ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Про районний бюджет Маловисківського району на 2020 рік PDF Друк

06.11.2019

Р І Ш Е Н Н Я

від "___" грудня 2019 року                                                          № ____

Про районний бюджет Маловисківського району на 2020 рік

(код бюджету 11310200000)

 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 112 760 391 гривня, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 112 505 871 гривня та доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 254 520 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 112 760 391 гривня, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 112 364 633 гривні та видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 395 758 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 141 238 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 141 238 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі           112 500 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 450 000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 

4. Надати районній державній адміністрації право протягом 2020 року у період між сесіями районної ради:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, а саме:

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються районному бюджету;

за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності – дотацій, додаткових обсягів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) затверджувати розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів районного бюджету коштів спеціального фонду районного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

 

 

4. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районний програм у сумі 2 037 060 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України , частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з пунктом 10 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ;

2) нарахування на заробітну плату;

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

4) забезпечення продуктами харчування;

5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

6) поточні трансферти населенню;

7) поточні трансферти місцевим бюджетам;

8) підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти;

9) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

10) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

11) оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу райдержадміністрації у 2020 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, відповідно до пункту 8 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

4) доступність інформації про районний бюджет відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до частини сьомої статті 22 Бюджетного кодексу України;

6) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв з дотриманням встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії та комунальні послуги.

 

12. Районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності здійснювати:

1) перерозподіл видатків районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

13. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

 

14. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від Маловисківської державної податкової інспекції Новоукраїнського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області забезпечити у 2020 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.

 

15. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Рішення "Про районний бюджет на 2020 рік" набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

 

 

 

Голова районної ради                                            Світлана СОСНОВСЬКА

Пояснювальна записка

до проєкту районного бюджету Маловисківського району

на 2020 рік

Загальна частина

При розробці проєкту бюджету на 2020 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555. На загальний  обсяг прогнозу доходів по основних податках суттєвий вплив мають  показники фонду оплати праці найманих працівників , грошового забезпечення військовослужбовців .

Дохідна частина проєкту бюджету на 2020 рік розроблена з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, з наступними особливостями:

збереження протягом 2020 року норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

100% зарахування єдиного податку до місцевих бюджетів , що сплачуються платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники )

При розрахунку видатків враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники                                                        2020 рік

Розмір мінімальної заробітної

плати з 1 січня 2019 року (грн.)                       4723

ріст до попереднього року  (%)                       13,2

розмір посадового окладу працівника

1 тарифного розряду Єдиної тарифної

сітки з 1 січня 2019 року (грн.)                        2102

ріст до попереднього року (%)                        9,4

В проєкті  бюджету при розрахунку видатків враховано надання з державного бюджету основних трансфертів, передбачених ст.97 Бюджетного кодексу України , а саме :

базова дотація

субвенції на :

Освітня субвенція

Медична субвенція

 

РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ

Бюджет району на 2020 рік визначався згідно Закону України „Про Державний бюджет на 2020 рік”, вимог Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

Дохідна частина районного бюджету складає 112 760 391 грн., в тому числі загальний фонд – 112 505 871 грн., спеціальний –  254 520 грн..  Видаткова частина  бюджету становить 112 760 391 грн., в тому числі загальний фонд  112 364 633 грн., спеціальний –  395 758 грн.

З профіцитом  за загальним фондом та дефіцитом за спеціальним фондом в частині передачі коштів  із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  затверджено районний бюджет. Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  по районному бюджету – 141 238 грн.

Основним джерелом власних надходжень загального фонду  районного бюджету є:

 • Податок та збір на доходи фіз. осіб  42 484 900 грн.

Джерелами надходжень спеціального фонду є:

 • Власні надходження бюджетних установ в сумі 254 520 грн.

 

 

 

Трансферти з державного бюджету передбачені в сумі 56 768 900 грн., в тому числі :

Дотації – 4 167 800грн., а саме :

Базова дотація -4 167 800 грн.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 52 601 100 грн., в тому числі :

освітня   – 49 502 500 грн.;

медична  –  3 098 600 грн.;

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 10 722 200 грн. , в  тому числі:

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров′я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10 722 200 грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2 214 771 грн.

в тому числі:

 

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 975 945 грн.;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами , за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 474 000 грн.;

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  окремих захворювань в сумі – 407 826 грн. ;

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров′я за рахунок коштів медичної субвенціі в сумі 831 000 грн.

 

Обсяг затвердженого оборотного залишку бюджетних коштів (0,1%) – 112 500 грн.,

0100 « Державне управління»

 

Видатки на державне управління  складають 2 850 600 грн. , в тому числі по загальному фонду – 2 850 600 грн., з них на   виплату заробітної плати  – 2 130 000 грн. , на енергоносії та комунальні послуги - 125 000 грн.

1000 «Освіта»

Видатки на утримання установ освіти по району складають 82 315 173 грн., в тому числі загальний фонд – 82 123 915 грн., спеціальний – 191 258 грн. На оплату праці передбачено -  58 528 875 грн., енергоносії  та інші комунальні послуги – 6 009 980 грн.

По КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» видатки складають 76 708 188 грн., в тому числі : освітня субвенція – 49 502 500 грн., дотація з обласного бюджету – 1 000 000 грн., кошти районного бюджету – 16 939 100 грн.(в тому числі енергоносії та інші комунальні послуги) – 5 765 420 грн.).

По КПКВ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти» видатки складають 1 000 000 грн. (оплата праці – 755 900 грн., енергоносії – 36 800 грн.).

По КПКВ 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» видатки склали 750 000 грн.(оплата праці – 570 000).

По КПКВ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» видатки склали 2 748 460 грн.( оплата праці – 1 916 500 грн., енергоносії – 207 760 грн.).

По КПКВ 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» видатки склали 1 075 945 грн. (оплата праці – 799 960 грн.).

Видатки на виплату державної  допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років , на 2020 рік складають  32 580 грн.

Видатки на  2020 рік на  фізичну культуру і спорт передбачено 889 400 грн., в тому числі утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл- 772 600 грн. (оплата праці – 538 200 грн., енергоносії – 35 000 грн.), фінансова підтримка на утримання ВФСТ «Колос» - 66 800 грн.

 

2000 «Охорона здоров’я «

Видатки на утримання установ охорони здоров’я затверджені  в  сумі 12 100 300 грн., в тому числі по загальному фонду 12 100 300 грн..

На території району функціонують такі  заклади охорони здоров’я – Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківська центральна районна лікарня», Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківський центр первинної медико - санітарної допомоги»,

По КПК 2010 ,,Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ” видатки складають 11 468 600 грн., в тому числі медична субвенція – 3 098 600 грн., медична субвенція  на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 649 300 грн., додаткова дотація -722 200 грн., кошти районного бюджету – 6 998 500 грн.

По КПК 2111 ,, Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», видатки склали -450 000 грн.

Видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет ( інсулін) передбачені в сумі  181 700 грн.

 

3000 ,,Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2020 рік складають  по загальному фонду – 1 095 260 грн.. в том числі видатки на виконання районних програм соціального захисту та соціального забезпечення  на 2020 рік - 1 095 260 грн..:

 • Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення – 194 970 грн.,
 • Програма зайнятості  населення району - 50 000 грн.,
 • Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2020 рік – 110 700 грн.,
 • Програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування памяті загиблих на 2018- 2020 роки – 150 000 грн.,
 • Програма по призначенню та виплаті компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 25 330 грн.
 • Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району на 2020 рік – 175 160 грн.;
 • Програма оздоровлення і відпочинку дітей,молоді та сімей з дітьми – 195 000 грн.
 • Програма по реалізації національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини – 26 500 грн.
 • Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни і праці (стипендії ветеранам, яким виповнилося 90 років і більше) – 18 300 грн.
 • районна соціальна програма підтримки сім'ї по Маловисківському району на 2018-2022 роки – 24 000 грн.
 • Програма «Червоний Хрест»-34 600 грн.
 • Програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на період 2020-2022 роки  - 90 700 грн.

Видатки на 2020 рік на утримання територіального центру соціального обслуговування склали 4 285 000 грн., в тому числі  по загальному фонду – 4 165 000 грн., по спеціальному –120 000 грн. На оплату праці  – 2 959 300 грн., на оплату енергоносіїв – 163 000 грн.

Всього пенсіонерів, непрацездатних громадян , інвалідів, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг – 1 072 од. ( згідно форми 12-СОЦ ).

На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді затверджено видатки в сумі  430 000 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями   – 281 000 грн., на енергоносії та інші комунальні послуги – 28 000 грн.

 

4000 ,,Культура”

 

Видатки на утримання установ культури на 2020 рік затверджені в сумі 5 197 900  грн., в тому числі по загальному фонду – 5 113 400 грн., по спеціальному – 84 500 грн. На виплату заробітної плати передбачено  - 3 492 800  грн., на   енергоносії та інші комунальні послуги – 622 500 грн.

По КПК 4030 ,, Забезпечення діяльності бібліотек” видатки склали 853 400 грн. ( оплата праці – 587 400 грн., енергоносії 104 500 грн.).

По КПК 4040 ,,Забезпечення діяльності музеїв і виставок” видатки склали 375 300 грн. ( оплата праці – 200 600 грн., енергоносії 80 000 грн.).

По КПК 4060 ,,Забезпечення діяльності палаців і будинків культури” видатки склали 1 913 500  грн. ( оплата праці – 1 143 800 грн., енергоносії 368 000 грн.).

По КПК 1100 ,,Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання” видатки склали 1 615 500  грн. ( оплата праці – 1 225 000  грн., енергоносії 58 000 грн.).

По КПК 4081 ,,Забезпечення діяльності інших закладів у галузі культури і мистецтва” видатки склали 440 200  грн. ( оплата праці – 336 000 грн., енергоносії 12 000 грн.).

 

Інші субвенції

 

По КПКВ  9770 „ Інші субвенції з місцевого бюджету « з районного бюджету передбачені видатки до місцевих бюджетів в сумі 2 065 500 грн., в тому числі на утримання закладів культури і мистецтва – 698 500 грн.,  на утримання дошкільних установ –1 367 000 грн..

 

Начальник фінансового

управління                                                                                     А.П.Демченко

Щербак Н.В.

5-16-02

Селівончик В.Ю

5-14-38

Проєкт

прогнозу районного бюджету на 2021 -2022 роки

Загальна частина

Проєкт прогнозу районного бюджету на 2021 – 2022 роки розроблено відповідно до норм чинного законодавства , положень Бюджетного  та Податкового кодексів , основних  прогнозних  макропоказників  економічного і соціального розвитку України у 2020 – 2022 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період  затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130.      Державна бюджетна політика на 2020 – 2022 роки  спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин

.

Основні  прогнозні показники місцевого бюджету

. Під час складання прогнозу районного бюджету на 2021 – 2022 роки в частині податкових і неподаткових надходжень враховано основні  прогнозні показники , затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 15.05. 2019 р. № 555 , рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, враховуючи при цьому чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних податків до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих із них. За розрахунками Міністерства фінансів України прогнозний показник
середнього рівня надходжень на 1 жителя , розрахований відповідно до
прогнозних обсягів надходження з податку на доходи фізичних осіб та податку
на прибуток підприємств на 2019 – 2021роки  складе 2595,4 грн.

Під час визначення обсягу ресурсу районного бюджету на 2021 - 2022 роки враховано:

– продовження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природний газ, нафту та газовий конденсат) до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

 

– застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;

– підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

– незастосування індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр, не пов’язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному податку

 

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

 

 

Прогноз

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

номінальний (млрд. гривень)

4 551,7

5 069,9

5 617,3

у відсотках до попереднього року

103,3

103,8

104,1

Індекс споживчих цін:

 

 

 

грудень до грудня попереднього року, відсотки

106,0

105,7

105,3

Індекс цін виробників:

 

 

 

грудень до грудня

попереднього року, відсотки

108,4

108,0

106,1

 

 

Основні показники місцевого бюджету на 2019-2022 роки

(тис.грн)

Показник

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами)

277114,9

112505,9

104453,7

111565,6

Видатки (з трансфертами)

274974,7

112364,6

104453,7

111565,6

Кредитування усього, у тому числі:

 

 

 

 

- надання кредитів з бюджету

 

 

 

 

- повернення кредитів до бюджету

 

 

 

 

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-141,3

 

 

 

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)

2537,1

254,5

260,0

265,0

Видатки (з трансфертами)

15759,0

395,8

260,0

265,0

Кредитування усього, у тому числі:

 

 

 

 

- надання кредитів з бюджету

 

 

 

 

- повернення кредитів до бюджету

 

 

 

 

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

+141,3

 

 

 

Разом                                                                              279652,0   112760,4  104713,7   111830,6

 

Дохідна спроможність районного бюджету:

При здійснені розрахунку індикативних прогнозних показників бюджету  на 2021-2022 роки враховано розмір мінімальної заробітної плати та прогнозний розмір прожиткового мінімуму з урахуванням індексу споживчих цін в середньому на одну особу. В зв’язку з цим збільшено надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який являється найвагомішим джерелом надходжень до районного бюджету.

 

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Мінімальна заробітна плата:

 

 

 

– з 1 січня року (гривні)

4 723

5 003

5 290

– темпи росту (відсоток)

13,2

5,9

5,7

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 

 

 

– з 1 січня року (гривні)

2 102

2 270

2 445

– темпи росту (відсоток)

9,4

8,0

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи місцевого бюджету на 2019-2022 роки

(грн)

Показник

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:

279652,0

112760,4

104713,7

111830,6

міжбюджетні трансферти, усього з них:

233022,1

69705,9

59128,5

63656,9

 

 

 

 

 

податкові надходження, усього з них:

43866,4

42584,9

45097,4

47667,9

 

 

 

 

 

неподаткові надходження, усього з них:

226,4

469,6

487,8

505,8

 

 

 

 

 

інші доходи

 

0

0

0

 

У 2021-2022 роках спільно з районною державною адміністрацією та Маловисківською ДПІ Новоукраїнського управління  ГУ ДПС у Кіровоградській області будуть вживатись  заходи із розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету ( комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів  та  робоча група з легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості населення ).

 

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків розвитку

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України бюджетні призначення передбачені в першочерговому порядку на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв′язку, які споживаються бюджетними установами по основних сферах.

Видатки та надання кредитів місцевого бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

(грн)

Код ТПКВКМБ

Найменування

2019 рік-1

2020 рік-2

2021 рік-3

2022 рік-3

0100

Державне управління

2790,0

2850,6

3018,8

3109,9

1000

Освіта

90896,3

82506,4

78692,8

83704,3

2000

Охорона здоров′я

45987,4

11918,6

7888,0

8337,6

3000

Соціальний захист

122212,0

1044,8

1106,4

1169,5

4000

Культура і мистецтво

3221,0

5197,9

3771,0

3985,9

5000

Фізична культура і спорт

1058,2

889,4

936,6

990,0

 

Інші

24568,8

8352,7

9300,1

10533,4

Х

Усього

290733,7

112760,4

104713,7

111830,6

 

 

 

При розрахунку видатків використовувались основні прогнозні показники  економічного і соціального розвитку територій та підвищення розмірів державних соціальних стандартів.

За рахунок районного бюджету фінансується 17  закладів освіти,  в т.ч. 15 шкіл , в яких навчаються 1838 учнів; один позашкільний заклад  - 625 дітей.

В районі функціонує 2 заклади охорони здоров′я, які одержують фінансову підтримку за рахунок місцевого бюджету:

–          КНП ,,Маловисківський центр первинної медико- санітарної допомоги”

–          КНП «Маловисківська центральна районна лікарня».

За рахунок районного бюджету фінансуються : територіальний центр, відділ соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді, дитячо-юнацька спортивна школа, 4 заклади культури.

Міжбюджетні відносини

При розрахунку обсягу видатків враховується надання місцевим бюджетам з державного бюджету основних трансфертів, передбачених статтею 97 Бюджетного кодексу України

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2019-2022 роки

(тис.грн.)

Назва показника

рік 2019

рік 2020

рік2021

рік 2022

Дотація

24047,1

10722,2

10722,2

10722,2

Освітня субвенція

44627,0

49502,5

54258,8

57877,6

Медична субвенція

11570,1

3098,6

 

 

Субвенція місцевим бюджетам: на утримання дошкільних закладів освіти

3735,0

1367,0

1447,7

1530,2

на утримання закладів культури

1797,0

698,5

739,7

781,9

 

 

 

Начальник фінансового управління                                 Альвіна Демченко

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення Маловисківської районної ради

 

 

 

"Про районний бюджет на 2020 рік"

 

 

 

"____" грудня 2019  № ______

 

 

 

 

 

 

Доходи  районного бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

УСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

42 584 900,00

42 584 900,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

42 584 900,00

42 484 900,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

42 484 900,00

42 484 900,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

26 884 900,00

26 884 900,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

14 000 000,00

14 000 000,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

1 600 000,00

1 600 000,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

100 000,00

100 000,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

100 000,00

100 000,00

 

 

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

100 000,00

100 000,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження

469 620,00

215 100,00

254 520,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

215 100,00

215 100,00

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

117 000,00

117 000,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

7 000,00

7 000,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

110 000,00

110 000,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

98 100,00

98 100,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

98 100,00

98 100,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

254 520,00

254 520,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

254 520,00

254 520,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

233 900,00

 

233 900,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

10 020,00

 

10 020,00

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)

10 600,00

 

10 600,00

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

43 054 520,00

42 800 000,00

254 520,00

 

40000000

Офіційні трансферти

69 705 871,00

69 705 871,00

 

41000000

Від органів державного управління

69 705 871,00

69 705 871,00

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

4 167 800,00

4 167 800,00

 

у тому числі :

 

41020100

Базова дотація

4 167 800,00

4 167 800,00

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

52 601 100,00

52 601 100,00

 

 

 

у тому числі :

 

 

 

 

41033900

освітня

49 502 500,00

49 502 500,00

 

 

41034200

медична

3 098 600,00

3 098 600,00

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюдетів іншим місцевим бюджетам

10 722 200,00

10 722 200,00

 

 

у тому числі :

 

 

41040200

дотація з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

10 722 200,00

10 722 200,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

2 214 771,00

2 214 771,00

у тому числі :

41051000

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

975 945,00

975 945,00

41051200

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

407 826,00

407 826,00

41051500

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

831 000,00

831 000,00

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО     ДОХОДІВ

112 760 391,00

############

254 520,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник секретаріату апарату районної ради

 

 

В.Крило

 

Додаток  2

до рішення Маловисківської районної ради

"    "               2019  №

 

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

 

11310200000

 

 

грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

ВСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

208000

Фінансування  за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

208100

На початок періоду

 

 

 

208200

На кінець періоду

 

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

 

Усього за типом кредитора

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

600000

Фінансування за активними операціями

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

602100

На початок періоду

 

 

 

602200

На кінець періоду

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

 

Усього за типом боргового зобовязання

-141 238,0

141 238,0

141 238,0

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                         В.Крило

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

до рішення Маловисківської районної ради

 

 

 

 

"Про районний бюджет на 2020 рік"

 

 

 

 

"   "грудня 2019 року №

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ

районного бюджету на 2020 рік

за головними розпорядниками коштів

 

11310200000

(грн.)

 

 

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

УСЬОГО

видатки
споживання

з них:

видатки
розвитку

УСЬОГО

в тому числі бюджет розвитку

видатки
споживання

з них:

видатки
розвитку

оплата праці
(код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(код 2270)

оплата праці
(код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(код 2270)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0100000

Маловисківська районна  рада

3509600,00

3509600,00

2130000,00

125000,00

3509600,00

0110000

Маловисківська районна  рада

3509600,00

3509600,00

2130000,00

125000,00

3509600,00

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2850600,00

2850600,00

2130000,00

125000,00

 

 

 

 

 

2850600,00

0116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

600000,00

600000,00

 

600000,00

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

59000,00

59000,00

 

 

 

 

 

 

 

59000,00

0200000

Районна державна адміністрація

16976800,00

16976800,00

3240300,00

191000,00

120000,00

120000,00

17096800,00

0210000

Районна державна адміністрація

16976800,00

16976800,00

3240300,00

191000,00

120000,00

120000,00

17096800,00

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

11468600,00

11468600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11468600,00

 

 

 

у тому числі за рахунок коштів районного бюджету

6998500,00

6998500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6998500,00

 

 

 

в тому числі дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету

722200,00

722200,00

 

 

 

 

 

 

 

722200,00

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

3098600,00

3098600,00

 

 

 

 

 

 

 

3098600,00

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету(лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу)

649300,00

649300,00

649300,00

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

450000,00

450000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000,00

 

 

 

у тому числі субвенція с/рад:Мануйлівська-20000, Новогригорівська-10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок коштів районного бюджету

450000,00

450000,00

 

 

450000,00

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

181700,00

181700,00

181700,00

0213104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4165000,00

4165000,00

2959300,00

163000,00

120000,00

 

120000,00

4285000,00

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

430000,00

430000,00

281000,00

28000,00

 

 

 

 

 

430000,00

 

 

 

в т.ч. районна соціальна програма підтримки сім'ї по Маловисківському району на 2018-2022 роки

24000,00

24000,00

24000,00

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

26500,00

26500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26500,00

 

 

в т.ч. програма по реалізації в районі Національного плану дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини

26500,00

26500,00

26500,00

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

60000,00

60000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000,00

 

 

 

в т.ч. програма розвитку малого підприємництва у Маловисківському районі

60000,00

60000,00

 

 

 

 

 

 

 

60000,00

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

60000,00

60000,00

 

 

 

 

 

 

 

60000,00

 

 

 

в т.ч. програма цивільного захисту населення Маловисківського району на 2016-2020 роки

60000,00

60000,00

 

 

 

 

 

 

 

60000,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

115000,00

115000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115000,00

 

 

 

в т.ч. програма розвитку інформаційного простору Маловимсківського району на 2016-2020 роки

6000,00

6000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. програма"Захисник"

109000,00

109000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109000,00

0219800

9800

0180

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

20000,00

20000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі районна цільова програма територіальної оборони

20000,00

20000,00

0610000

Освіта

88317973,00

88317973,00

62559875,00

6667480,00

275758,00

134520,00

141238,00

88593731,00

0611000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

88317973,00

88317973,00

62559875,00

6667480,00

275758,00

141238,00

134520,00

141238,00

88593731,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

76708188,00

76708188,00

54486515,00

5765420,00

 

191258,00

141238,00

50020,00

 

 

141238,00

76899446,00

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

266588,00

266588,00

218515,00

141238,00

141238,00

141238,00

407826,00

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

49502500,00

49502500,00

40576000,00

49502500,00

в тому числі дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету

10000000,00

10000000,00

8197000,00

10000000,00

у тому числі за рахунок коштів районного бюджету

16939100,00

16939100,00

5495000,00

5765420,00

50020,00

50020,00

16989120,00

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіи позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1000000,00

1000000,00

755900,00

36800,00

 

 

 

 

 

 

 

1000000,00

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

750000,00

750000,00

570000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

750000,00

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2748460,00

2748460,00

1916500,00

207760,00

 

 

 

 

 

 

 

2748460,00

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

32580,00

32580,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32580,00

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

1075945,00

1075945,00

799960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1075945,00

 

 

 

у тому числі за рахунок коштів районного бюджету

100000,00

100000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,00

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів

975945,00

975945,00

799960,00

975945,00

0613131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

5000,00

5000,00

5000,00

 

 

в т.ч. програма "Молодь Маловисківщини"

5000,00

5000,00

5000,00

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

851900,00

851900,00

587400,00

104500,00

 

1500,00

 

1500,00

 

 

 

853400,00

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

375300,00

375300,00

200600,00

80000,00

 

 

 

 

 

 

 

375300,00

0614060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1893500,00

1893500,00

1143800,00

368000,00

 

20000,00

 

20000,00

 

 

 

1913500,00

0611100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1552500,00

1552500,00

1225000,00

58000,00

 

63000,00

 

63000,00

 

 

 

1615500,00

0614081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

440200,00

440200,00

336000,00

12000,00

 

 

 

 

 

 

 

440200,00

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

45000,00

45000,00

 

 

 

 

 

 

 

45000,00

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

772600,00

772600,00

538200,00

35000,00

 

 

 

 

 

 

772600,00

0615053

5053

0810

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

66800,00

66800,00

 

 

 

 

 

 

 

66800,00

0800000

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

1044760,00

1044760,00

1044760,00

0810000

 

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

10447600,00

1044760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10447600,00

0813242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

490270,00

490270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490270,00

 

 

 

у тому числі на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

110700,00

110700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110700,00

 

 

 

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, Операції Обєднаних Сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, Операції Обєднаних Сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців,які брали участь у захисті території цілесності та державного суверинітету на сході України та вшанування памяті загиблих на 2020 рік

150000,00

150000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,00

 

 

 

Програма соціального захисту малозабезпечених громадян

194970,00

194970,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194970,00

 

 

 

Районна програма «Червоний хрест 2016-2020»

34600,00

34600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0813191

 

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

18300,00

18300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18300,00

0813210

1050

Організація та проведення громадських робіт

50000,00

50000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,00

0813160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

25330,00

25330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25330,00

0813140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

195000,00

195000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195000,00

Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району

175160,00

175160,00

175160,00

0813031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1500,00

1500,00

1500,00

0813032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

16360,00

16360,00

16360,00

0813033

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

108000,00

108000,00

108000,00

0813035

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

49300,00

49300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49300,00

0813192

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

90700,00

90700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на період 2020-2022 роки

90700,00

90700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700000

 

 

Фінансове управління

2515500,00

2065500,00

2515500,00

3710000

Фінансове управління

2515500,00

2065500,00

2515500,00

3718700

8700

0133

Резервний фонд

450000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000,00

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

2065500,00

2065500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2065500,00

 

 

 

в т.ч. субвенції на утримання дошкільних закладів освіти

1367000,00

1367000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1367000,00

 

 

 

в т.ч. на утримання  закладів культури і мистецтва

698500,00

698500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698500,00

112364633,00

111914633,00

67930175,00

6983480,00

395758,00

141238,00

254520,00

141238,00

112760391,00

Усього видатків

112364633,00

111914633,00

67930175,00

6983480,00

395758,00

254520,00

141238,00

112760391,00

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

 

 

 

 

В.Крило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4
до рішення Маловисківської районної ради
"  "            2019 №

 

 

 

 

Кредитування Маловисківського районного бюджету  в  2020 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11310200000

 

 

 

 

(тис. грн.)/грн.

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

 

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                                  В.Крило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти   на 2020 рік

 

 

 

 

11310200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Субвенції з державного бюджету

Дотації

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

 

 

загальний фонд

загальний фонд

загальний фонд

 

 

 

освітня субвенція

медична субвенція

базова дотація

дотація з місцевого бюджету на здійснення переаданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, в т.ч.

проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) (видатки споживання)

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку (видатки розвитку)

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів

утримання дошкільних закладів освіти

утримання закладів культури

 

Маловисківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великовисківська

 

 

299 000

72 000

 

Злинська

 

 

280 000

130 000

 

Миролюбівська

 

 

53 000

37 000

 

Копанська

 

 

 

39 200

 

Лозуватська

 

 

124 000

46 000

 

 

Мануйлівська

 

 

 

34 600

 

 

Мар"янівська

 

 

 

 

 

 

Нововознесенська

 

 

 

22 600

 

 

Новогригорівська

 

 

 

49 000

 

 

Оникіївська

 

 

150 000

60 000

 

 

Плетеноташлицька

 

 

158 000

59 100

 

 

Розсохуватська

 

 

 

25 000

 

 

Смолінська

 

 

 

 

 

 

Хмелівська

 

 

303 000

94 000

 

 

Якимівська

 

 

 

30 000

 

 

Іванівська

 

 

 

 

 

 

Всього

1 367 000

698 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

49 502 200

3 098 600

4 167 800

10 722 200

649 300

181 700

407 826,0

266 588,0

141 238,0

975 945,0

975 945,0

1 367 000

698 500

 

Всього по району

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до рішення Маловисківської районної ради
2019  №

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами у 2020 році

11310200000

 

 

 

 

 

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об"єкта будівництва/ вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,%

Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об"єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень будівельної готовності об"єктка на кінець бюджетного періоду, %

0200000

Районна державна адміністрація

0210000

Районна державна адміністрація

0600000

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту

 

 

 

 

 

1000000

 

 

Культура і мистецтво

1010000

 

 

Відділ культури

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                    В.Крило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 7
до рішення Маловискіської районної ради
"Про районний бюджет  на 2020 рік"

 

 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

 

 

11310200000

 

 

 

 

 

 

( грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

усього

в тому числі бюджет розвитку

 

0100000

Маловисківська районна рада

659 000,0

659 000,0

0,0

 

 

0110000

Маловисківська районна рада

659 000,0

659 000,0

0,0

 

 

0116020

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають  житлово-комунальні послуги

Програма заходів, спрямована на розширення сфери надання комунальних послуг, розвитку матеріальної основи спільної власності територіальних громад району

 

600 000,0

600 000,0

 

 

 

0110180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма загальнорайонних заходів на 2016-2020 роки

09.10.2015 р. №438

59 000,0

59 000,0

 

 

 

0200000

 

 

Районна державна адміністрація

 

 

261 500,0

261 500,0

0,0

 

 

0210000

 

 

Районна державна адміністрація

 

 

261 500,0

261 500,0

0,0

 

 

0218110

 

0320

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків счтихійного лиха

Програма цивільного захисту населення Маловисківського району на 2016-2020 роки

23.12.2015 р. №22

60 000,0

60 000,0

 

 

 

0217610

 

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого  і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016-2020 роки

23.12.2015 р. №23

60 000,0

60 000,0

 

 

 

0210180

 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Районна програма"Захисник 2017-2021 "

20.12.2016 р. №137

109 000,0

109 000,0

 

 

 

0210180

 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку інформаційного простору Маловимсківського району на 2016-2020 роки

23.12.2015 р. №24

6 000,0

6 000,0

 

 

 

0213112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Програма по реалізації в районі "Національного плану дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2019-2021 роки

18.12.2018 р. №323

26 500,0

26 500,0

 

 

 

0213121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районна соціальна програма підтримки сімї по Маловисківському району на 2018-2022 роки

22.12.2017р. №225

24 000,0

24 000,0

 

 

 

0600000

 

Освіта

 

 

71 800,0

71 800,0

0,0

0,0

 

0610000

 

Відділ освіти, молоді та спорту

 

 

71 800,0

71 800,0

0,0

 

 

0613131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

Програма "Молодь Маловисківщини" на 2016-2020 роки

23.12.2015 р. №27

5 000,0

5 000,0

 

 

 

0615053

0810

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередкі(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Прграма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

28.10.2016 р. №113

66 800,0

66 800,0

 

 

 

0800000

 

Управління соціального захисту населення радержадміністрації

 

 

1 044 760,0

954 060,0

 

 

0810000

 

Управління соціального захисту населення радержадміністрації

 

 

1 044 760,0

954 060,0

 

 

0813242

1090

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма соціального захисту громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2020 рік

 

110 700,0

110 700,0

 

 

 

0813242

1090

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, Операції Обєднаних Сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, Операції Обєднаних Сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців,які брали участь у захисті території цілесності та державного суверинітету на сході України та вшанування памяті загиблих на 2020 рік

 

150 000,0

150 000,0

 

 

 

0813242

1090

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2020 рік

 

194 970,0

194 970,0

 

 

 

0813242

1090

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Районна програма «Червоний хрест 2016-2020»

23.12.2015 р. №32

34 600,0

34 600,0

 

 

 

0813191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2020 рік

 

18 300,0

18 300,0

 

 

 

0813210

1050

Організація та проведення громадських робіт

Програма зайнятості населення Маловисківського району на 2018-2020 роки

22.12.2017 р. №229

50 000,0

50 000,0

 

 

 

0813160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Районна програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на 2016-2020 роки

22.12.2017 р. №233

25 330,0

25 330,0

 

 

 

0813140

1040

Оздоровлення та відпочинку дітей ( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи)

Районна програма оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківського району  до 2022 року

20.10.2017 р. №196

195 000,0

195 000,0

 

 

 

0813031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району на 2020 рік

 

1 500,0

1 500,0

 

 

 

0813032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району на 2020 рік

 

16 360,0

16 360,0

 

 

 

0813033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району на 2020 рік

 

108 000,0

108 000,0

 

 

 

0813035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Комплексна цільова програма для пільгових категорій населення району на 2020 рік

 

49 300,0

49 300,0

 

 

 

0813192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на період 2020-2022 роки

 

90 700,0

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

2 037 060,0

1 946 360,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету районної ради                                                                                                             В.Крило

 

Додаток 8
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 6)

 

Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

11310200000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування кредитора

Найменування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Номер та дата договору

Термін кредитування

Загальний обсяг кредиту (позики)

Обсяг залучення кредиту (позики) у плановому році, тис. гривень

назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

загальний обсяг кредиту (позики), тис. одиниць

загальний обсяг залучення кредиту (позики), тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

____________

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації