Інформація про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік за І квартал 2017 року Друк

Інформація 

про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік 

за І квартал 2017 року

 

Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік затверджена рішенням районної ради від 20 грудня 2016 року №125 (далі - Програма).

Райдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та відомств в районі, органами місцевого самоврядування вживались заходи, спрямовані на забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою.

Програму розміщено на офіційних сайтах районної державної адміністрації та районної ради.

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми прийнято розпорядження голови райдержадміністрації, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів, основних показників та заходів Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про хід її реалізації.

Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено ряд клопотань до обласної державної адміністрації.

Протягом І кварталу 2017 року прийнято 208 розпоряджень голови районної державної адміністрації з різних сфер життєдіяльності регіону.

З метою оперативного вирішення нагальних питань, у звітному періоді  проведено 3 засідання колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 8 питань. За результатами розгляду прийнято 8 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Проводились тематичні апаратні наради при голові районної державної адміністрації, семінари із структурними підрозділами райдержадміністрації,  керівниками органів місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання району,                співбесіди з головами місцевих рад по питанню наповнення бюджетів.


Інформація про хід виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік за І квартал 2017 року

№ з/п

Найменування показника

2015

рік

2016

рік

І квартал 2016 року

І квартал 2017 року

Стан виконання

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень

387,2

 

407,2

122,4

95,5 (очік.)

Здійснювалася координація роботи підприємств облікового кола, всі підприємства працювали стабільно: Смолінська шахта ДП «Схід ГЗК», підприємство «Харчовик» РСС, ДП «Оникіївське лісове господарство», КП «Енерговодоканал», КП «Мала Виска Водоканал», СФГ «Гульдас»,               СТОВ «Карат», редакція районної газети «Маловисківські вісті».

98,2% загального обсягу промислового виробництва займають підприємства добувної промисловості, 1,8% припадає на підприємства переробної промисловості.

В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини, поліграфічна продукція.

Обсяг реалізованої промислової  продукції (товарів, послуг) за січень – березень 2017 року склав  4,1 млн. грн., у розрахунку на одну особу населення –  95,5 грн. (очік.).

Підприємствами (крім тих, що працюють на території громади), які виробляють товарну продукцію, вироблено у І кварталі 2017 року  товарів на суму 1,0 млн.грн., що становить 98,4% до минулого року (ДП «Оникіївське лісове господарство, редакція районної газети «Маловисківські вісті»).

Причиною  зниження є те, що видання газет та виробництво бланків на власних потужностях редакції районної газети «Маловисківські вісті» не здійснюється, в зв’язку з тим, що вийшло з ладу обладнання. Газети друкуються по договору в                     м. Кропивницькому.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  склав 3,1 млн. грн.,                                  (ДП «Оникіївське лісове господарство» - 1,3 млн. грн..; КП «Енерговодоканал» - 1,8 млн. грн.), у розрахунку на одну особу населення –  103,3 грн. (населення по району  29,7 тис. осіб).

До реалізації не включаються обсяги по Смолінській шахті (руда не є готовою продукцією), є структурним підрозділом  ДП «Схід ГЗК» і наділена правами самостійності тільки в частині ведення другорядних видів діяльності (реалізація ремонтно-механічних робіт)

2.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва аграрними підприємствами, % до відповідного періоду попереднього року

87,0

 

122,2

89,6

102,2

За оперативними даними, у І кварталі 2017 році, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства, по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах 2010 року) становить 1893,9 тис. грн., в тому числі тваринництво – 1893,9 тис. грн., що становить 102,2%.

Вироблено 50 т м’яса в живій вазі (100% до відповідного періоду 2016 року) та 71 т молока (112,7% до відповідного періоду 2016 року)

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ

3.

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року, грн.

2535,2

 

6087,2

531,7

531,7

(очік.)

Капітальні інвестиції у січні – грудні 2016 року склали 264908,0 тис.грн., або 4,3% до загального обсягу по області. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з початку року, склав 6087,2 грн.

Одним із найбільш вагомих джерел фінансування інвестицій в основний капітал були власні кошти суб’єктів господарювання. Найбільшу частку капіталовкладень спрямовано в розвиток сільського господарства.

4.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), % до обсягу на початок року

99,8

99,97

99,96

99,96

 

У 2016 році обсяг   прямих   іноземних   інвестицій   склав   10492,4 тис. дол. США, або 99,97% до обсягів на початок року, на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування – 241,2 доларів США.

Причиною уповільнення інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності є припинення фінансування продовження будівництва                                  ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»

5.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

241,3

 

243,9

 

241,2

241,2

6.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу  населення, доларів США

-

конф.

конф.

конф.

З державних підприємств зовнішньо – економічною діяльністю займається                                       ДП «Оникіївське лісове господарство». Експорт товарів у 2016 році склав 76,2 тис.дол. США, експортовано продукцію до Угорщини, Німеччини, Чехії

ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНІСТЬ

7.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), % до відповідного періоду попереднього року

144,1

 

148,7

133,3

158,7

У сфері державних фінансів за I квартал 2017 року виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених доходах складає 142,6% (план 12,6 млн. грн., факт 18,0 млн. грн.), до відповідного періоду  2016   року  більше на 158,7%, або  6,6 млн. грн.

По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 10,9 млн. грн., що на 4,1 млн. грн. більше до відповідного періоду 2016 року, або на 159,9%.

По платі за землю надійшло 2,3 млн. грн.,  на 115,2% більше до відповідного періоду 2016 року, або  306,6 тис. грн.

У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет – 137,6%, сільські бюджети – 126,2%, селищний бюджет – 103,3%.

Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та збору на доходи фізичних осіб і становить 60,8% від загальної суми власних надходжень

8.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), у розрахунку на одну особу населення, тис. грн.

1,69

 

2,709

0,42

0,42

9.

Темп зростання (змен­шення) податкового боргу за грошовими зобов’язан­нями платників податків без урахування податко­вого боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (поста­нову) про зупинення провадження у справі, % до початку року

835,8

 

125,9

101,1

93,0

Станом на 01 квітня 2017 року податковий борг за податковими зобов’язаннями до бюджетів усіх рівнів (з урахуванням боргу підприємств банкрутів) склав 11,0 млн. грн. (зменшився на 7,0% до відповідного періоду 2016 року), в тому числі 5,8 млн. грн. - заборгованість без урахування боргу підприємств банкрутів (поточна заборгованість, борг за результатами контрольно - перевірочної роботи, пеня, штрафні санкції). Проводяться заходи по стягненню даної заборгованості, подані матеріали до суду

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ

10.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

3694

 

4583

 

4079

4900

очік.

У сфері доходів населення станом на 01 січня 2017 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника збільшилась порівняно з 2015 роком на 24,1% і склала 4583 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників підприємств добувної та переробної промисловості.

У І кварталі 2017 року  районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 65 суб’єктів господарювання (проводилась роз’яснювальна робота з дотримання законодавства щодо прав громадян на працю та недопущення використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин).

Роз’яснення щодо недопущення використання робочої сили з порушенням трудового законодавства висвітлювалися в районній газеті «Маловисківські вісті»

11.

Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

112,6

 

124,1

 

123,2

120,1

очік.

12.

Темп зростання (зменшення) середньооблікової кількості штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

-

93,4

88,7

90,0

очік.

 

У 2016 році темп склав 93,4% до відповідного періоду попереднього року (6847 осіб)

13.

Темп зростання (зменшення) фонду оплати праці штатних працівників, % до відповідного періоду попереднього року

-

120,6

109,3

105,0

очік.

У 2016 році фонд оплати праці штатних працівників у звітному періоді зріс на 20,6% до відповідного періоду попереднього року                                  (376,6 млн.грн.)

14.

Темп зростання (зменшення) кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця, % до відповідного періоду попереднього року

-

106,3

88,9

132,1

У І кварталі 2017 року працевлаштовано на новостворені робочі місця 74 особи, або 42,0% до річного плану (план - 176 нових робочих місць)

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

15.

Темп зростання (змен­шення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

137,3

 

4,4

-

-

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 2016 рік у розрахунку на 10 тис. осіб населення складає 9,9 кв. м загальної площі. Прийнято в експлуатацію     1 квартиру, загальною площею 43 кв. м.

Для будівництва житлової та соціальної сфери протягом І кварталу 2017 року видано  містобудівні умови та обмеження на  1 об’єкт. Надано                            17 висновків по проектах землеустрою для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків,  3 будівельні паспорти

16.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, кв.метрів загальної площі

223,4

 

9,9

9,9

-

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

17.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні дого­вори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житло­вому секторі за рахунок коштів державного бюджету(у тому числі із спів фінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону

-

0,84

-

-

Вживались заходи щодо стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через механізм компенсації відсотків за кредитами відповідно до Урядової програми з енергоефективності. Забезпечено надання відшкодування з державного бюджету за кредитами населенню. Станом на 1 квітня 2017 року                  ТВБВ №10010/0137 філією Кіровоградського обласного управління  АТ «Ощадбанк» надано кредити на впровадження енергоефективних заходів 35 особам в сумі 533,0 тис. грн.;  АБ «УКРГАЗБАНК» - 12 особам  в сумі 173,3 тис. грн.

_____________________________

Share/Save/Bookmark