ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Про внесення змін до районної Програми розвитку архівної справи на 2016 - 2020 роки PDF Друк

17.01.2020

 

 

 

МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

П`ЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від _____  ________ року                                                                                     № ____

м. Мала Виска

Про внесення змін до  районної

Програми розвитку архівної

справи на 2016 - 2020 роки

 

На підставі пункту 16 частини 1  статті  43  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Закону  України  „Про Національний архівний фонд та архівні установи» та   розглянувши лист Маловисківської районної державної адміністрації від __січня 2020 року  № ___________,

районна  рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до районної Програми розвитку архівної справи на 2016 - 2020 роки, затвердженої  рішенням районної ради від 23 грудня 2015 року № 29 , та викласти в новій редакції Розділ ІІІ «Фінансове забезпечення», додатки 1,2,3, що додаються.

 

2. Районній державній адміністрації забезпечити  фінансування заходів Програми, відповідно до внесених змін.

 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на постійну  комісію  районної  ради з питань  бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

 

 

 

Голова  районної  ради                              С.Сосновська

Додаток

до районної Програми розвитку

архівної справи на 2016 – 2020 роки

 

III. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у районному бюджеті.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми на 2016-2020 роки становить  1248,0 тис. грн.

_______________________


Додаток 3

до районної Програми розвитку

архівної справи на 2016 – 2020 роки

Ресурсне забезпечення районної  Програми

розвитку архівної справи  на 2016-2020 роки

Обсяг коштів,

який пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2016 рік

2017  рік

2018  рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, усього тис.грн.

у тому числі:

140,0 тис.грн

190.0 тис.грн.

190,0 тис.грн

328 тис.грн

400,0 тис. грн

1248,0 тис.грн

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

140,0 тис.грн

190.0 тис.грн.

190,0 тис.грн

25,0 тис.грн

20,0 тис.грн

565,0 тис.грн

Бюджети сільських рад та бюджети    ОТГ

-

 

-

-

303,0 тис.грн

380,0 тис. грн

683,0 тис.грн

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

 

Додаток 1

до районної Програми розвитку

архівної справи на 2016 – 2020 роки

 

ПАСПОРТ

районної Програми розвитку архівної справи на 2016-2020 роки

 

1.

Програма затверджена:

Рішення районної  ради від  23 грудня 2015 року

№29

2.

Ініціатор розроблення Програми

Архівний сектор райдержадміністрації;

Комунальна установа «Маловисківський районний

трудовий архів»

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення Програми

02 листопада 2015 року №311- р

4.

Розробник Програми

Архівний сектор райдержадміністрації;

Комунальна установа «Маловисківський районний

трудовий архів»

5.

Співрозробники Програми

-

6.

Відповідальний виконавець Програми

Архівний сектор райдержадміністрації;

Комунальна установа «Маловисківський районний

трудовий архів»

7.

Учасники Програми

Архівний сектор райдержадміністрації;

Комунальна установа «Маловисківський районний

трудовий архів»

 

8.

8.1.

Терміни реалізації Програми

ІІ етап - 2019-2020 роки

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

 

IIетап – 2019-2020 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Бюджети сільських рад та бюджети ОТГ

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

у тому числі:

1248,0 тис.грн.

кошти державного бюджету

-

кошти обласного бюджету

-

кошти районного бюджету

565,0 тис.грн

кошти бюджетів сільських рад та бюджетів ОТГ

683,0 тис.грн

кошти не бюджетних джерел

-

11.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет, кошти бюджетів сільських рад

та бюджетів ОТГ

 

 

 

 


 

Додаток 2

до рішення Маловисківської районної  ради

від ___ _______ 2020 року

П Л А Н

заходів щодо розвитку архівної справи в районі в 2016-2020 роках

 

Найменування

заходу

Відпові-

дальні  за

виконання

за виконання

Строк

виконання,

роки

 

Орієнтов-

ний

обсяг

фінансу-

вання

 

У тому числі за роками

 

Джерела фінансування

 

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Район ний

бюджет

Бюджети сільських рад та бюджети ОТГ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ЗБЕРІГАННЯ   ДОКУМЕНТІВ   НАЦІОНАЛЬНОГО  АРХІВНОГО  ФОНДУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Придбання  техніки  та витратних матеріалів для створення         належних умов зберігання документів НАФ та  документів,  що  не  належать  до НАФ, але  є  необхідними     для    соціального  захисту громадян району і  використання їх інформації

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Забезпечення Трудового

архіву   комп’ютерною технікою

Трудовий

архів

2016-

2020

10,0

10,0

-

-

-

-

10,0

-

3. Придбання та оновлення  обладнання  та устаткування   для зберігання документів (стелажі, картонажі,  пилосос, заміна дверей на металеві, пристосування для підшивки документів (електродриль, станок для зшивання документів)

Архівний

сектор райдержадміністрації;

Трудовий

архів

2016-

2020

40,0

-

25,0

15,0

-

-

40,0

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4. Запезпечення    волого - температурного режиму зберігання    документів:

- придбання гігрометрів

Архівний

сектор райдержадміністрації;

Трудовий

архів

2016-

2020

 

 

 

 

15,0

 

-

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

-

5. Підвищення  рівня  пожежної   безпеки  приміщень   архівних установ:

- установлення системи           автоматичного пожежогасіння     і пожежної   сигналізації;

-   встановлення  охоронної            сигналізації

Архівний сектор райдержадміністрації;  Трудовий  архів

2016-

2020

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

-

10,0

 

 

 

 

 

 

10,0

-

-

20,0

 

 

 

 

 

 

-

6. Зміцнення  матеріально - технічної бази документів НАФ   та     збереження документів, що  не належать до  НАФ,  але  є необхідними  для соціального     захисту населення та проведення ремонту  та утримання    приміщення

Архівний сектор райдержадміністрації, Трудовий  архів, КП «Комунальник»

2016-

2020

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

-

7. Фінансова підтримка господарської діяльності Трудового архіву

Трудовий  архів

2016-

2020

1063,0

110,0

130,0

140,0

303,0

380,0

380,0

683,0

В С Ь О Г О  :

1248,0

140,0

190,0

190,0

328,0

400,0

565,0

683,0

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації