ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Інформація про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік за 9 місяців 2017 року PDF Друк

Інформація 

про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік 

за 9 місяців 2017 року

 

Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік затверджена рішенням районної ради від 20 грудня 2016 року №125 (далі - Програма).

Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в районі, органами місцевого самоврядування вживались заходи, спрямовані на забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою.

Програму розміщено на офіційних сайтах районної державної адміністрації та районної ради.

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми прийнято розпорядження голови райдержадміністрації, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів, основних показників та заходів Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про хід її реалізації.

Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд клопотань до обласної державної адміністрації.

Протягом звітного періоду 2017 року прийнято 603 розпорядження голови районної державної адміністрації з різних сфер життєдіяльності регіону.

З метою оперативного вирішення нагальних питань, проведено 9 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 21 питання. За результатами розгляду прийнято 21 розпорядження голови райдержадміністрації.

Проводились тематичні апаратні наради при голові районної державної адміністрації, семінари із структурними підрозділами райдержадміністрації,  керівниками органів місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання району,  співбесіди з головами місцевих рад по питанню наповнення бюджетів.


Інформація про хід виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік за 9 місяців  2017 року

№ з/п

Найменування показника

Стан виконання

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень

У промисловій галузі 98,2% загального обсягу промислового виробництва займають підприємства добувної промисловості, 1,8% припадає на підприємства переробної промисловості.

В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини.

Обсяг реалізованої промислової  продукції (товарів, послуг) склав         11,3 млн.грн., у розрахунку на одну особу населення – 273,6 грн.

Підприємствами (крім тих, що працюють на території громади), які виробляють товарну продукцію, вироблено товарів на суму                 3,1 млн.грн., що становить 98,9% до минулого року (ДП «Оникіївське лісове господарство»).

Причиною  зниження є те, що видання газет та виробництво бланків на власних потужностях редакції районної газети «Маловисківські вісті» не здійснюється, в зв’язку з тим, що вийшло з ладу обладнання. Газети друкуються по договору в м. Кропивницький.

До реалізації не включаються обсяги по Смолінській шахті (руда не є готовою продукцією), є структурним підрозділом  ДП «Схід ГЗК» і наділена правами самостійності тільки в частині ведення другорядних видів діяльності (реалізація ремонтно-механічних робіт)

2.

Індекс

обсягу сільськогосподарського виробництва аграрними підприємствами, % до відповідного періоду попереднього року

У галузі сільського господарства у січні – вересні  2017 року по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах 2010 року) вироблено  валової продукції на суму - 476527,7 тис.грн., що становить 100,2% до відповідного періоду минулого року; по сільськогосподарських підприємствах вироблено валової продукції на суму 221844 тис.грн., або 101,0% до відповідного періоду минулого року, в тому числі вироблено продукції рослинництва на суму - 215267 тис.грн. (100,9%), продукції тваринництва – 6577,3 тис.грн., (103,2 %).

Середньооблікова чисельність штатних працівників по сільськогосподарських підприємствах, які входять до кола звітуючих підприємств  становить 1359 осіб.  Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника – 5201,36 грн.

Господарствами всіх форм власності зібрано ранніх зернових та зернобобових культур на площі 19927 га,  з них  озимих зернових культур на площі 12943 га та ранніх  ярих зернових - 6984 га, середня урожайність становить 30,3  ц/га.

Станом на 01 жовтня 2017 року зібрано пізніх культур 65,0% до загальної площі посіву.

Під урожай 2018 року посіяно озимих зернових культур 71,0% до запланованого, крім того  посіяно озимого ріпаку 84,0%, робота продовжується.

Під урожай 2017 року всіма категоріями господарств вирощувалися  овочі відкритого ґрунту  на площі 1260 га та картопля на площі        4129 га, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах: овочі -290 га, картопля - 4 га.

Городництвом займаються: СТОВ А/Ф «Маяк», СТОВ «А/Ф Нововознесенська», СФГ «Флоря», ФГ «Румянцев», ЗАТ «АгроДар Україна плюс».

Станом на 1 жовтня 2017 року в господарствах всіх категорій району утримувалося 3520 голів великої рогатої худоби, в тому числі           2185 голів корів; 9600 голів свиней; 206000 голів птиці.

У сільськогосподарських підприємствах утримувалось 305 голів ВРХ, в тому числі 123 корів, 2840 свиней, 402 овець.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів’я ВРХ збільшилося на 5,2%, зменшено поголів’я  корів на 1,6%, свиней на 1,7%. Обсяги виробництва м’яса (вирощування) та молока складають відповідно 103,5 % та 102,3%.

Придбано сільськогосподарської техніки на суму 13,5 млн. грн.

3.

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року, грн.

Капітальні інвестиції у січні – червні 2017 року склали                     93575,0 тис.грн., або 3,4% до загального обсягу по області. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року, склав 2175,6 грн.

Одним із найбільш вагомих джерел фінансування інвестицій в основний капітал були власні кошти суб’єктів господарювання.

Найбільшу частку капіталовкладень спрямовано в розвиток сільського господарства

4.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), % до обсягу на початок року

Обсяг   прямих   іноземних   інвестицій   склав   10490,8 тис.дол. США, або 100,0% до обсягів на початок року, на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування  243,9 доларів США.

4,7% загального обсягу інвестицій впроваджено у галузь сільського господарства

5.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

6.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу  населення, доларів США

У зовнішній торгівлі району у січні – червні поточного року експорт склав 1,5 млн. дол. США. Основу товарної структури експорту становили деревина і вироби з деревини, зернові культури

7.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), % до відповідного періоду попереднього року

У сфері державних фінансів виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених доходах складає 103,9% (план 64,7 млн.грн., факт 67,2 млн.грн.), до відповідного періоду  2016   року  більше на 34,6%, або  17,3 млн. грн.

По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 43,0 млн.грн., що на 12,5 млн.грн. більше до відповідного періоду 2016 року, або на 41,1%.

По платі за землю надійшло 10,3 млн.грн., що на 6,8% більше до відповідного періоду 2016 року, або на  0,7 тис.грн.

У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет – 106,0%, сільські бюджети – 98,9%, селищний бюджет – 109,9%.

Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та збору на доходи фізичних осіб і становить 64,0% від загальної суми власних надходжень

8.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), у розрахунку на одну особу населення, тис. грн.

9.

Темп зростання (змен­шення) податкового боргу за грошовими зобов’язан­нями платників податків без урахування податко­вого боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (поста­нову) про зупинення провадження у справі, % до початку року

Станом на 01 жовтня 2017 року податковий борг за податковими зобов’язаннями до бюджетів усіх рівнів (з урахуванням боргу підприємств банкрутів) склав 12,138 млн. грн. і зменшився на 6,3% до до початку 2017 року (поточна заборгованість, борг за результатами контрольно - перевірочної роботи, пеня, штрафні санкції)

10.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

У сфері доходів населення середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2016 року на 34,0% і склала 6188 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств добувної                            (8,2 – 9,1 тис.грн.) та переробної промисловості  (18,6 тис.грн.).

Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 143 суб’єкта господарювання (проводилась роз’яснювальна робота з дотримання законодавства щодо прав громадян на працю та недопущення використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин).

Станом на 1 липня 2017 року 173 особи (52 страхувальники) отримували заробітну плату  менше мінімальної, що становить 2,2% до відповідного періоду минулого року (11,7%), по області 15,9%

11.

Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

12.

Темп зростання (зменшення) середньооблікової кількості штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

Середньооблікова кількість штатних працівників склала 7080 осіб, або 106,3% до відповідного періоду минулого року.

 

13.

Темп зростання (зменшення) фонду оплати праці штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

Фонд оплати праці штатних працівників - 246669,0 тис.грн.

14.

Темп зростання (зменшення) кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця, % до відповідного періоду попереднього року

Працевлаштовано на новостворені робочі місця 144 осіб, або 81,8% до річного плану (план - 176 нових робочих місць)

15.

Темп зростання (змен­шення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

У І півріччі 2017 року введено в експлуатацію житла 171 м2 (2 квартири).

Для будівництва житлової та соціальної сфери видано  містобудівні умови та обмеження на  1 об’єкт. Надано  38 висновків по проектах землеустрою для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків, 8 будівельних паспортів

16.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв.метрів загальної площі

17.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні дого­вори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житло­вому секторі за рахунок коштів державного бюджету(у тому числі із спів фінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону

Вживались заходи щодо стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через механізм компенсації відсотків за кредитами відповідно до Урядової програми з енергоефективності. Забезпечено надання відшкодування з державного бюджету за кредитами населенню. Станом на 1 жовтня 2017 року                              ТВБВ №10010/0137 філією Кіровоградського обласного управління  АТ «Ощадбанк» надано кредити на впровадження енергоефективних заходів 83 особам в сумі 1350,6 тис. грн.;  АБ «УКРГАЗБАНК» -                            74 особам  в сумі 1553,0 тис. грн.

____________


 

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації