ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

Інформація про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік за І півріччя 2017 року PDF Друк

Інформація 

про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік  за І півріччя 2017 року

 

Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік затверджена рішенням районної ради від 20 грудня 2016 року №125 (далі - Програма).

Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в районі, органами місцевого самоврядування вживались заходи, спрямовані на забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою.

Програму розміщено на офіційних сайтах районної державної адміністрації та районної ради.

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми прийнято розпорядження голови райдержадміністрації, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів, основних показників та заходів Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про хід її реалізації.

Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд клопотань до обласної державної адміністрації.

Протягом І півріччя 2017 року прийнято 409 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер життєдіяльності регіону.

З метою оперативного вирішення нагальних питань, у звітному періоді  проведено 6 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 14 питань. За результатами розгляду прийнято 14 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Проводились тематичні апаратні наради при голові районної державної адміністрації, семінари із структурними підрозділами райдержадміністрації,  керівниками органів місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання району,                співбесіди з головами місцевих рад по питанню наповнення бюджетів.


Інформація про хід виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік за І півріччя 2017 року

№ з/п

Найменування показника

2015

рік

2016

рік

І півріччя 2016 року

І півріччя 2017 року

Стан виконання

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень

387,2

 

407,2

220,2

178,2 (очік.)

У промисловій галузі 98,2% загального обсягу промислового виробництва займають підприємства добувної промисловості, 1,8% припадає на підприємства переробної промисловості.

В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини.

Обсяг реалізованої промислової  продукції (товарів, послуг) за січень –  травень 2017 року склав  6,4 млн. грн., у розрахунку на одну особу населення –  146,8 грн., очікується за січень –  червень 2017 року 7,7 млн. грн., у розрахунку на одну особу населення –  178,2 грн.

Підприємствами (крім тих, що працюють на території громади), які виробляють товарну продукцію, вироблено у І півріччі 2017 року  товарів на суму 2,0 млн.грн., що становить 98,8% до минулого року (ДП «Оникіївське лісове господарство»).

Причиною  зниження є те, що видання газет та виробництво бланків на власних потужностях редакції районної газети «Маловисківські вісті» не здійснюється, в зв’язку з тим, що вийшло з ладу обладнання. Газети друкуються по договору в м. Кропивницький.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  склав 5,2 млн. грн., (ДП «Оникіївське лісове господарство» - 3,4 млн. грн.; КП «Енерговодоканал» - 1,8 млн. грн.), у розрахунку на одну особу населення –  175,1 грн. (населення по району  29,7 тис. осіб).

До реалізації не включаються обсяги по Смолінській шахті (руда не є готовою продукцією), є структурним підрозділом  ДП «Схід ГЗК» і наділена правами самостійності тільки в частині ведення другорядних видів діяльності (реалізація ремонтно-механічних робіт)

2.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва аграрними підприємствами, % до відповідного періоду попереднього року

87,0

 

122,2

112,6

105,6

У районі зареєстровано і працюють 26 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, 81 фермерське господарство та 2426 одноосібників, які обробляють площу 12883 гектарів.

Під урожай 2017 року посіяно  озимих зернових культур на площі 11722 га, у тому числі 9412 га озимої пшениці та 2274 га озимого ячменю. Крім того, посіяно озимого  ріпаку на площі 2280 га. Ранніх зернових та зернобобових культур посіяно на площі 17145 га,  із них: ярого ячменю  на площі 4900 га, гороху - 493 га, ярої пшениці - 22 га, вівса - 8 га. Пізні культури посіяно на площі 67114 га,  із них:  цукрові буряки на площі 1555 га, кукурудза - 19400 га, гречка - 154 га, просо - 10 га, соняшник –    26700 га, соя – 19295 га, картопля –         3984 га.

За оперативними даними, у І півріччі 2017 року, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства, по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах  2010 року) становить 65,1 млн. грн. (продукція  тваринництва).

По сільськогосподарських підприємствах виробництво склало 4,4 млн. грн., що становить 105,6% до відповідного періоду минулого року.

Сільськогосподарськими підприємствами  району під урожай 2017 року на посів ярих зернових та зернобобових  культур використано 1,0 тис. т посівного  матеріалу високих репродукцій, що становить 112,0% до потреби.

На весь комплекс весняно-польових робіт використано  6,7 тис. т мінеральних добрив у перерахунку на діючу речовину.

При вегетації ранніх зернових та зернобобових культур посіви на площі 21,9  тис. га оброблені  засобами  захисту рослин гербіцидами,  фунгіцидами та інсектицидами в кількості 15,7 т на суму  5,7 млн.грн.

Всіма категоріями господарств під урожай 2017 року посіяно  овочів на площі 1275 га, картопля на площі  3984 га (у тому числі по сільськогосподарських підприємствах  овочі на площі 165 га, картопля -  4,0 га).

Фінансування на підтримку підприємств агропромислового комплексу з державного бюджету не здійснювалося. На проведення комплексу весняно - польових робіт  2017 року залучені власні кошти суб’єктів господарювання та  кредити банківських установ.

Середньооблікова чисельність штатних працівників по сільськогосподарських підприємствах, які входять до кола звітуючих підприємств, становила 1349 осіб.  Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника – 5240,55 грн.

Станом на 1 липня 2017 року в господарствах всіх категорій району утримувалося 3925 голів великої рогатої худоби, в тому числі 2162 голів корів; 7592 голів свиней; 225000 голів птиці. Вироблено:  1655 т м’яса, 8426 т молока,  13300 тис. штук яєць.

По сільськогосподарських підприємствах утримувалось великої рогатої худоби  315 голів, в тому числі корів 123 голови, свиней  2758 голів, овець 415 голів. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 4,3%.

Обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці у живій вазі) збільшились на 17,3% і становлять 1115 т, молока вироблено 169 т, або на 3,0% більше.

Обсяг інвестицій на придбання техніки складає     12,7 млн.грн., придбано 28 одиниць сільськогосподарської техніки, з них:  9 тракторів,             2 зернозбиральних комбайна та 17 одиниць іншої сільськогосподарської техніки (посівна та ґрунтообробна техніка, обприскувачі тощо)

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ

3.

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року, грн.

2535,2

 

6087,2

1695,6

1909,2 (очік.)

Капітальні інвестиції у січні – березні 2017 року склали 43372,0 тис.грн., або 3,8% до загального обсягу по області. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року, склав 1008,4 грн.

Очікується у січні – червні 2017 року                        82286,0 тис.грн., у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року 1909,2 грн.

Одним із найбільш вагомих джерел фінансування інвестицій в основний капітал були власні кошти суб’єктів господарювання. Найбільшу частку капіталовкладень спрямовано в розвиток сільського господарства

4.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), % до обсягу на початок року

99,8

99,97

99,99

100,0

 

Обсяг   прямих   іноземних   інвестицій   склав   10490,8 тис. дол. США, або 100,0% до обсягів на початок року, на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування  243,9 доларів США.

4,7% загального обсягу впроваджено у галузь сільського господарства

5.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

241,3

 

243,9

 

241,3

243,9

6.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу  населення, доларів США

конф.

10,04

конф.

-

Підприємства району протягом звітного періоду експортною діяльністю не займалися

ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНІСТЬ

7.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), % до відповідного періоду попереднього року

144,1

 

148,7

146,4

144,8

У сфері державних фінансів за I півріччя 2017 року виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених доходах складає 119,2% (план 33,7 млн. грн., факт 40,2 млн. грн.), до відповідного періоду  2016   року  більше на 44,8%, або  12,4 млн. грн.

По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 27,2 млн. грн., що на 9,6 млн. грн. більше до відповідного періоду 2016 року, або на 54,3%.

По платі за землю надійшло 4,7 млн. грн., що  на 2,8% менше до відповідного періоду 2016 року, або на  0,1 тис. грн.

У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет – 113,9%, сільські бюджети – 136,5%, селищний бюджет – 114,5%.

Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та збору на доходи фізичних осіб і становить 67,6% від загальної суми власних надходжень

8.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), у розрахунку на одну особу населення, тис. грн.

1,69

 

2,709

1,016

0,932

9.

Темп зростання (змен­шення) податкового боргу за грошовими зобов’язан­нями платників податків без урахування податко­вого боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (поста­нову) про зупинення провадження у справі, % до початку року

835,8

 

125,9

105,1

91,8

Станом на 01 липня 2017 року податковий борг за податковими зобов’язаннями до бюджетів усіх рівнів (з урахуванням боргу підприємств банкрутів) склав 11,0 млн. грн. (зменшився на 7,0% до відповідного періоду 2016 року), в тому числі 5,8 млн. грн. - заборгованість без урахування боргу підприємств банкрутів (поточна заборгованість, борг за результатами контрольно - перевірочної роботи, пеня, штрафні санкції). Проводяться заходи по стягненню даної заборгованості, подані матеріали до суду

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ

10.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

3694

 

4583

 

4357

5926

очік.

У сфері доходів населення у І кварталі 2017 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника збільшилась порівняно з відповідним періодом 2016 року на 41,6% і склала 5776 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств добувної (8,2 – 9,1 тис.грн.) та переробної промисловості  (18,6 тис.грн.). Очікується за  І півріччя 2017 року   5926 тис грн., або 136,0%.

Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 143 суб’єкта господарювання (проводилась роз’яснювальна робота з дотримання законодавства щодо прав громадян на працю та недопущення використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин).

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено районну тимчасову міжвідомчу робочу групу з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та затверджено її посадовий склад. На засіданнях комісії заслухано 17 керівників підприємств, установ та організацій.

Станом на 1 липня 2017 року 173 особи (52 страхувальники) отримували заробітну плату  менше мінімальної, що становить 2,2% до відповідного періоду минулого року (11,7%), по області 15,9%

11.

Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

112,6

 

124,1

 

128,1

136,0

очік.

12.

Темп зростання (зменшення) середньооблікової кількості штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

-

93,4

86,7

104,5

очік.

 

Середньооблікова кількість штатних працівників за     І квартал 2017 року склала 6626 осіб, або 105,9% до відповідного періоду минулого року. Очікується за             І півріччя 2017 року 6750,  або 104,5%

13.

Темп зростання (зменшення) фонду оплати праці штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

-

120,6

111,0

130,6

очік.

Фонд оплати праці штатних працівників за І квартал 2017 року склав 115246,7 тис.грн. і зріс на 50,5% до відповідного періоду минулого року.  Очікується за            І півріччя 2017 року 220493,0,  або 130,6%

14.

Темп зростання (зменшення) кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця, % до відповідного періоду попереднього року

-

106,3

137,6

132,1

У І півріччі 2017 року працевлаштовано на новостворені робочі місця 110 осіб, або 62,5% до річного плану (план - 176 нових робочих місць)

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

15.

Темп зростання (змен­шення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

137,3

 

4,4

-

-

Протягом І кварталу 2017 року житло в експлуатацію не вводилося. Очікується у І півріччі 2017 року введення в експлуатацію 160 м2 (3 квартири).

Для будівництва житлової та соціальної сфери протягом І півріччя 2017 року видано  містобудівні умови та обмеження на  1 об’єкт. Надано  38 висновків по проектах землеустрою для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків,          8 будівельних паспортів

16.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв.метрів загальної площі

223,4

 

9,9

9,9

-

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

17.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні дого­вори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житло­вому секторі за рахунок коштів державного бюджету(у тому числі із спів фінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону

-

0,84

0,63

0,29

Вживались заходи щодо стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через механізм компенсації відсотків за кредитами відповідно до Урядової програми з енергоефективності. Забезпечено надання відшкодування з державного бюджету за кредитами населенню. Станом на 1 липня 2017 року                  ТВБВ №10010/0137 філією Кіровоградського обласного управління  АТ «Ощадбанк» надано кредити на впровадження енергоефективних заходів 62 особам в сумі 991,3 тис. грн.;  АБ «УКРГАЗБАНК» - 30 особам  в сумі 524,2 тис. грн.

_______________________________

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації