Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування протягом І кварталу 2020 року в порівнянні з минулим періодом 2019 року Друк

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до райдержадміністрації

та органів місцевого самоврядування протягом І кварталу 2020 року

в порівнянні з минулим періодом 2019року

Одним із індикаторів ефективності роботи влади є ефективність і якість розгляду звернень громадян. Впровадження та розвиток нових комунікативних можливостей в організації конструктивного діалогу влади та громадянина, пошук ефективних шляхів вирішення проблем жителів району, забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень залишаються пріоритетними напрямками роботи районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація роботу із зверненнями громадян проводить відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі- Указ) та інших нормативно-правових актів.

 

І. Стан виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

На виконання Указу протягом І кварталу 2020 року забезпечено:

 

1)  проведення 1 особистого звітування керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та сільських голів:

27 лютого 2020 року

Заступника начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

2) проведено 3 засідання районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.  Розглянуто питання:

31 січня 2020 року

Підведення підсумків за 2019 рік з питань роботи із зверненнями громадян;

26 лютого 2020 року

Про роботу сектору містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та захисту довкілля районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом січня-лютого 2020 року;

27 березня 2020 року

Про роботу районної державної адміністрації із зверненнями громадян протягом січня-березня 2020 року;

За результатами засідань дані протокольні доручення.

 

3) проведено перевірку стану виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 та Закону України «Про звернення громадян» в структурних підрозділах районної державної адміністрації:

21 лютого 2020 року -  в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації;

4) роботу «гарячої лінії» голови районної державної адміністрації та «телефон довіри». Протягом  І кварталу 2020 року  «телефоном довіри» скористалось 3 мешканці району.

ІІ. Особистий прийом громадян

Протягом І кварталу 2020 року районною державною адміністрацією забезпечено належні умови для здійснення звернень громадян в письмовому вигляді, на особистих та особистих виїзних прийомах, шляхом телефонного дзвінка – «гаряча лінія» голови районної державної адміністрації та «телефон довіри».

Важливу роль у посиленні довіри до влади відіграє особисте спілкування представників влади з громадянами. Особистий прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації протягом І кварталу  2020 року проводився відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 липня 2019 року №-170-р «Про нову редакцію графіка особистого та особистого виїзного прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації».

Відповідно до Перспективного плану роботи райдержадміністрації                      31 січня 2020 року розглядалося питання роботи зі зверненнями громадян на засіданні колегії районної державної адміністрації, за результатами розгляду видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 лютого 2020 року № 36-р «Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування протягом  2019  року».

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян щоквартально розміщується на веб-сайті районної державної адміністрації в розділі «Звернення громадян» та висвітлюється у районній газеті «Маловисківські вісті». У рубриці «Актуально» та «Тема дня», де громадяни району мають можливість ознайомитись з інформацією про роз’яснення норм новоприйнятих та нині діючих законів України, яку надають спеціалісти управлінь, відділів районної державної адміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України.

Продовжує функціонувати така форма особистого звітування сільських голів перед головою районної державної адміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян, як участь сільських голів в особистому прийомі в режимі он-лайн, що дає можливість більш оперативно вирішувати порушені громадянами питання під час прийому.

 

ІІІ. Інформаційно - аналітичні дані

Надходження звернень громадян до районної державної адміністрації.

 

За формою надходження:

На розгляд до районної державної адміністрації протягом І кварталу 2020 року надійшло 140 звернень громадян, що на 84  звернення менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

.

 

 

Форма надходження

Кількість звернень

 

 

 

 

І квартал

2020 року

І квартал

2019 року

+ (-)

І.

Надійшло поштою

140

224

-84

ІІ.

На ОП та ВП

0

9

9

 

Контактний центр

116

176

-60

 

Урядова гаряча лінія

83

111

-28

 

Засоби телефонного зв’язку

3

6

-3

 

Через ОДА

7

12

-5

 

Через інші ограни влади

0

0

 

ІІІ.

Всього звернень

140

224

-84

За ознакою надходжень:

Аналіз звернень за ознакою надходження показує, що первинних звернень протягом І кварталу 2020 року надійшло – 140 звернення, в порівнянні з відповідним періодом зменшилось  на 84 звернень, повторних – 0 (2019 рік – 5), дублетних - 0 (2019 рік - 0) та неодноразових – 0 (2019 рік – 0).

Ознака надходження

Кількість звернень

 

 

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

+ (-)

Первинне

140

224

-84

Повторне

0

5

-5

Дублетне

0

0

0

Неодноразове

0

0

0

Всього

140

224

-84

За видами надходжень:

Аналіз звернень за їх видами показує, що протягом І кварталу 2020 року до райдержадміністрації надійшло 140 заяв, що на 84 менше в порівнянні з попереднім роком, пропозицій - 0 (2019 рік – 0), та  скарг – 0 (2019 рік-0).

Вид надходження

Кількість звернень

 

 

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

+ (-)

Пропозиція

0

0

0

Заява (клопотання)

140

224

-84

Скарга

0

0

0

Всього

140

224

-84

 

За статтю авторів:

Аналіз звернень за статтю авторів показує, що протягом І кварталу 2020 року звернень чоловічої статі надійшло – 27 (зменшилося з відповідним періодом на 21), жіночої – 112 (зменшилось на 53).

Стать авторів

Кількість звернень

 

 

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

+ (-)

Чоловіча

27

48

-21

Жіноча

112

165

-53

За суб’єктами надходжень:

Кількість індивідуальних звернень, що надійшли на розгляд протягом І кварталу 2020 року до районної державної адміністрації, становить 137 (2019 рік – 222, що на 85 звернення менше), колективних – 1 (2019 рік – 1) та анонімних – 2 (2019 рік – 1).

Суб’єкт надходження

Кількість звернень

 

 

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

+ (-)

Індивідуальне

137

222

- 85

Колективне

1

1

0

Анонімне

2

1

1

За категорією авторів:

Аналіз звернень за категоріями авторів протягом І кварталу 2020 року показує наступне:

Категорія авторів

Кількість звернень

 

 

І кварталу

2020року

І кварталу 2019 року

+ (-)

Учасник війни

1

0

1

Дитина війни

7

6

1

Інвалід Великої Вітчизняної війни

0

0

0

Інвалід війни

0

0

0

Учасник бойових дій

0

0

0

Ветеран праці

0

2

2

Ветеран військової служби

0

0

0

Інвалід І, ІІ, ІІІ групи

5

30

-25

Дитина - інвалід

0

0

0

Одинока мати

7

17

-10

Мати-героїня

1

0

1

Багатодітна сім’я

3

6

-3

Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

0

0

0

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

0

0

0

Герой України

0

0

0

Герой Радянського Союзу

0

0

0

Герой Соціалістичної Праці

0

0

0

Дитина

0

0

0

Інші категорії

114

163

 

-49

Всього

140

224

-84

 

За соціальним станом:

За соціальним станом авторів протягом І кварталу 2020 року звернення надходили від:

Соціальний стан авторів

Кількість звернень

 

 

І кварталу 2020 року

І кварталу 2019 року

+ (-)

Пенсіонер

36

74

-38

Пенсіонер з числа військовослужбовців

0

0

0

Робітник

2

7

-5

Селянин

1

2

-1

Працівник бюджетної сфери

1

2

-1

Державний службовець

0

0

0

Військовослужбовець

0

0

0

Підприємець

0

2

-2

Безробітний

3

9

-6

Учень, студент

0

0

0

Служитель релігійної організації

0

0

0

Особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена

0

0

0

Журналіст

0

0

0

Інші

97

128

-31

Всього

140

224

-84

 

Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою, протягом І кварталу 2020 року найбільше звернень надійшло з Маловисківської міської ради, Смолінської селищної ради та Хмелівської,  Великовисківської сільських рад.

Найменше звернень надійшло з Лозуватської, Нововознесенської, Копанської та Розсохуватської сільських рад.

 

 

У зверненнях   І кварталу 2020 року порушено 141 питань, що на 86 питань менше, ніж у відповідному періоді минулого  року:

 

 

Питання

Кількість питань

 

І кварталу 2020 року

І кварталу 2019

+ (-)

1

2

3

4

Промислова політика

0

0

0

Аграрна політика і земельні відносини

20

16

4

Транспорт і зв’язок

2

10

-8

Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньо-економічна, регіональна  політика та будівництво, підприємництво

0

0

0

Фінансова, податкова, митна політика

0

2

-2

Соціальний захист

85

144

-59

Праця і заробітна плата

1

2

-1

Охорона праці та промислова безпека

0

0

0

Охорона здоров’я

9

8

1

Комунальне господарство

3

23

-20

Житлова політика

1

1

-1

Екологія та природні ресурси

1

0

1

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації

4

1

-3

Сімейна та гендерна політик. Захист прав дітей

2

0

2

Молодь. Фізична культура і спорт

0

0

0

Культура та культурна спадщина, туризм

0

0

0

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

2

5

-3

Інформаційна політика, діяльність ЗМІ

0

0

0

Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

0

0

0

Діяльність ВРУ, Президента України та КМУ

0

0

0

Діяльність центральних органів виконавчої влади

0

0

0

Діяльність місцевих органів виконавчої влади

3

0

3

Діяльність органів  місцевого самоврядування

1

1

0

Діяльність підприємств та установ

2

9

-7

Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

0

0

0

Державне будівництво, адміністративно-територіальних установ

0

0

0

Інше

5

1

4

Всього

141

227

-86

 

За підсумками І кварталу 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року структура звернень громадян за актуальністю тематики суттєво не змінилася.

Головними причинами звернень є надання субсидій, невиплата коштів готівкою для придбання твердого палива і зекономлених субсидій, непроведення автоматичного нарахування на наступний період. Громадянам таку ситуацію пояснювали несвоєчасним надходженням готівкових коштів з державного бюджету.

Бажання отримати підтримку, у тому числі фінансову, з боку держави спонукає громадян звертатися за допомогою у вирішенні матеріальних питань. У проблематиці звернень з питань соціального захисту залишається актуальним розв'язання ситуації, пов'язаної з пришвидшенням призначення і виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми; малозабезпеченим сім'ям; особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Незважаючи на подальше зменшення надходження звернень, обумовлених ненаданням житлової субсидії, дане питання і надалі залишається для багатьох важливим. Найчастіше за допомогою в її отриманні зверталися жителі м. Мала Виска, смт. Смоліне, с. Хмельове.

Крім того, громадяни наполягали на перевірці правильності обчислення субсидії та здійсненні її перерахунку з метою збільшення надання їм офіційних роз'яснень стосовно необхідності сплачувати обов'язкову частку платежу за наявності переплати за спожиті послуги.

Питання, з якими звертались громадяни щодо аграрної політики і земельних відносин,  у порівнянні з минулим періодом звернень дещо зменшились. З комплексу питань невдоволення громадян продовжує викликати проблема з отриманням землі, встановлення меж земельних ділянок, розрахунки за надані в оренду паї.

Частина звернень з питань комунальної сфери стосувалася необхідності проведення ремонту та незадовільного утримання житлового фонду і прибудинкових територій. Громадяни звертались стосовно якісних послуг електропостачання.

Звернення невідкладного характеру стосувалися сфери охорони здоров 'я і були спричинені насамперед незабезпеченням тяжкохворих (переважно на цукровий діабет) медичними препаратами на пільгових умовах, тощо.

Всі звернення, що надходять до районної державної адміністрації, розглядаються вчасно, заявникам надаються відповіді згідно з вимогами чинного законодавства.

Із загальної кількості питань, що надійшли на розгляд до районної державної адміністрації протягом І кварталу 2020 року вирішено позитивно -  58, дано роз’яснення – 55 та направлено за належністю – 27 звернень.

IV. Розвиток доступних форм спілкування з громадянами

«Гаряча лінія» та «Телефон довіри»

З метою забезпечення відкритості влади та швидкого вирішення звернень громадян продовжує функціонувати така форма спілкування з громадянами району як «гаряча лінія» голови районної державної адміністрації, що функціонує за номером 5-15-80 та «телефон довіри» за номером 5-16-56.

«Телефоном довіри» протягом   І кварталу 2020  року скористалися 3 мешканці району.

Порушень термінів розгляду звернень громадян не зафіксовано.

На веб-сайті районної державної адміністрації створена форма для подання електронних звернень.

V. Юридична консультація

З метою надання безоплатних консультацій особам, які потребують соціального захисту та підтримки, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 січня 2015 року № 13-р «Про організацію надання населенню безоплатної первинної правової допомоги районною державною адміністрацією» зобов’язано керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити своєчасний та якісний розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та проведення особистого прийому громадян кваліфікованими працівниками для надання безоплатної первинної правової допомоги. Юридичну безоплатну консультацію можна отримати згідно із затвердженими графіками, які розміщені на офіційному сайті районної державної адміністрації в розділі «Правова допомога населенню».

Share/Save/Bookmark