ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

АНКЕТА земельної ділянки, яка пропонується під реалізацію інвестиційного проекту PDF Друк

АНКЕТА 

земельної ділянки, яка пропонується 

під реалізацію інвестиційного проекту

   

Загальна інформація

1.1

Тип ділянки

Greenfield (земельна ділянка без споруд)

1.2

Назва ділянки

Земельна ділянка в с. Хмельове

1.3

Область

Кіровоградська

1.4

Район

Маловисківський

1.5

Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км)

с. Хмельове,  за межами населеного пункту

1.6

Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)

0,01

1.6.1

Відстань від ділянки до межі житлової зони (км)

0,01

1.7

Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км)

м. Мала Виска, 32

1.8

Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км)

м. Кропивницький, 69

1.9

Загальна площа ділянки, га

7,0

1.10

Форма ділянки

Багатокутник неправильної форми

1.11

Рельєф, відмітка над рівнем моря (м), різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

Рівнина, 183, різниця між мітками висот становить 5 м

1.12

Сусідні ділянки

Житлова забудова, землі сільськогосподарського виробництва, місце видалення твердих побутових відходів, водойма

1.13

Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник

Залишки  будівель (фундаменти будівель,  виробничі погреби). Власник відсутній (колишня територія Міжколгоспбуду)

1.14

Чи є підземні перешкоди на ділянці

Відсутні

1.15

Чи є надземні перешкоди на ділянці

Лінія електропередач

1.16

Екологічні вимоги і обмеження

Загальні (регіональні) нормативи викидів та скидів забруднюючих речовин. Захисна водоохоронна смуга

1.17

Забруднення ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод

Інформація щодо забруднення ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод відсутня

1.18

Затоплення ділянки під час повеней

Не входить до зони затоплення

1.19

Додаткова інформація

-

Правовий статус

2.1

Власник

Держава

2.2

Форма власності

Державна

2.3

Наявні правовстановлюючі документи власника

Відсутні

2.4

Кадастровий номер

Відсутній

2.5

Користувач

Відсутній

2.6

Наявні правовстановлюючі документи користувача

Відсутній

2.7

Для яких цілей використовується ділянка

Не використовується

2.8

Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту

За межами населеного пункту

2.9

Наявність містобудівної документації

Відсутня

2.10

Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки

Інформація відсутня

(немає в наявності правовстановлюючих документів)

2.11

Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

2.12

Форма передачі ділянки інвестору

Довгострокова оренда,

постійне користування,

інше

2.13

Орієнтовна вартість землі для продажу (грн./м кв.)

Нормативно-грошова оцінка не проводилась

2.14

Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м кв.)

Нормативно-грошова оцінка не проводилась

2.15

Додаткова інформація

-

Транспортна та інженерна інфраструктура

3.1

Під’їзна дорога для вантажних автомобілів

Тверде покриття

3.2

Відстань до автодороги державного значення (км)

2,8

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км)

с. Злинка, станція Капустіне – 27,

м. Мала Виска, станція Виска - 38

3.4

Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км)

-

3.5

Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км

р. Кільтень – 0,03

3.6

Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги)

Відсутні

Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки

3.7.1

• Відстань до діючого газопроводу (км)

12

3.7.2

• Діаметр газопроводу (мм)

125

3.7.3

• Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)

6

3.7.4

• Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)

-

3.7.5

• Відстань до діючої газороз-подільної станції (ГРС) (км)

12

3.7.6

• Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)

-

3.7.7

• Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки
(тис. дол. США)

413,8

Інформація про підведення електричної мережі до ділянки

3.8.1

• Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км)

На території земельної ділянки

3.8.2

• Напруга лінії електропередач (кВ)

10

3.8.3

• Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)

-

3.8.4

• Відстань до діючої трансформаторної підстанції (км)

0,005

3.8.5

• Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)

10

3.8.6

• Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)

-

3.8.7

• Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки
(тис. дол. США)

0,5

Водопостачання


3.9.1

Як можна забезпечити водопостачання на ділянці

Відновлення мережі або встановлення нової

3.9.2

Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)

0,01

3.9.3

Діаметр діючого водопроводу (мм)

100

3.9.4

Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)

-

3.9.5

Орієнтовна вартість водозабезпечення ділянки (тис. дол. США)

2

Водовідведення (каналізація)


3.10.1

Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці

Будівництво стічної ями або системи водовідведення та очистки

3.10.2

Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)

0,15

3.10.3

Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)

-

3.10.4

Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)

-

3.10.5

Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?

Ні

3.10.6

Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)

-

3.10.7

Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США)

1,5

Мережі зв’язку

3.11.1

Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв'язок

Так

3.11.2

Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів

Так

Оператори:

Водафон, Київстар

3.12

Додаткова інформація

-

Контакти

4.1

Установа, організація

Хмелівська сільська рада

4.2

Адреса веб-сайту

http://hmelyove.mvrada.org.ua/

4.3

Тел./факс

+38 (05258) 3 82 49

4.4

Ім’я, прізвище контактної особи

Майдебура Сергій Васильович

4.5

Посада

Хмелівський сільський голова

4.6

Мова спілкування

Українська

4.7

Моб. тел.

+38 097 232 16 56

4.8

Е-маіl

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

5

Дата підготовки інформації

Лютий, 2018

* Додатки: кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд ділянки (додаються в електронному вигляді).LAND PLOT

offered for the implementation of investment project


General information

1.1

Land plot type

Greenfield

1.2

Land plot description

Land plot in Khmel'eve village

1.3

Region

Kirovograd

1.4

District

Maloviskivsky


1.5

Name and distance to the nearest populated locality (km)

Khmel'eve, outside of the village


1.6

Distance from the land plot to the nearest residential building (km)

0,01

1.6.1

Distance from the land plot to the residential area boundary (km)

0,01

1.7

Name and distance (km) to the nearest district centre

Town Mala Viska, 32

1.8

Name and distance (km) to the nearest region centre

City Kropivnitsky, 69


1.9

Total land plot area, hectares

7,0

1.10

Land plot shape

Polygon of irregular shape


1.11

Terrain, elevation above sea level (m), difference in elevation between the highest and the lowest point on the land plot (m)

Plain,183, the difference between the height tags is 5 m
 


1.12

Adjacent land plots

Residential building, agricultural land, place of disposal of solid household waste, pond

1.13

Buildings and structures on the plot (if any) and their owner

The remains of buildings (the foundations of buildings, production cellars). The owner is missing

1.14

Underground obstacles on the plot

Missing

1.15

Ground obstacles on the plot

Power line

1.16

Environmental requirements and restrictions

General (regional) emission and discharges of pollutants. Protective water protection strip

1.17

Contamination of soil, underground and surface water

Missing information


1.18

Land plot inundation during floods

Not included in the flood zone

1.19

Additional information

-

Legal status

2.1

Owner

State


2.2

Form of ownership

State

2.3

Owner's documents of entitlement

Missing

2.4

Cadastral number

Missing

2.5

User

Missing

2.6

User's documents of entitlement

Missing

2.7

Current uses of the land plot

Not used


2.8

Is the land plot located within or outside the populated locality?

Outside of the village


2.9

Availability of town planning documentation

Missing

2.10

Classification of designated use of the land plot

Missing information

(There are no legal documents).

2.11

Any legal restrictions (encumbrances) of the land plot

Missing

2.12

The land plot will be transferred to the investor by

Long term lease

Permanent use

Other

2.13

Estimated selling value of the land plot (UAH per sq. m)

Normative-legal assessment was not carried out

2.14

Estimated rental value of the land plot (UAH per sq. m)

Normative-legal assessment was not carried out

2.15

Additional information

-

Transport and utility infrastructure

3.1

Access road for trucks

Hard cover

3.2

Distance to the principal highway (km)

2,8

3.3

Name and distance by road to the nearest freight station (km)

village Zlinka, station Kapustine - 27, 
town Mala Viska, station Viska - 38


3.4

Name and distance by road to the nearest airport (km)

-

3.5

Name and distance to the nearest river (km)

River Kilten - 0.03


3.6

Public transport routes (buses, trains) to the land plot

missing

Data concerning gas supply of the land plot

3.7.1

• Distance to active gas supply line (km)

12

3.7.2

• Gas line diameter (mm)

125

3.7.3

• Gas pressure in the gas line (kgf/sm2)

6

3.7.4

• Spare capacity at the point of possible connection to the gas line (m3/hour)

-

3.7.5

• Distance to active gas-distributing station (GDS) (km)

12

3.7.6

• Spare capacity of the gas-distributing station (m3/hour)

-

3.7.7

Estimated cost of laying a gas line to the land plot (thousand USD)

413,8

Data concerning power supply of the land plot

3.8.1

• Distance to active power line (km)

On the territory of the land


3.8.2

• Power line voltage (kV)

10

3.8.3

• Power reserve in the point of possible connection to the power line (kW)

-

3.8.4

• Distance to active transformer substation (km)

0,005

3.8.5

• Transformer substation voltage (kV)

10

3.8.6

• Transformer substation power reserve (kW)

-

3.8.7

Estimated cost of laying a power line to the land plot (thousand USD)

0,5

Water supply


3.9.1

How can water supply be provided at the land plot

Restore a network or install a new one

3.9.2

Distance to possible active water supply line connection (km)

0,01

3.9.3

Active water supply line diameter (mm)

100

3.9.4

Spare capacity of active water supply line at the possible connection point (m3/hour)

-

3.9.5

Estimated cost of water supply of the land plot (thousand USD)

2

Water discharge (sewage system)

3.10.1

How can water discharge/sewage be provided at the land plot

Construction of a waste pit or a system of drainage and cleaning

3.10.2

Distance to possible active water discharge/sewage system connection (km)

0,15

3.10.3

Diameter of the active sewer (collector) at the point of possible connection to the drainage system (mm)

-

3.10.4

Spare capacity of active water discharge system at the possible connection point (m3/hour)

-

3.10.5

Are discharges from the sewer (collector) supplied to the active water treatment facilities

No

3.10.6

Spare capacity of active wastewater treatment facilities (m3/hour)

-

3.10.7

Estimated cost of water discharge from the land plot (thousand USD)

1,5

Communication networks

3.11.1

Possibility of fixed telephone communication

Yes

3.11.2

Is there a consistent mobile service coverage on the land plot and by which providers?

Yes

Operators:
Vodafone, Kyivstar


3.12

Additional information

-

Contacts:

4.1

Authority/Organisation

Khmel'eve  village council


4.2

Website

http://hmelyove.mvrada.org.ua/

4.3

Tel./fax:

+38 (05258) 3 82 49

4.4

Contact person (name, surname):

Maydebura Sergey Vasilyevich

4.5

Position held

Chairman of the Village Council

4.6

Language

Ukrainian language

4.7

Mob. tel.:

+38 097 232 16 56

4.8

Е-маіl

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

5

Information provision date

February, 2018


* Attachments: several photos which give an idea of the plot's appearance.

Примітка: Переклад здійснено зі словником.

_____________________


Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації