного чи надзвичайного  стану  та здійснення їх матеріально-технічного забезпечення.

2. З цією метою планується організувати та здійснювати додаткові заходи щодо:

1) підготовки у мирний час  особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони  та оборони  в особливий період важливих об’єктів і комунікацій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  та органів військового управління;

2) матеріально-технічного забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони  та їх особового складу;

3) створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання  навичок бойової підготовки;

4) підтримання правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

1. Виконання Програми дасть змогу:

1) створити належні умови для бойового вишколу особового складу підрозділів територіальної оборони та забезпечити їх боєздатність;

2) організувати  проведення навчань, зборів,  тренувань  з особовим складом підрозділів територіальної  оборони;

3) забезпечити навчальний процес необхідним матеріально-технічним обладнанням;

4) здійснити матеріально-технічне забезпечення  підрозділів територіальної  оборони  та їх  особового складу.

5) вжити додаткові заходи у мирний час  для охорони важливих  об’єктів і комунікацій в умовах  особливого періоду та правового режиму воєнного чи надзвичайного  стану,  у разі його введення.

 

2. Орієнтовний  обсяг фінансування Програми становить: 621,6 тис.грн.

3. Реалізація Програми буде здійснюватись протягом 2020-2022 років, за рахунок коштів державного, обласного, районного та інших місцевих бюджетів, виходячи з їх реальних можливостей, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

IV. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

1. Завдання Програми передбачаються у заходах Програми і мають бути виконані у взаємодії районної державної адміністрації, районної ради, міської ради, селищної та сільських рад та територіальних громад, районного військового комісаріату, правоохоронних органів,  територіальних органів міністерств та відомств України в районі, для забезпечення заходів щодо підготовки та удосконалення територіальної оборони у Маловисківському районі.

 

 

2. Основні завдання Програми:

1) забезпечення умов для надійного функціонування   місцевих  органів виконавчої  влади,  органів місцевого  самоврядування, органів військового управління;

2) підготовка у мирний час до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів і комунікацій;

3) підготовка до боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями та мародерами;

4) підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян;

5) створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання  навичок бойової підготовки; підготовки до розгортання руху опору на окупованій території.

 

3. Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління,  правоохоронних  органів,  територіальних органів міністерств та відомств України в районі,  підприємств,  установ  та організацій незалежно від форми власності  підрозділів територіальної  оборони  в Маловисківському районі  для  виконання ними завдань за призначенням.

4. Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

 

V. Напрями реалізації та заходи програми

 

1. Реалізація Програми здійснюватиметься за напрямами, а саме:

1) утримання особового складу підрозділів територіальної оборони під час підготовки до виконання та виконання завдань з  охорони та оборони  важливих об’єктів і комунікацій регіонального та місцевого значення;

2) навчання та підготовка особового складу підрозділів територіальної оборони  у мирний час до виконання ними завдань за призначенням  в умовах  особливого періоду,  правового режиму воєнного або надзвичайного  стану;

3) відпрацювання заходів щодо підготовки у мирний час підрозділів територіальної оборони до забезпечення охорони та оборони важливих  об'єктів і комунікацій в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного або надзвичайного стану;

4) організаційні та підготовчі заходи щодо координації спільних дій із суб’єктами територіальної оборони щодо виконання завдань територіальної оборони в умовах  особливого періоду,  правового  режиму воєнного або надзвичайного  стану.

2. Напрями Програми передбачають виконання заходів, спрямованих на виконання завдань Програми:

1) підготовка  навчально-матеріальної  бази для проведення практичних занять із особовим складом підрозділів територіальної оборони;

2) продовольче забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони під час проведення занять та навчань;

3) забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування (бойовий єдиний комплект), наметами та системами опалення до них,  модульними всесезонними спальними системами, комплектами польового індивідуального посуду, засобами індивідуального захисту та предметами гігієни особового складу підрозділів територіальної оборони;

4) забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони засобами зв’язку та оргтехнікою під час проведення занять та навчань (ПЕОМ, засоби радіозв’язку, телефонні апарати тощо);

5) проведення заняття з особовим складом підрозділів територіальної  оборони  в системі "Єдиний  всеукраїнський стрілецький день";

6) проведення теоретичних і практичних занять з підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного або надзвичайного стану; відпрацювання порядку взаємодії між місцевими органами виконавчої влади,  органами місцевого самоврядування,  органами військового управління  під час виконання завдань територіальної оборони;

7) облаштування опорних пунктів окремих важливих об'єктів, що підлягають охороні та обороні підрозділами територіальної  оборони  в умовах особливого періоду,  правового режиму воєнного або надзвичайного стану;

8) обладнання спеціальних  кімнат для зберігання стрілецької зброї для особового складу підрозділів територіальної  оборони;

9) організація та проведення з суб'єктами територіальної оборони спільних занять та навчань з питань взаємодії і управління підрозділами територіальної оборони, відпрацювання спільних дій в особливий період з питань охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій;

10) підтримання правового режиму воєнного стану, безпеки і правопорядку, ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3. Виконання заходів Програми дасть змогу провести організовану та якісну підготовку особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням у районі територіальної оборони, забезпечити особовий склад матеріально-технічними засобами, а також організувати у районі територіальної оборони єдину систему зв'язку.

4. Реалізація завдань Програми буде відбуватись протягом 2020-2022 років із залученням фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5. Напрямки реалізації Програми, завдання та заходи, строки їх виконання та виконавці, обсяги та джерела фінансування наведено у VII Розділі Програми.

6. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку.

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією.

2. Організаційний супровід і контроль виконання Програми у 2020-2022 роках здійснюватиме головний спеціаліст апарату районної державної адміністрації (з питань мобілізаційної та оборонної роботи).

3. Відповідальний виконавець Програми  -  Маловисківський районний військовий комісаріат.

4. Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

1) виконавчий комітет міської ради, селища, сільських рад об'єднаних територіальних громад, структурні підрозділи райдержадміністрації, правоохоронні органи, територіальні органи міністерств та відомств України в районі та інші виконавці Програми відповідні інформації про виконання заходів Програми подають Маловисківському районному військовому комісаріату  щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом;

2) Маловисківський районний військовий комісаріат узагальнені інформації про хід виконання Програми  подає районній раді та районній державній адміністрації щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації