Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016-2020 роки Друк

МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 грудня 2015 року                                                                                          № 23

м. Мала Виска

 

Про Програму розвитку малого і

середнього підприємництва  у

Маловисківському районі  на 2016-2020 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та    розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект Програми розвитку  малого  і середнього підприємництва  у Маловисківському районі на 2016-2020 роки,

 

районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму розвитку  малого  і середнього підприємництва  у Маловисківському   районі  на 2016-2020 роки (далі - Програма), (додається).

 

2. Вважати головним завданням районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району, керівників територіальних органів міністерств і відомств України в районі, керівників підприємств, організацій та установ району, забезпечити  виконання основних заходів Програми.

 

3. Районній державній адміністрації забезпечити проведення щоквартального моніторингу стану виконання основних заходів Програми та розгляд його результатів на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                    С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Маловисківської районної ради

23 грудня 2015  № 23

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва

у Маловисківському районі

на 2016-2020 роки

 

Загальні положення

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України від 22 березня 2012 року №4618-VІ «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 03 вересня 2015 року №339-р «Про розробку проекту регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2020 роки», розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 вересня  2015 року №264-р «Про розробку проекту районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016-2020 роки», врахувавши напрями та пріоритети із реалізації Плану заходів Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року №787.

Програма є логічним продовженням районної програми розвитку підприємництва у Маловисківському районі на 2013-2015 роки.

Заходи Програми розроблено на основі та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі.

Програма визначає основні шляхи реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва у тісному зв’язку з регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку району.

Основні заходи Програми враховані при підготовці проекту регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2020 роки.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:

-   співпраці структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування району, територіальними органами міністерств і відомств України в районі, суб’єктами господарювання; залучення державних фінансових та інвестиційних ресурсів;

- проведення моніторингу виконання заходів спрямованих на розвиток малого і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016 - 2020 роки, налагодження інформаційного та статистичного забезпечення процесу розвитку підприємництва та врегулювання всіх питань, пов’язаних з податковою політикою, реєстрацією тощо.

 

Стан розвитку та проблеми,   що заважають розвитку підприємництва

Стан розвитку та місце малого і середнього  підприємництва в економіці району

Мале і середнє підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку ринкової економіки, підтримки внутрішнього ринку, ринку праці, а також джерелом грошових надходжень до бюджетів усіх рівнів та засобом розв’язання соціальних проблем району.

В районі, як і у державі та області в цілому, підприємництво як самостійна соціально-економічна система розвивається в складних умовах. Однак, попри всі негаразди є позитивна динаміка його росту за останні роки.

Створення приватного підприємництва в районі як самостійного соціально-економічного сектора відбувалось за власною ініціативою і  розвивається в багатьох галузях господарського комплексу району.

Структура суб’єктів підприємницької діяльності: 335 підприємств, в тому числі середніх – 10; малих – 325, з них мікропідприємств – 281.

У 2014 році кількість підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по району становила 76 одиниць, (по області 78 од.), у 2013 році відповідно 74, 71.

Вагоме місце підприємницької діяльності в економіці району підтверджується тим, що їх частка у загальній кількості підприємств складає 97,0%.

Основним джерелом грошового накопичення у підприємств є доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг). Не дивлячись на складні часи для розвитку підприємництва, у 2014 році підприємствами району реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 901,7 млн. грн. (2013 рік – 589,3  млн. грн.). Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу склав  411,9 млн. грн.

За підсумками 2014 року кількість зайнятих працівників складала 2440 осіб   (2013 рік - 2361 осіб), кількість найманих працівників – 2189 осіб (2013 рік - 2209 осіб).

Витрати на персонал склали 78921,9 тис. грн. ( 2013 рік - 78147,3 тис. грн.), з них на оплату праці відповідно – 57892,7 тис. грн., 57428,8 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 21029,2 тис .грн., 20718,5 тис. грн.

В 2014 році фізичними особами-підприємцями створено 121 нове робоче місце, укладено 229 договорів з найманими працівниками.

Одним із основних показників, який характеризує економічний підсумок господарської діяльності є фінансовий результат підприємств, який  за 2014 рік склав 212657,6 тис. грн. прибутку (2013 рік - 87036,2 тис. грн.), до загальної кількості 88,1% підприємств спрацювали прибутково (253544,7 тис. грн.), 11,9% спрацювали збитково (40887,1 тис. грн.).

Чистий прибуток (збиток) відповідно склав 209358,1 тис. грн., 250273,2 тис. грн., 40915,1 тис. грн.

З метою надання ресурсної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності  для ведення господарської діяльності надавалися в оренду нежитлові приміщення комунальної власності. В 2014-2015 роках було передано в оренду 38464,22 м2 таких приміщень, укладено 202 договори. Постійно оновлюються створені бази даних про наявність вільних нежитлових приміщень, виробничих площ та обладнання комунальної власності, що не використовуються.

Діє Центр надання адміністративних послуг. Діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 16 червня 2014 року №227-р «Про затвердження переліку адміністративних послуг», у Центрі надається 131 адміністративна послуга, з них 18 адміністративних послуг структурних підрозділів райдержадміністрації, 14 - державного реєстратора,              13 - управління юстиції, 15 - держземгеокадастру,  9 - міграційної служби,                    1 -  управління ДСНС, 12 - інспекції ДАБ, 10 - департаменту екології та природних ресурсів ОДА, 2 - держгірпромнагляд, 37 - документи  дозвільного характеру. Протягом 11 місяців 2015 року суб’єктам звернення через Центр надано                5867 адміністративних послуг.

Районним центром зайнятості у 2014-2015 роках у напрямку розвитку індивідуальної трудової діяльності підготовлено 725 осіб, з них - за  напрямком підприємець-початківець, з метою організації підприємницької діяльності,  пройшли навчання 67 осіб, з фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття спрямовано кошти в сумі 219,0 тис. грн.; на одноразову допомогу для започаткування власного бізнесу  890,0 тис. грн., отримали 72 особи.

Транспортні послуги по перевезенню пасажирів надають приватні перевізники та ТОВ «Олвісан».

Пасажирськими перевезеннями охоплено майже всі населені пункти району (90,0%). Однією із вагомих причин неналежного сполучення у всіх населених пунктах району залишається незадовільний стан доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності за маршрутами руху автобусів. Крім того, перевезення до деяких сільських населених пунктів для перевізника є нерентабельним через малу кількість їх мешканців або значну віддаленість від основних автобусних магістралей, нелегальні пасажирські перевезення.

В районі функціонують 358 закладів торгівлі та об’єктів роздрібної торгівлі, з них  14 кіосків фірмової торгівлі, 35 закладів громадського харчування, 2 ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, мережа аптек та автозаправних станцій.

Фінансова допомога на впровадження інвестиційних проектів протягом 2013-2015 років не надавалась.

Взято участь у заходах з нагоди святкування Дня підприємця. Досягнення кращих підприємців щороку відзначалися грамотами та подяками.

Проблеми, що заважають розвитку підприємництва

Нестабільність та суперечливість у чинних законах і нормативних документах України, що регламентують підприємницьку діяльність.

Недостатність державної допомоги та інвестиційної підтримки малого  і середнього підприємництва.

Недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого і середнього  підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів для підприємців, недоступністю довгострокового кредитування, високою вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери.

Відсутність мотивації у суб’єктів господарювання до інвестиційної та інноваційної діяльності.

Брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації виробництва і збуту продукції, що у свою чергу негативно впливає на структуру малого і середнього підприємництва, яке тяжіє до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва.

Низька конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг.

Недостатність системного та цілісного підходу до реалізації державної регуляторної політики. Недостатній контроль за додержанням засад державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування району.

Соціальна незахищеність найманих працівників, низький рівень середньомісячної заробітної плати.

 

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є створення сприятливого середовища, правових та організаційних умов для реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність та підвищення їх добробуту; спрямування дій районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва; залучення додаткових інвестицій; збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів; створення умов для розвитку здорової конкуренції.

Основні завдання Програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності,  активізація роботи органів місцевого самоврядування району.

Забезпечення на належному рівні роботи Центру надання адміністративних послуг.

Сприяння у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього підприємництва.

Надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку.

Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, залучення громадськості до всіх процедур прийняття регуляторних актів та відстеження результативності їх дії.

Насичення місцевих товарних ринків продукцією місцевими товаровиробниками та виробниками Кіровоградської області.

Здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально-незахищених верств населення.

Наповнення місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та зменшення рівня безробіття, зниження соціальної напруги у районі.

Розвиток людського та соціального потенціалу шляхом впровадження сучасних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Основні розділи Програми за напрямками підтримки

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого і середнього  підприємництва в районі та виконання основних заходів Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого і середнього підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів територій та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектора економіки на процес становлення громадянського суспільства.

Основними напрямки Програми

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Ресурсне та інформаційне забезпечення.

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Першочерговим завданням розділу Програми є забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, яке встановлює правові гарантії свободи та захисту підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод.

Передбачається: посилення відповідальності за стан виконання вимог законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів, які регламентують підприємницьку діяльність; створення сприятливих умов для започаткування та здійснення підприємницької діяльності; удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг, матеріально-технічного забезпечення, посилення кадрового потенціалу Центру надання адміністративних послуг шляхом участі у семінарах-навчаннях та підвищення кваліфікації; планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення, моніторинг їх результативності та перегляд, організація участі органів місцевого самоврядування у навчальних семінарах з питань впровадження регуляторної політики; здійснення проведення соціологічних, моніторингових та аналітичних досліджень, направлених на визначення адміністративних бар’єрів та законодавчих перешкод, що заважають розвитку малого і середнього підприємництва; інформування суб’єктів малого та середнього підприємництва через газету «Маловисківські вісті» та офіційний сайт райдержадміністрації про діяльність центру надання адміністративних послуг, прийняття регуляторних актів та відповідальних осіб за здійснення регуляторної політики.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Метою розділу Програми  є розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку.

Витрачання коштів місцевих бюджетів буде здійснюватись за  пріоритетними напрямками: допомога суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку (на конкурсній основі); часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами залученими в банках; навчання та підготовка кадрів для малого і середнього бізнесу; фінансування заходів районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2016-2020 роки.

Розроблені заходи сприятимуть розвитку підприємницької діяльності в районі шляхом всебічної підтримки інвестиційної ініціативи промислових, сільськогосподарських та комерційних підприємств, активному залученню міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Пріоритети у інвестиційній підтримці будуть надані суб’єктам підприємницької діяльності, які працюватимуть у галузі переробки сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання, транспорту, сільського житлового будівництва, побутового обслуговування населення та бізнесу на селі.

Безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів на поворотній та безповоротній основі; надання одноразової допомоги з безробіття для зайняття підприємницькою діяльністю на основі розроблених бізнес-планів спрямованих на довгострокову перспективу та ефективний результат.

Забезпечення оновлення інформації про інвестиційні проекти і пропозиції для подальшого опрацювання  та розповсюдження  серед ділових кіл на офіційному сайті райдержадміністрації.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Відсутність в районі інфраструктури, яка спроможна підтримувати підприємництво на пріоритетних напрямках та активізувати інвестиційний процес, створила умови для незадовільного стану у справі формування регіональної системи фінансової підтримки підприємництва. Планується  залучення фінансової підтримки підприємництву через обласний Регіональний фонд підтримки підприємництва за рахунок співфінансування  з  районного бюджету.

Виконання заходів з формування інфраструктури підтримки підприємництва сприятиме інноваційній та інвестиційній активності діяльності малого і середнього підприємництва, розвитку підприємництва у сільській місцевості,  надання допомоги суб’єктам господарювання в отриманні корисної інформації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва  на 10 тис. осіб наявного населення складає 2,2 од. (1 ломбард, 6 банків,                      3 кредитні спілки, Центр надання адміністративних послуг, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації тощо).

Ресурсне та інформаційне забезпечення

Одним з основних стимулюючих факторів у розвитку малого і середнього підприємництва стане державна та регіональна політика щодо його підтримки, зокрема в фінансовому, матеріальному, кадровому та організаційному забезпеченні розвитку. Діяльність суб’єктів малого і середнього  бізнесу буде направлена в першу чергу на створення нових робочих місць.

Передбачається створення сприятливих умов щодо матеріально-технічної підтримки підприємництва з метою підтримки вітчизняних товаровиробників. Для вирішення проблеми розвитку та переоснащення виробничої бази підприємств, в першу чергу виробничого устаткування та виробничих площ, райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування району буде продовжено роботу по виділенню суб’єктам підприємницької діяльності вільних виробничих потужностей, устаткування, приміщень та земельних ділянок.

Передбачається здійснити ряд першочергових заходів щодо кадрового забезпечення малого і середнього підприємництва, а саме: професійна орієнтація, організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів представників малого та середнього бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки та за професіями, орієнтованими на самозайнятість; сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом організації професійної підготовки безробітних, які мають вищу та базову вищу освіту і виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю; надання допомоги підприємцям з розробки бізнес-планів; проведення конкурсів серед учнівської молоді, молодих економістів на кращі бізнес-плани, бізнес-проекти, проведення семінарів, нарад, «круглих столів»; участь у спеціальних навчальних програмах для залучення до підприємництва соціально-незахищених категорій населення (безробітних громадян, жінок, молоді).

Для вирішення завдання з інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання, передбачено ряд заходів, а саме: організація участі у регіональних виставках-ярмарках, участь підприємців у конференціях, семінарах і конкурсах з метою обміну досвідом, в тому числі міжнародних; розповсюдження інформаційних бюлетенів, використання можливостей преси для оперативного інформування суб’єктів підприємництва; проведення прес-конференцій, «круглих столів», «гарячих» телефонних ліній за участю керівництва районної державної адміністрації з вирішення проблемних питань малого і середнього бізнесу; висвітлення на офіційному сайті райдержадміністрації новин та подій в сфері підприємництва, юридичних адрес об’єктів інфраструктури району, державних установ.

Очікувані результати виконання Програми

Очікується, що внаслідок реалізації заходів Програми зросте роль малого і середнього підприємництва у соціально-економічному розвитку району, що в свою чергу сприятиме: формуванню середнього класу суспільства; зниженню соціальної напруженості; збільшенню кількості самозайнятого населення та залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності; покращенню якості обслуговування та розширення сфери надання послуг для населення завдяки поглибленню здорової конкуренції; підвищенню ділової активності населення; орієнтації підприємництва не тільки на сферу торгово-закупівельного бізнесу; забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу інноваційного спрямування; підвищення якості надання адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг, з метою зменшення витрат коштів і часу пов’язаних із отриманням послуг; наповнення бюджетів усіх рівнів.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів за рішенням районної ради та органів місцевого самоврядування району. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого і середнього підприємництва, визначаються у видатковій частині районного та місцевих бюджетів окремим рядком відповідно до чинного законодавства України.

Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

Організація контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою. Організаційне супроводження виконання Програми, координацію діяльності управлінь, відділів райдержадміністрації, установ та організацій району та органів місцевого самоврядування району, пов’язаної з виконанням Програми здійснює  управління економіки та  розвитку  інфраструктури  райдержадміністрації.

Основними формами і методами організації контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть: щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації про стан виконання відповідних заходів Програми; здійснення постійного аналізу ходу виконання Програми та коригування Програми шляхом прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення її мети; отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми; підтримка постійного зворотного зв’язку з суб’єктами та об’єктами, що беруть участь у виконанні Програми; залучення засобів масової інформації до висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоробок; обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесії районної ради, постійних комісій районної ради, координаційній раді з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації за участі представників громадських об’єднань підприємців; проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                             В.Крило

 

 

Додаток 1

до Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

у Маловисківському районі

на 2016-2020 роки

 

Основні заходи

спрямовані на розвиток малого і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016 -2020 роки

№ з/п

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела та обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

Розділ І .

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.

Забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

Забезпечити роботу координаційної ради та участь в ній суб’єктів господарювання

2016-2020 роки

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,

структурні підрозділи райдержадміністрації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

2.

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері

господарської

діяльності

Підготувати і оприлюднити плани діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів

Щороку до

15 грудня

Управління економіки  та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,

структурні підрозділи райдержадміністрації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

На сайтах райдержадміністрації  та районної ради оприлюднювати проекти регуляторних актів, з метою інтерактивного спілкування та одержання  зауважень, пропозицій від фізичних та юридичних осіб

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради, розробники

регуляторних актів

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

3.

Забезпечення відповідного рівня кваліфікації державних адміністраторів

Забезпечити участь державних адміністраторів у проходженні курсів підвищення кваліфікації

2016-2020 роки

Сектор (центр) надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Районний бюджет

2016-2,0

2017-2,0

2018-2,0

2019-2,0

2020-2,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

4.

Організація роботи Центру надання адміністративних послуг

Забезпечити роботу Центру надання адміністративних послуг відповідно  до Закону України «Про адміністративні послуги»:

-  програмне забезпечення;

 

 

- матеріально – технічне забезпечення

2016-2020 роки

 

 

 

 

Сектор (центр) надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Районний бюджет

2016-50,0

2017-50,0

2018-50,0

2019-50,0

2020-50,0

 

2016-200,0

2017-200,0

2018-200,0

2019-200,0

2020-200,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

5.

Удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Ініціювати перед органами державної влади прийняття нових нормативно-правових актів щодо спрощення чинного законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність

2016-2020 роки

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, громадські об’єднання  підприємців

Власні кошти виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

Розділ ІІ.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1.

Формування банку даних інвестиційних проектів та пропозицій

Забезпечувати оновлення інформації про інвестиційні проекти і пропозиції для подальшого опрацювання  та розповсюдження  серед ділових кіл на офіційному сайті райдержадміністрації

 

 

2016-2020

роки

 

 

 

 

 

 

 

Управління економіки  та розвитку інфраструктури   райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради,

Кіровоградська регіональна торгово - промислова палата

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

Участь у організації  проведення презентацій інвестиційних бізнес - проектів для суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

2016-2020

роки

 

Управління економіки та розвитку інфраструктури   райдержадміністрації,

Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

2.

Удосконалення фінансово-кредитної підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за  кредитами

Забезпечення здійснення фінансово-кредитної підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами залученими в банках  суб’єктами малого і середнього підприємництва

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування району, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

Кошти  місцевих бюджетів

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, створення нових робочих місць

3.

Фінансування пріоритетних сфер розвитку підприємництва

Надавати фінансову допомогу суб’єктам підприємницької діяльності району для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку (на конкурсній основі)

 

 

 

 

2016-2020 роки

 

 

Управління економіки та розвитку інфраструктури   райдержадміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області, органи місцевого самоврядування району

Кошти місцевих бюджетів,

районний бюджет

2016-10,0

2017-10,0

2018-10,0

2019-10,0

2020-10,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва,

створення нових робочих місць

Надавати фінансову допомогу сільгоспвиробникам, застосовуючи механізм часткової компенсаційної  плати за користування кредитами банківських установ на конкурсній основі

2016-2020 роки

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кошти державного бюджету

відповідно до призначень

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

4 .

Постійне оновлення інформаційної бази про форми фінансової підтримки фінансовими структурами представників бізнесу

Розміщувати в доступних інформаційних джерелах інформацію про форми фінансової підтримки малого і середнього бізнесу

2016-2020 роки

 

Управління економіки та розвитку інфраструктури    райдержадміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області,    органи місцевого самоврядування району

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

 

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

5.

Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності

Забезпечити розвиток самозайнятості та підприємницької  ініціативи серед безробітних громадян шляхом їх реєстрації, як суб’єктів підприємницької діяльності через надання фінансової допомоги для започаткування власної справи шляхом виплати одноразової допомоги  по безробіттю

2016-2020 роки

Районний центр зайнятості, райдержадміністрація

 

Кошти фонду загально

обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, створення нових робочих місць

6.

Розвиток підприємництва у сільській місцевості

Пріоритетне фінансування на конкурсній основі бізнес-проектів

2016-2020

роки

 

Райдержадміністрація, районна рада,

Регіональний фонд підтримки підприємництва в області, суб’єкти господарювання району

За рахунок усіх джерел фінансування,

районний бюджет

2016-10,0

2017-10,0

2018-10,0

2019-10,0

2020-10,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

7.

Підтримка інноваційних проектів

Часткове  відшкодування відсоткових ставок за кредитами залученими в банках  суб’єктами малого і середнього підприємництва району

 

 

2016-2020 роки

 

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування району

Кошти  місцевих бюджетів,

районний бюджет

2016-10,0

2017-10,0

2018-10,0

2019-10,0

2020-10,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

Фінансування бізнес-проектів на конкурсній основі

2016-2020

роки

 

Райдержадміністрація, районна рада,

Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

За рахунок усіх джерел фінансування, районний бюджет

2016-10,0

2017-10,0

2018-10,0

2019-10,0

2020-10,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

8.

Розвиток підприємницької діяльності у сфері туризму

Продовжити роботу щодо залучення незайнятого сільського населення до підприємницької діяльності у сфері сільського зеленого туризму

2016-2020

роки

Відділ  культури і туризму райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування району

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

Розділ ІІІ.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

1.

Кооперація суб’єктів господарювання

Сприяти створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та заготівельних пунктів

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

2.

Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суб’єктів підприємницької діяльності району

Забезпечити участь підприємців району в Програмі перепідготовки управлінських кадрів

2016-2020 роки

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Кіровоградська  регіональна торгово -промислова палата

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

3.

Надання суб’єктам підприємницької діяльності району консультаційної допомоги з розробки бізнес - планів

На замовлення підприємців – початківців  надавати консультації при розробці бізнес – проектів для отримання фінансової допомоги через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

2016-2020 роки

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Районний центр  зайнятості,

Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

4.

Підвищення конкуренто -  спроможності безробітних громадян на регіональних ринках праці, зниження величини дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили

Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян за професіями, які дають змогу займатись підприємницькою діяльністю

2016-2020 роки

Районний центр  зайнятості

Кошти Фонду загально

обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

5.

Здійснення професійної орієнтації незайнятого населення на самозайнятість, організація навчання основам підприємницької діяльності

Забезпечити функціонування цільових курсів за програмою «Підприємець – початківець».

Проводити для безробітних громадян інформаційні та консультативні семінари з питань власної справи

2016-2020 роки

Районний центр  зайнятості

Кошти Фонду загально

обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

Розділ ІV.

Ресурсне та інформаційне забезпечення

1.

Інформаційна підтримка малого бізнесу:

з юридичних питань

Надавати методично-консультаційну допомогу суб’єктам господарювання з питань ведення підприємницької діяльності, оподаткування та шляхів врегулювання спірних питань

2016-2020 роки

 

Районне  управління юстиції, Маловисківська ОДПІ Головного Управління ДФС України у Кіровоградській області, Управління пенсійного фонду в Маловисківському районі

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

з питань законодавства про підприємницьку діяльність

Систематично проводити семінари, інформаційно-консультативні наради з питань державної реєстрації, оподаткування, ліцензування систематичної звітності, ціноутворення та інше. Своєчасно інформувати суб’єкти підприємницької діяльності про зміни в чинному законодавстві України

2016-2020 роки

 

Райдержадміністрація, Маловисківська ОДПІ Головного Управління ДФС України у Кіровоградській області, відділ статистики у Маловисківському районі, районний центр зайнятості, Кіровоградська  регіональна торгово- промислова палата

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

з питань земельного законодавства

Проведення семінарів, нарад та «гарячих ліній» з питань регулювання земельних відносин та чинного законодавства України

 

 

2016-2020 роки

 

 

Відділ Держгеокадастру у Маловисківському районі, Кіровоградська регіональна торгово- промислова палата

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

 

 

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

з питань пенсійного законодавства в діяльності малого підприємництва

Забезпечити розміщення нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та роз’яснень на власному сайті

2016-2020 роки

Управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі

Власні кошти виконавця

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

з питань захисту прав споживачів

Надавати консультації щодо вимог законодавства про захист прав споживачів

2016-2020 роки

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

2.

Спрощення доступу до ресурсної бази району

Продовжити ведення банку даних обладнання та приміщень комунальної власності, що не використовуються, та надавати інформацію про них малим і середнім підприємствам

2016-2020 роки

 

Органи місцевого самоврядування району, управління економіки та розвитку інфраструктури   райдержадміністрації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

Забезпечити надання в оренду малим і середнім підприємствам вільних приміщень державної та комунальної власності району з запровадженням системи пільг при стягненні орендної плати з підприємців, які займаються пріоритетними видами діяльності

3.

Інформаційна підтримка малого бізнесу у сфері інвестиційної діяльності

Забезпечити інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва  про можливості залучення міжнародної технічної допомоги

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, районна рада

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

4.

Популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців з метою підвищення іміджу бізнесу

Організувати проведення Дня підприємця в районі

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, районна рада

Районний бюджет

2016-5,0

2017-5,0

2018-5,0

2019-5,0

2020-5,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

5.

Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції на ринки

Сприяти участі у регіональних, міжрегіональних та міжнародних виставках-ярмарках та інших заходах

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління економіки та розвитку інфраструктури   райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування району

Кошти організаторів виставкових заходів та їх учасників,

районний бюджет

2016-25,0

2017-25,0

2018-25,0

2019-25,0

2020-25,0

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

6.

Висвітлення  засобами масової інформації проблем розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики

Забезпечити висвітлення проблем і стану розвитку малого і середнього  підприємництва в  місцевих засобах масової інформації шляхом запровадження рубрик

2016-2020

роки

 

Редакція газети «Маловисківські вісті», управління економіки та розвитку інфраструктури   райдержадміністрації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

Забезпечення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва

Додаток 2

до Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

у Маловисківському районі

на 2016-2020 роки

 

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку малого і середнього підприємництва

у Маловисківському районі на 2016-2020 роки

Обсяг коштів,

який пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

ІІІ

2016 рік

2017 рік

2018  рік

2019- 2020 рр.

20__- 20__ рр.

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, усього тис. грн.

у тому числі:

322,0

322,0

322,0

644,0

-

1610,0

державний бюджет

 

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

 

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

322,0

322,0

322,0

644,0

-

1610,0

міський, селищний та сільські бюджети

-

-

-

-

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 


 

Додаток 3

до Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

у Маловисківському районі

на 2016-2020 роки

 

 

ПАСПОРТ

програми розвитку малого і середнього підприємництва

у Маловисківському районі на 2016-2020 роки

 

1.

Програма затверджена:

Рішення районної ради від  23 грудня 2015 року  № 23

2.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 вересня  2015 року №264-р «Про розробку проекту районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016-2020 роки»

4.

Розробник Програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

-

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури, структурні підрозділи райдержадміністрації

7.

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

8.

8.1.

Терміни реалізації Програми

2016 – 2020 роки

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

І, ІІ

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний, міський, селищний, сільські бюджети

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

у тому числі:

1610,0 тис. грн.

кошти державного бюджету

-

кошти обласного бюджету

-

кошти місцевого бюджету

1610,0 тис. грн.

кошти не бюджетних джерел

-

11.

Основні джерела фінансування Програми

Районний, міський, селищний, сільські бюджети

 

 

 

Share/Save/Bookmark