ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Про затвердження районної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області на 2020 рік PDF Друк

25.11.201

МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від грудня 2019 року                                                                                          №

м. Мала Виска

 

Про затвердження районної програми

розвитку комунального некомерційного підприємства

«Маловисківська центральна районна лікарня»

Маловисківської районної ради Кіровоградської області

на 2020 рік

 

На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: Український вимір», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року №1164, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року № 165  «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та від 12 липня 2017 року №472-р «Про затвердження переліку і складу госпітальних округів Кіровоградської області» та з метою забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Маловисківського району,

 

районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити районну програму розвитку комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області на 2020 рік (далі – Програма), додається.

 

2. Маловисківській райдержадміністрації та КНП «Маловисківська центральна районна лікарня» забезпечити виконання показників Програми та програмних заходів відповідно до встановлених термінів.

3. Маловисківській райдержадміністрації при формуванні показників районного бюджету на 2020 рік передбачити видатки на виконання Програми.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

 

 

Голова Маловисківської

районної ради                                                                                               С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Маловисківської

районної ради від    грудня 2019 №

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАЛОВИСКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2020 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Мала Виска

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  Програма

Основним напрямком діяльності комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області  є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно до законодавчих актів України.

Протягом останніх років за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України розпочався активний процес реформування медичної галузі. На державному рівні прийнято ряд нормативно-правових актів, які забезпечили старт реформ в галузі охорони здоров’я.

Першими етапами реформування, як визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року № 165  «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та від 12 липня 2017 року №472-р «Про затвердження переліку і складу госпітальних округів Кіровоградської області», стали створення госпітальних округів та початок реорганізації закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні медичні підприємства.

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Маловисківського району визначено комунальне некомерційне підприємство «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області. На даний час підприємство, створене шляхом реорганізації КЗ «Маловисківська ЦРЛ» та є її правонаступником, - це багатопрофільний медичний заклад, який забезпечений необхідним кадровим складом, має матеріально-технічну базу та усі необхідні структурні підрозділи для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами чинного законодавства України.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 25788 осіб, в т.ч.: жителів Маловисківської ОТГ - 11398 осіб, що складає 44,2% від загальної кількості населення, яке отримує медичні послуги.

Кількість штатних посад КНП «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області - 492,0 одиниць.

За даними статистичної звітності поточного року за 10 місяців було проліковано 6189 пацієнтів у стаціонарі, проведено 694 оперативних втручань (в т.ч. 368 ургентних), зареєстровано 130,9 тис. амбулаторних звернень до лікарів, із них 60,3 тис. сільських жителів. Виконання плану ліжко-днів: заплановано – 56667, фактично – 57922, що склало 102,2%. Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для надання  спеціалізованої медичної допомоги мешканцям Маловисківського району та інших громадян.

 

Ця Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства «Маловисківська  центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області, проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятиме наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Маловисківського  району та іншим громадянам.

Покращення якості медичної допомоги можливе лише при впровадженні інноваційних методів лікування, закупівлі і використанні в повсякденній практиці сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації роботи медичних працівників. Основними умовами для досягнення цієї мети є: раціональне використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідація бюджетів різних рівнів з метою забезпечення належного рівня функціонування комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області.

 

2.Мета Програми

Основною метою Програми є сприяння розвитку комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області (далі - Підприємство) для здійснення  медичної практики, спрямованої на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвитку медичної бази шляхом технічного та матеріального забезпечення згідно з табелем оснащення.

3. Напрями та завдання Програми

Базовою складовою концепції реформування Підприємства є створення належних умов для надання якісної своєчасної медичної допомоги.

Програмою визначено такі основні завдання:

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги за умови фінансової підтримки Підприємства з місцевих бюджетів;

- удосконалення лікувального процесу;

- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у Підприємстві;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в тому числі організація надання населенню медичної допомоги вищого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безоплатній та оплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

- взяття донорської крові;

- придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

- стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включно з  хірургічним устаткуванням;

- надання майна в оренду, в тому числі нерухомого;

- професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;

- впровадження нових методів лікування;

- участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

Виконання Програми здійснюється згідно із затвердженими заходами (додаються).

4.Очікувані результати

Очікувані результати Програми:

-          підвищення якості  та своєчасності  надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги згідно з договорами про надання медичних послуг мешканцям Маловисківського району;

-          покращення забезпечення підрозділів Підприємства медичним обладнанням, оснащенням, санітарним транспортом згідно з табелем  оснащення;

-          забезпечення безкоштовним  амбулаторним та стаціонарним лікуванням пільгових категорій населення;

-          100% кадрове забезпечення;

-          100% автоматизація робочих місць працівників Підприємства.

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів районного бюджету та місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад Маловисківського району;

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району на основі Закону України «Про державно-приватне партнерство»;

- інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається Підприємством до Маловисківського  УДКСУ Кіровоградської області щоквартально.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього, витрати на виконання Програми (тис. грн.)

Обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі коштів: районного бюджету, місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад Маловисківського району, бюджетів сільських рад

40235,4

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Організацію  та координацію виконання заходів Програми здійснює КНП «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області» спільно з районною державною адміністрацією, а контроль за виконанням Програми -  постійні комісії районної ради з соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                   В.Крило


 

Додаток 1

 

до районної програми розвитку комунального

некомерційного підприємства «Маловисківська

центральна районна лікарня» Маловисківської

районної ради Кіровоградської області на 2020 рік

 

 

ПАСПОРТ

до районної програми розвитку  комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області на 2020 рік

 

1

Програма затверджена:

Рішенням районної ради від

 

2

Ініціатор розроблення програми

Маловисківська районна державна адміністрація

3

Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрацій про розроблення програми

Від 25.11.2019 року N285-р

4

Розробник програми

Маловисківська районна державна адміністрація

5

Співрозробники програми

КНП «Маловисківська ЦРЛ»

6

Відповідальний виконавець програми

Головний лікар Маловисківської ЦРЛ – Чурпій К.Л.

7

Учасники програми

КНП «Маловисківська ЦРЛ», РДА, Маловисківська районна рада,

8

Термін реалізації програми

2020 рік

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад Маловисківського району, бюджети сільських рад

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

в тому числі: кошти районного бюджету, кошти бюджетів об’єднаних територіальних громад Маловисківського району, бюджетів сільських рад

40235,4   тис.грн.

11

Основні джерела фінансування програми

Районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад Маловисківського району, бюджети сільських рад

 


 

Додаток 2

 

до районної програми розвитку комунального

некомерційного підприємства «Маловисківська

центральна районна лікарня» Маловисківської

районної ради Кіровоградської області на 2020 рік

 

Заходи

щодо виконання районної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Маловисківська центральна районна лікарня» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

на 2020 рік

№ з/п

Перелік заходів Програми

Виконавці

Термін реалізації

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансува-

ння

(вартість),

тис. грн.

1.

 

 

Підтримка кадрового забезпечення  Підприємства згідно з штатним розписом шляхом виплати заробітної плати та стимулювання медичним працівникам

Районна державна адміністрація, КНП «Маловисківська ЦРЛ» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

 

Протягом 2020 року

Бюджетні кошти

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- бюджетів ОТГ Маловисківського району;

-бюджетів сільських рад

17967,8

 

 

 

2.

 

 

Приведення рівня забезпечення Підприємства необхідними матеріалами, предметами, інвентарем та обладнанням у відповідність до табелів оснащення та стандартів акредитації

закладів охорони здоров'я

 

Районна державна адміністрація, КНП «Маловисківська ЦРЛ» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

Протягом 2020 року

Бюджетні кошти

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- бюджетів ОТГ Маловисківського району;

-бюджетів сільських рад

11130,2

 

 

 

3.

 

 

Забезпечення дотримання норм витрат продуктів та покращення умов перебування хворих в стаціонарах Підприємства шляхом придбання продуктів харчування, необхідних для забезпечення дієтичного лікування

 

Районна державна адміністрація, КНП «Маловисківська ЦРЛ» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

Протягом 2020 року

Бюджетні кошти

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- бюджетів ОТГ Маловисківського району;

-бюджетів сільських рад

 

1789,4

 

 

4.

 

 

Здійснення фінансування оплати за спожиті Підприємством комунальні послуги та енергоносії (водопостачання, водовідведення, оплата електроенергії, придбання твердого палива)

 

Районна державна адміністрація, КНП «Маловисківська ЦРЛ» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

Протягом 2020 року

Бюджетні кошти

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- бюджетів ОТГ Маловисківського району;

-бюджетів сільських рад

 

5026,4

 

 

5.

 

 

Стимулювання функціонування Підприємства шляхом підтримки повного і своєчасного розрахунку за поточні видатки та виплати згідно укладених договорів та зобов’язань

 

Районна державна адміністрація, КНП «Маловисківська ЦРЛ» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

Протягом 2020 року

Бюджетні кошти

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- бюджетів ОТГ Маловисківського району;

-бюджетів сільських рад

 

393,1

 

 

 

6.

 

Приведення Підприємства  у відповідність до стандартів акредитації закладів охорони здоров'я шляхом придбання та включення в лікувально-діагностичний процес необхідного обладнання і предметів довгострокового користування

 

Районна державна адміністрація, КНП «Маловисківська ЦРЛ» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

Протягом 2020 року

Бюджетні кошти

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- бюджетів ОТГ Маловисківського району;

-бюджетів сільських рад

 

2983,5

 

 

 

7.

 

Зміцнення матеріально-технічної бази шляхом підтримки заходів з капітального ремонту та реконструкції об’єктів Підприємства

Районна державна адміністрація, КНП «Маловисківська ЦРЛ» Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

Протягом 2020 року

Бюджетні кошти

у т. ч. кошти:

- районного бюджету;

- бюджетів ОТГ Маловисківського району;

-бюджетів сільських рад

945,0

 

 

 

 

 

Всього

40235,4

 

 

 

 

 

 


Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації