ПошукЗвернення онлайнНовиниФотоПро очищення владиКонтактні даніЗемляцтво

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний розмір шрифта:

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК PDF Друк

ПРОГРАМА 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

НА 2017 РІК
ЗМІСТ

Стор.

Загальні положення

5


Основні тенденції регіонального розвитку у 2016 році

6


Основні  завдання  Маловисківського району на 2017 рік

7


І.РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

9

1.

Агропромисловий комплекс  як основа сталого функціонування економіки регіону

9

2.

Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

10

3.


Збереження та розвиток лісових ресурсів

11

4.

Стале функціонування промисловості

11

5.

Використання мінерально  – сировинних ресурсів

12

6.

Енергозбереження та енергоефективність

12


ІІ.РОЗВИТОК  ІНФРАСТРУКТУРИ

13

1.

Транспорт та зв'язок, розвиток автомобільних доріг

13

2.

Розбудова інформаційного простору  та громадянського суспільства


14

3.

Використання потенціалу туристичної та курортно – рекреаційної сфери

16


ІІІ.МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

16


ІV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

17

1.

Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді


17

2.

Доходи населення та соціальний захист


18

3.

Підтримка армії та захист військовослужбовців, населення, яке постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції

19

4.

Охорона здоров’я

20

5.

Освіта

21

6.

Культурний простір та збереження  культурної спадщини

22

7.

Фізична культура  і спорт

22

8.

Споживчий ринок  та захист прав споживачів

23

9.

Будівництво та житлова політика

24

10.

Екологічна ситуація, використання природних ресурсів


24

11.

Житлово – комунальне господарство

25

12.

Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини

26

V. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

26

1.

Створення сприятливих умов для надходження інвестицій


26

2.

Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів

27


VІ. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

28

VІІ. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

29


VІІІ. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

29

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

30

Х. ДОДАТКИ

31-38

1.

Основні показники розвитку Маловисківського району на 2017 рік

31

2.

Ресурсне забезпечення Програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік

32

3.

Перелік інвестиційних проектів та соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2017 році у рамках програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік

33-37

4.

Паспорт Програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік

38

_______________________________________________
Загальні положення

Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік розроблена відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року №440-р «Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 жовтня  2016 року №351-р «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік», та на основі Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року №787.

Методологічною основою розроблення Програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (стаття 11), постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами та доповненнями).

Основні показники Програми і завдання розроблені на основі та з урахуванням пропозицій і рекомендацій:

структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання району.


Основні показники та першочергові завдання щодо економічного і соціального  розвитку району на 2017 рік враховані при підготовці проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:

-   співпраці структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств і відомств України, суб’єктами господарювання району; залучення державних фінансових та інвестиційних ресурсів на соціально важливі об’єкти з високим ступенем будівельної готовності;

-   проведення моніторингу показників розвитку територій; підвищення якості державного управління, у тому числі на основі запровадження автоматизованих систем діловодства і контролю за  виконанням документів;

-   проведення соціологічних досліджень з метою моніторингу громадської думки; проведення моніторингу виконання місцевих бюджетів та програм економічного і соціального розвитку територіальних громад, укладання відповідних угод з Головним управлінням статистики в Кіровоградській області щодо його проведення.


Контроль за виконанням програми:

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть: розпорядження голови райдержадміністрації про організацію виконання та контроль за виконанням Програми; здійснення щоквартального аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на її виконання; здійснення моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів та виконання робіт в об'єктах соціальної інфраструктури; звітність про стан реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, пленарних засіданнях районної ради, висвітлення стану реалізації Програми у місцевих засобах масової інформації.

Основні тенденції регіонального розвитку у 2016 році

У промисловій галузі протягом 9 місяців 2016 року забезпечено виконання планових показників по підприємствах добувної галузі, яка займає 98,2% загального обсягу промислового виробництва. Підприємствами, які виробляють товарну продукцію, вироблено товарів на суму 3,1 млн.грн. В натуральному виразі вироблялися хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, борошно пшеничне, вироби з деревини, поліграфічна продукція. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 13,6 млн.грн.


У галузі сільського господарства у січні – вересні  2016 року по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах 2010 року) вироблено  валової продукції на суму   460161,1 тис.грн., що становить 100,3% до відповідного періоду минулого року; по сільськогосподарських підприємствах вироблено валової продукції на суму             287946,5 тис.грн., або 110,8% до відповідного періоду минулого року, в тому числі вироблено продукції рослинництва на суму 272574,0 тис.грн. (107,9%), продукції тваринництва - 6370,4 тис.грн.,(111,4%).


Підприємствами району, що здійснюють роздрібну торгівлю та ресторанне господарство реалізовано споживчих товарів на суму  69,6 млн. грн., що в порівнянних цінах на 18,0% менше відповідного періоду минулого року.


Основу товарної структури експорту становили деревина і вироби з деревини, зернові культури (ДП «Оникіївське лісове господарство», ТОВ «Маловисківський елеватор»). Імпортери у звітному періоді відсутні.

З державних підприємств зовнішньо – економічною діяльністю займається                ДП «Оникіївське лісове господарство». Експорт товарів у січні – вересні  2016 року               склав 47,0 тис.дол. США, експортовано продукцію до Угорщини, Німеччини, Чехії.


В економіку району спрямовано 153,411 млн. грн.  капітальних інвестицій.

Обсяг прямих іноземних інвестицій склав 10494,4 тис. дол. США.


У сфері державних фінансів за січень-вересень 2016 року виконання планових показників місцевих бюджетів району по власних і закріплених доходах складає  124,8% (план 40,7 млн грн., факт 50,8 млн.грн.), до відповідного періоду 2015 року на                 17,8 млн.грн., або 53,7% більше.

По податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 30,5 млн.грн., що на              6,9 млн.грн., або на 29,0% більше до планових призначень та 11,5 млн.грн., або 60,8% до відповідного періоду  2015 року; по платі за землю – 9,6 млн.грн., що на 1,9 млн.грн., або на 25,0% більше плану, та 2,9 млн.грн., або 42,8% до відповідного періоду 2015 року.

У територіальному розрізі виконання планових показників складає: районний бюджет – 129,3%, сільські бюджети – 117,2%, селищний бюджет – 128,0%. Найбільша питома вага надходжень до місцевого бюджету належить податку та збору на доходи фізичних осіб і становить 60,0% від загальної суми власних надходжень.


Платники податків забезпечили надходження до зведеного бюджету району коштів у розмірі  180,5 млн.грн., що на 73,0% більше минулорічних показників за аналогічний період. Із загальної суми до державного бюджету впродовж звітного періоду надійшло 89,1 млн.грн. платежів, або 198,8%,  до місцевих бюджетів – 91,4 млн.грн., або 153,9%.


Середньомісячна заробітна плата по району склала 4507 грн. і збільшилась порівняно з відповідним періодом  2015 року на 28,0%. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у працівників промислової галузі.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Маловисківського району на 2017 рік

І. Метою програми є підвищення рівня життя та добробуту населення, створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та інвестиційної привабливості.


ІІ.  Основні завдання:

будівництво елеватора ІІ черга потужністю 20 тис.т./рік на базі ФГ «Флоря А.В.»;

будівництво 2 зерносховищ потужністю 800т (СТОВ «Агровіта», СФГ «Малюга М.А.»);

установка системи газопостачання зерносушки (СТОВ «Україна», СТОВ «Побєда»);

впровадження нової конкурентно-спроможної сільськогосподарської техніки та обладнання;


освоєння та видобування місцевих природних ресурсів шляхом пошуку інвесторів для розробки Полохівського родовища літієвих руд та Ярошівського родовища облицювального каменю;


розвиток ядерно-паливного комплексу шляхом:

порушення питання щодо будівництва заводу з виробництва ядерного палива;

сприяння завершенню будівництва та введення в експлуатацію Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»;

забезпечення стабільної роботи Смолінської шахти ДП «Схід ГЗК»;


сприяння розвитку фірмової мережі (магазинів, павільйонів) місцевих підприємств-товаровиробників області у районі;

проведення ярмаркових заходів в районі та участь у обласних;

вжиття заходів щодо посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів, робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку району шляхом проведення роз'яснювальної роботи із суб'єктами підприємницької діяльності та здійснення заходів державного нагляду (контролю);


ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг комунальної власності, доріг загального користування смт Смоліне та сільських населених пунктів району;

улаштування мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів селищної та сільських рад (реалізація 6 соціальних заходів);


проведення комплексного енергоаудиту та укладання енергосервісного договору по Смолінському навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради Кіровоградської області;


удосконалення системи надання послуг та зміцнення матеріально-технічної бази закладів гуманітарної сфери:


освіта:

проведення конкурсу з визначення опорних загальноосвітніх закладів (участь              7 закладів);

капітальні ремонти будівель загальноосвітніх навчальних закладів району (утеплення фасадів, заміна вікон та дверей, ремонт покрівлі та систем опалення), (Оникіївська, Хмелівська, Мар’янівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Злинська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів, Смолінське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія – позашкільний навчальний заклад»);капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №3 «Ромашка»                смт Смоліне);

придбання:

комплектів шкільних меблів для загальноосвітніх закладів району (5 одиниць);

навчально-комп’ютерних комплексів для Мар’янівської, Великовисківської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів;

мультимедійного комплексу для Смолінської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів;

інформативно-технічних засобів для кабінету фізики та хімії для Смолінського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія – позашкільний навчальний заклад»,  Хмелівського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.»;


охорона здоров’я:

придбання житла для лікарів;

проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я (відділень Маловисківської центральної районної лікарні, Злинської амбулаторії, ФАПів);

придбання медичного обладнання для гемодіалізного відділення Маловисківської центральної районної лікарні


культура:

збереження існуючої мережі закладів культури, забезпечення сучасною матеріально-технічної базою районного будинку культури;

оформлення музею історії Маловисківського району;


соціальний захист:

створення 1-ї прийомної сім’ї;

капітальний ремонт 2-х житлових будинків ветеранам Великої Вітчизняної війни;

створення умов для розв’язання нагальних проблем осіб, які приймали чи приймають участь в АТО, членів їх родин та переселенців.


________________


І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Агропромисловий комплекс  як основа сталого функціонування економіки регіону

У районі зареєстровано і працює 26 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, 81 фермерське господарство та 2426 одноосібників, які обробляють площу 12883 гектарів.

Основними проблемами є - недостатній рівень інвестиційної діяльності у галузі сільського господарства; недостатня державна фінансова підтримка виробництва сільськогосподарської продукції, що значно обмежує діяльність товаровиробників району; низький рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку; спад розвитку галузі тваринництва; низькі закупівельні ціни на молоко; обмеженість обсягів переробки в районі  сільськогосподарської продукції власного виробництва; недотримання технології вирощування сільськогосподарських культур дрібнотоварними виробниками; зниження родючості земель сільськогосподарського призначення у результаті порушення принципів побудови сівозміни.

Головною метою у 2017 році є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, забезпечення продовольчої безпеки району.

Основні завдання - сприяння залученню інвестицій у розвиток сільськогосподарських підприємств району; забезпечення продовольчої безпеки району; розвиток овочівництва у районі; оновлення матеріально - технічної бази сільськогосподарських підприємств району; забезпечення вжиття заходів щодо збереження родючості ґрунтів; сприяння участі суб’єктів господарювання району у національній виставці «АгроЕкспо»; проведення Днів поля, семінарів, навчань та нарад щодо впровадження сучасних технологій та методів господарювання у сільському господарстві; забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в районі, недопущення виникнення та масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і людей.

Очікувані результати виконання програми:

Сільськогосподарські підприємства

2016 рік очікуване

2017 рік прогноз

Кількість,

тис.т

Вартість, тис.грн

2016 у % до 2015 року

Кількість,

тис.т

Вартість, тис.грн

2017 у % до 2016 року

Валова продукція, всього


526112,137

107,9

570184,377

108,4

Рослинництво


522206,290

107,9

566058,962

108,4

із нихЗернові та зернобобові

148,6

324884,180

118,9

134,869

294864,094

90,8

Цукровий буряк

15, 16

5933,624

20,2

118,0

46185,2

778,4

Сояшник

41, 878

119021,463

101,2

53,1

150915,51

126,8

Соя

21, 543

50903,954

103,8

21,0

49620,9

97,5

Ріпак

5, 817

16310,286

171,2

6,689

18755,287

115,0

Картопля

0,022

22 167,20

48,9

0,055

55,418

250,0

Овочі

0,935

5127,446

101,1

1,032

5659,384

110,4

Плоди і ягоди

0,001

3,167

100,0

0,001

3,167

100,0

Інші

-

-

-

-

-

-


2016 рік очікуване

2017 рік прогноз

Твариництво


3905,847

106,6

4125,415

105,6

Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

0,236

2365,074

106,8

0,257

2575,525

108,9

Молоко

0,338

1540,773

106,3

0,340

1549,890

100,6

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання.

Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

Площа Маловисківського району  складає 124800,13 га, з них: земель, зайнятих населеними пунктами – 11082,33 га; земель промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення – 2632,69 га; земель сільськогосподарського призначення – 108072,05 га, у тому числі: ріллі – 99904,76 га, земель, зайнятих багаторічними насадженнями - 993,75 га, пасовищ - 6322,25 га, сіножаті – 851,29 га; земель під господарчими дворами -1650,19 га; під господарськими шляхами і прогонами – 921,2 га; ліси та лісовкриті землі - 7158,10 га; під внутрішніми водами 1563,35 га; інші землі –8279,78 га.

Налічується 1528,55 га земель водного фонду, з них 1283,67 га під водою, 244,88 га - прибережними захисними смугами.

Із загальної площі земель водного фонду передано в оренду 1053,0018 га, у тому числі земель зайнятих водними об’єктами – 788,3236 га.

Інвестиційно привабливими є земельні ділянки водного фонду на території Злинської сільської ради площею 6,10 га та 19,2590 га, Лозуватської сільської ради площею 4,30 га та Хмелівської сільської ради площею 10,8 га.

Основними проблемами є - нераціональне використання земельних та водних ресурсів сільськогосподарського призначення, недостатня культура землеробства, недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні; незавершеність інвентаризації земель та їх грошової оцінки, у т.ч. полезахисних лісових смуг; висока розораність сільськогосподарських угідь, що призводить до деградації земель та створює загрозу екологічній безпеці району; незабезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених Програмою розвитку земельних відносин в районі; самовільне використання земельних ділянок, водних об’єктів.

Головною метою у 2017 році є створення оптимальних умов для забезпечення ефективного використання земельних та водних ресурсів району.

Основні завдання - здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства України; забезпечення ефективного використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення та надходження плати за них; проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства України; формування переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів; проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на землю                для запровадження бізнес-проектів; забезпечення проведення робіт по оновленню існуючої та розробленню грошової оцінки земель населених пунктів району; посилення контролю за використанням земель водного фонду та своєчасним проведенням оплати за оренду земель водного фонду; створення інвестиційної привабливості використання водних об’єктів різного цільового призначення на території району; організація проведення робіт по встановленню прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів; проведення реконструкції гідротехнічної споруди ставка в с. Плетений Ташлик.

Очікувані результати виконання програми:

Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення та поновлення грошової оцінки земель.

Залучення співфінансування з обласного бюджету у розмірі до 80% від загальної вартості робіт по поновленню нормативної грошової оцінки Злинської, Мар'янівської, Копанської, Мануйлівської, Оникіївської, Хмелівської та Плетеноташлицької сільських рад за умови  співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі 20%.

Забезпечення сталих надходжень від плати за землю, збільшення надходжень від оренди земель водного фонду.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  державного та місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


Збереження та розвиток лісових ресурсів


Маловисківський район  належить  до п’ятої   лісостепової  природно-сільськогосподарської  зони. Поверхня – підвищена полого-хвиляста лісова рівнина, розчленована ярами.

Загальна площа земель лісового фонду району становить 7,128 тис. га.

Розвиток лісового господарства забезпечує ДП «Оникіївське лісове господарство».

Основними проблемами є - самовільні рубки лісів та складність процедури відшкодування збитків, заподіяних порушниками; виділення земель для захисного лісорозведення згідно програми «Ліси України» та виготовлення державних актів;  недостатнє фінансування з місцевих бюджетів на протипожежні заходи.

Головною метою у 2017 році є забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

Основні завдання - проведення заходів, спрямованих на збереження лісів та поліпшення якісного складу лісових насаджень; посилення контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів; вирощування стандартного садивного матеріалу для лісорозведення та лісовідтворення; задоволення потреб споживачів внутрішнього ринку в лісосировині; використання лісів у туристично-рекреаційних цілях, створення умов для організації відпочинку, залучення інвестицій; здійснення протипожежного облаштування лісів, забезпечення через засоби масової інформації систематичної роз’яснювальної роботи з громадськістю; проведення спільно з працівниками поліції рейдів з виявлення порушників правил пожежної безпеки; вжиття заходів щодо збільшення чисельності мисливської фауни; впровадження заходів щодо озеленення населених пунктів району, у тому числі шляхом проведення в районі Дня довкілля.

Очікувані результати виконання програми:

Відновлення лісів на площі 16,4 га.

Догляд за лісовими культурами на зрубах площі 150,0 га.

Догляд за лісовими культурами захисних насаджень на площі 15,0 га.

Догляд за плантаціями новорічних ялинок на площі 16,5 га, в межах 57,0 тис. шт., для реалізації 5,4 тис. шт.

Догляд за  створеними мінералізованими смугами – 70 км.

Вирощування 170,0 тис. шт. декоративних саджанців.

Заготівля лісового насіння 2600 кг.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів на площі       139,7 га, план заготівлі – 3606 м3,  в тому числі рубки догляду 79,7 га. (606 м3).

Проведення рубок головного користування – 15,6 га, ліквідна маса 5309 м3

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  державного та місцевих бюджетів, власних надходжень підприємства.

Стале функціонування промисловості


Значне місце в промисловості  району займає добувна галузь, продукція якої становить 98,2% загального обсягу виробництва.

Основними проблемами є - недостатні темпи будівництва Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»; припинення фінансування будівництва заводу з виробництва ядерного палива на території смт Смоліне; обмеженість робіт з впровадження сучасного технічного переобладнання.

Головною метою у 2017 році  є створення належних умов щодо забезпечення розвитку промислового виробництва, впровадження новітніх технологій, залучення інвестиційних коштів.

Основні завдання – сприяння вирішення на державному рівні питань пов’язаних із продовженням будівництва  Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК» та ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за участі обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування; захист інтересів місцевих товаровиробників та сприяння їм у розробці і реалізації інвестиційних проектів, виставкової діяльності; проведення моніторингу стану роботи промислових підприємств.

Очікувані результати виконання програми:

Показники

2016 рік

2017 рік

Очікуване

до факту 2015 року,%

Прогноз

до 2016 року (очікуване), %

Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємства (тис. грн.)

17505,8

102,1

14772,0

84,4

в тому числі:

в розрізі галузей

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3090,0

74,8

4130,0

133,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

4200,0

145,5

4300,0

102,4

Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря. Забір, очищення та постачання води

10215,8

103,8

6342,0

62,1

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, власних коштів підприємств та інвесторів.

Використання мінерально  – сировинних ресурсів


Освоєно та експлуатується Анастасіївське родовище граніту.

Основними проблемами є - недостатній рівень фінансування геологорозвідувальних робіт з державного бюджету; недостатнє використання потенціалу мінерально – сировинної бази району; низький рівень участі суб’єктів господарської діяльності - надрокористувачів у соціально-економічному розвитку територій.

Головною метою у 2017 році є створення сприятливих умов для залучення  інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази району, забезпечення ефективності її використання.

Основні завдання – створення умов для залучення інвестицій у розвиток родовищ; проведення моніторингу виконання інвестиційних намірів; проведення пошуково і геологорозвідувальних робіт та буріння артезіанських свердловин; продовження робіт по введенню в експлуатацію Новокостянтинівської шахти ДП «Схід ГЗК»; укладання соціальних угод із надрокористувачами на їх участь у розбудові інфраструктури.

Очікувані результати виконання програми:

Стабільна експлуатація родовищ корисних копалин, на розробку яких отримані спецдозволи на користування надрами.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів, коштів  державного бюджету.


Енергозбереження та енергоефективність

Виробництво та постачання електроенергії в районі здійснює Маловисківський РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго».

Основними проблемами є - недостатність фінансових ресурсів для реалізації виробничих програм енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій та обладнання; низький рівень використання енергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел, альтернативних видів палива; збільшення електронавантаження мереж через впровадження електроопалення в населених пунктах району.

Головною метою у 2017 році є безперебійне забезпечення споживачів району енергоносіями, ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері та впровадження енергозберігаючих заходів.

Основні завдання – реалізація заходів районної програми енергозбереження; спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження; забезпечення бюджетними установами економного використання енергоресурсів; проведення комплексного енергоаудиту; активізація проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо забезпечення своєчасності оплати за спожиті електроенергію і газ; посилення контролю за станом розрахунків суб’єктів господарювання і населення за спожиті енергоносії; забезпечення будівництва, реконструкції електричних мереж, трансформаторних підстанцій; проведення комплексу робіт з впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках; здійснення моніторингу ефективності використання енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання.

Очікувані результати виконання програми:

Зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у тому числі у бюджетній сфері, та населенням району.

Проведення комплексного енергоаудиту та укладання енергосервісного договору по Смолінському навчально - виховному  об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія - позашкільний  навчальний заклад» Маловисківської районної ради Кіровоградської області.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань енергозабезпечення та енергозбереження буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, коштів державного та місцевих бюджетів, населення.

ІІ.  РОЗВИТОК  ІНФРАСТРУКТУРИ

Транспорт та зв'язок, розвиток автомобільних доріг


Дорожньо-транспортний комплекс є важливою складовою частиною в структурі економіки району, що забезпечує, як виробничі, так і невиробничі потреби у перевезеннях.

Транспортні послуги по перевезенню пасажирів надають приватні перевізники та юридичні особи.

Філією «Маловисківський райавтодор»  обслуговується  286,3 км. автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них районних доріг – 208,5 км.

В населених пунктах району налічується 471,8 км комунальних доріг. На вулицях і дорогах населених пунктів експлуатується 53 мости.

Послуги зв’язку надають Станційно – лінійна дільниця №2 комбінованого центру телекомунікацій №512, Транспортна дільниця №2 комбінованого центру телекомунікацій м. Кіровоград, Центр обслуговування абонентів №5 м. Мала Виска відділу організації та обслуговування абонентів масового сегменту Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», пошти - Центр обслуговування споживачів №10 Кіровоградської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Основними проблемами є - незадовільний стан дорожнього покриття автомобільних доріг району із-за недостатнього фінансування потреб дорожньої галузі; високий ступінь зношеності основних фондів дорожнього господарства; недостатнє забезпечення потреб сільського населення у пасажирських перевезеннях; недостатня кількість пасажирських автобусів, повільне оновлення та їх модернізація; недостатній рівень надання послуг зв’язку у сільських населених пунктах; низький попит населення в поштових послугах (посилки, письмова кореспонденція, зниження обсягів по передплаті періодичних видань).

Головною метою у 2017 році є задоволення потреб господарського комплексу і населення в пасажирських і вантажних перевезеннях, в якісних послугах зв’язку, забезпечення розвитку нових видів послуг зв’язку, поліпшення стану  та безпеки транспортної мережі району.

Основні завдання - поліпшення стану існуючої мережі автомобільних доріг загального користування та комунальної власності за рахунок коштів різних джерел фінансування; проведення роботи щодо збільшення охоплення населених пунктів регулярним автобусним сполученням; здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху; продовження впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій, зокрема мобільного зв’язку; розширення мережі широкосмугового доступу (ШСД) до мережі  Інтернет за технологією ADSL; продовження встановлення телефонів фіксованого зв’язку, у тому числі пільговим категоріям населення; реконструкція кабельних ліній зв’язку; створення необхідних умов для збереження та розширення мережі об’єктів  поштового зв’язку.

Очікувані результати виконання програми:

Введення автоматизованих робочих місць по 2 стаціонарних відділеннях поштового зв’язку в селах Хмельове,  Злинка.

Впровадження нових поштових послуг: фінансова послуга, відправка кур’єром, страхові продукти.

Створення сприятливих умов доступу широких верств населення до інформаційних ресурсів.

Покращення стану автомобільних доріг населених пунктів району.

Підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності та травматизму на території району.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до проекту плану робіт, власних коштів підприємств та інвесторів.

Розбудова інформаційного простору  та громадянського суспільства

В районі працює Редакція районної газети «Маловисківські вісті», у структурі якої є видавничий відділ, що випускає поліграфічну продукцію. Створено систему обліку публічної інформації, яка розміщена у рубриці «Доступ до публічної інформації» офіційного сайту райдержадміністрації і постійно оновлюється.

В смт Смоліне діє Центр публічного доступу до мережі Інтернет.

У цифровому стандарті  транслюються програми по мережі Інтернет «Інтерактивне TV».

Забезпечено трансляцію програм філії Національної телекомпанії України «Кіровоградська регіональна дирекція» у мережі провайдерів програмної послуги ТРК «П’ятий елемент» (смт Смоліне).

Діють вишки мобільного зв’язку у с.  Велика Виска - 2,  Плетений Ташлик - 1,       Злинка - 1,  Хмельове - 3, Оникієве - 1.

На території району зареєстровано 40 районних громадських організацій. За структурою громадські організації поділяються: спортивні – 9 (22,5%),                   ветеранські – 4 (10,0%), молодіжні – 4 (10,0%), організації інвалідів – 3 (7,5%), національно-культурні – 2 (5,0%),  дитячі – 2 (5,0%), інші – 16 (40,0%).

Найбільш структурованими серед об'єднань громадян є районна організація ветеранів України, громадське об’єднання Маловисківське районне товариство учасників антитерористичної операції, районна організація Української спілки ветеранів Афганістану. З метою належної координації дій щодо надання допомоги учасникам АТО, в 2016 році призначено радника голови районної державної адміністрації з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції.

У 16-ти загальноосвітніх навчальних закладах району діють 62 волонтерські загони. Створено 3 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

При райдержадміністрації створена та функціонує комісія сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Основними проблемами є – недостатній рівень послуг зв’язку у сільських населених пунктах району; низький рівень покриття території району цифровим ефірним мовленням у форматі DBV-T2; недостатня активність громадських організацій у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

Головною метою у 2017 році є забезпечення потреб населення району в  отриманні повної, об’єктивної, різнопланової інформації про життя держави, області, району, створення сприятливих умов для подальшого розвитку інститутів громадського суспільства щодо формування та реалізації державної і регіональної політики задля розбудови громадянського суспільства району, активізація співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Основні завдання - висвітлення у засобах масової інформації, на офіційних сайтах установ і  організацій державної політики у сфері соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; укладення договорів з суб’єктами господарювання на виготовлення друкованої продукції; розширення послуг Інтерактивного TV телебачення через мережу Інтернет; створення на районному рівні сприятливого правового середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства; забезпечення належного рівня інформації про діяльність інститутів громадянського суспільства через проведення інформаційно-просвітницької кампанії; розширення участі інститутів громадянського суспільства району у процесах вироблення та реалізації районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування владних рішень; стимулювання громадської активності населення району через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та інститутів громадянського суспільства, проведення соціологічних досліджень з метою моніторингу громадської думки, моніторингу виконання місцевих бюджетів та програм економічного і соціального розвитку району, територіальних громад, укладання угод з Головним управлінням статистики в Кіровоградській області на придбання статистичних видань; забезпечення відкритості використання державних коштів, доступу до публічної інформації; проведення публічних консультацій, засідань «круглих столів», засідань громадської ради,  громадських обговорень, Днів відкритих дверей, заходів до Дня Європи в Україні; затвердження на сесії Маловисківської районної ради районної програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Маловисківського району на 2017-2020 роки.

Очікувані результати виконання програми:

Покращення якості надання адміністративних послуг.

Розширення участі інститутів громадянського суспільства району у процесах вироблення та реалізації районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування владних рішень.

Проведення публічних консультацій, засідань «круглих столів», громадської ради,  громадських  обговорень, днів відкритих дверей.

Одиниця виміру

2016 р.

очікуване

2017 р.  програма

Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з   паперу чи картону


тонн

2

2

Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані, тис. прим. 4-шпальт. газет ф.А2

тис.прим.4-шпальт. газет ф.А2

220

225

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням  коштів районного бюджету в рамках реалізації програми розвитку інформаційного простору, доходів від виробничої діяльності редакції районної газети та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, реалізація програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на період 2016 – 2019 років».


Використання потенціалу туристичної та курортно – рекреаційної сфери

Територія району характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами та наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів.

Традиційними видами туризму на території району визначено культурно-пізнавальний, релігійний, спортивно-оздоровчий, сільський «зелений» та інші види туризму, що обумовлено особливостями туристично-рекреаційного потенціалу регіону.

Розвиток внутрішнього туризму є одним із чинників підвищення рівня життя та створення  нових робочих місць в районі.

Основними проблемами є – недостатній розвиток туристичної інфраструктури, в тому числі «зеленого» туризму; недостатній рівень забезпечення інформаційно – рекламними матеріалами про об’єкти показу; відсутність фахівців, що займаються екскурсійною діяльністю та туристичним супроводом.

Головною метою у 2017 році є поліпшення якості та розширення асортименту туристичних послуг.

Основні завдання – презентація туристично - рекреаційних можливостей району; облаштування місць короткочасного відпочинку на території району; участь у виїзних семінарах, нарадах, конференціях, форумах з питань розвитку туризму; участь у Центрально – Українському музейно – туристичному фестивалі.

Очікувані результати виконання програми:

Забезпечення реалізації прав жителів району на активний відпочинок культурно – пізнавального та рекреаційного характеру.

Облаштування зелених садиб на умовах співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності (с. Новогригорівка, с. Лозуватка).

Підвищення рівня обізнаності населення про туристично-рекреаційні можливості району (виготовлення буклетної та рекламної продукції, розміщення інформації про новостворені маршрути «Церквами Маловисківщини», «Славетний генерал з почуттям гідності Самсонов О.В.»).

Забезпечення належного функціонування районних мереж популярних туристично-екскурсійних маршрутів (с. Оникієве «Дендрарій ім. В. Єрмолаєва», с. Злинка «Каскади»).

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням  коштів місцевих бюджетів, інвестиційних ресурсів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

ІІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

В районі проводиться робота щодо забезпечення виконання законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про основи національної безпеки України», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», Кодексу цивільного захисту населення та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Головною метою у 2017 році є сприяння створенню умов для охорони та захисту державного суверенітету і незалежності України та, безпосередньо, території і населення району.

Основні завдання – забезпечення виконання мобілізаційних завдань та заходів з мобілізації в районі, визначених нормативно-правовими актами з питань мобілізаційної підготовки; здійснення заходів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів до військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, у разі проведення часткової мобілізації, а також під час перевезення військовозобов'язаних на навчальні збори; надання шефської допомоги військовим частинам  А – 0981 та В – 4533; придбання паливно-мастильних матеріалів для поповнення районного матеріального  резерву.

Очікувані результати виконання програми:

Реалізація завдань Програми створить умови для своєчасного забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки в районі.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням  коштів місцевих бюджетів, інвестиційних ресурсів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

ІV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

Демографічна ситуація в районі за останні роки характеризується високим рівнем природного скорочення.

Чисельність наявного населення  станом на 1 жовтня  2016 року складає 43269 осіб, 4,5% населення області, у тому числі: міського – 20528 осіб; сільського – 22741 осіб. Чисельність постійного населення – 42998 осіб.

В районі проживає близько 10705 молодих осіб віком від 18 до 35 років, що становить 24,2% від загальної чисельності населення району.

Забезпечується реалізація права  дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,  на виховання у сімї.

В районі функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 5 дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 прийомних сімей, в яких виховується 10  дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сімейними формами виховання охоплено 116 дітей, що становить 66,7% від загальної кількості дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для оздоровлення та відпочинку дітей використовується у літній період база              16 освітніх закладів. Під час оздоровлення та відпочинку особлива увага приділяється дітям, які потребують особливої уваги та підтримки.

Діє районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

Основними проблемами є - проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи; наявність трудової міграції; недостатній рівень матеріального добробуту значної частини громадян району; поширення негативних проявів у молодіжному середовищі; зростання кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини та самостійно не можуть подолати кризову ситуацію.

Головною метою у 2017 році є створення умов для поліпшення  життєдіяльності населення, шляхом забезпечення соціальних стандартів і державних соціальних нормативів, реалізація державної молодіжної та сімейної політики, забезпечення права дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у родині.

Основні завдання – забезпечення створення умов для поліпшення життєдіяльності населення шляхом забезпечення соціальних стандартів і державних соціальних нормативів; реалізація державної молодіжної та сімейної політики, забезпечення права дитини - сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у родині; забезпечення своєчасного виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності; створення умов для патріотичного виховання молоді, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах, фізкультуро – оздоровчих та спортивно – масових заходів; пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді; оздоровлення дітей та відпочинок;  забезпечення ефективної діяльності фахівців із соціальної роботи та підвищення якості надання  ними професійних соціальних послуг; проведення в районі заходів щодо  забезпечення належного стану адресного господарства населених пунктів району, встановлення адресної атрибутики; участь у обласних семінарах з питань протидії торгівлі людьми, формування позитивного іміджу сім'ї, відповідального батьківства, демографічного розвитку та забезпечення ґендерної рівності; залучення громадських організацій до проведення публічних консультацій, семінарів, засідань «круглих столів» з питань зайнятості населення, в тому числі молоді, навчання молоді з впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку на базі Маловисківського районного центру зайнятості; організація навчання безробітних громадян для самостійної зайнятості та проведення підприємницької діяльності; організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян; реалізація заходів районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

Очікувані результати виконання програми:

Створення 1-ї прийомної сім’ї.

Охоплення всіх діючих прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу соціальним супроводом.

Оздоровлення та відпочинок дітей.

Організація профільних, мовних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку дітей шкільного віку.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


Доходи населення  та соціальний захист

Доходи населення району переважно формуються із отриманих соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів (пільг, субсидій, соціальних допомог тощо) і заробітної плати.

Чисельність населення у працездатному віці в районі становить орієнтовно             28,0 тис. осіб, безробітні – 1031 особа (станом  на 1 жовтня 2016 року).

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку у Маловисківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Кіровоградської області становить 12341 особа.

Станом на 1 грудня  2016 року на обліку перебувало 59 інвалідів Великої Вітчизняної війни, 569 учасників бойових дій, 502 учасника війни та 125 осіб членів сімей загиблих та померлих, 2558 ветеранів праці, 1320 інвалідів різних категорій, 442 особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Життєзабезпечення зазначених категорій громадян підтримується системою пільг і компенсацій.

За субсидіями на відшкодування житлово -  комунальних послуг та електроенергії звернулися – 6100 сімей, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива  - 6423.

Ситуація на ринку праці населення має певні тенденції до покращення, проте залишається складною.

Основними проблемами є – низький рівень доходів переважної частини населення, через низький рівень заробітної плати в окремих галузях економіки; наявність працівників, які отримують заробітну плату в межах мінімального рівня; наявність заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах; забезпечення зайнятості населення у сільській місцевості; невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність «тіньової» зайнятості населення; низький розмір пенсій переважної більшості пенсіонерів і диспропорцій у сфері пенсійного забезпечення різних категорій громадян.

Головною метою у 2017 році є додержання основних державних соціальних гарантій - мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог, забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих верств населення, створення умов для реалізації права громадян на працю.

Основні завдання - проведення роботи із керівниками суб’єктів господарювання щодо  підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників; недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин; забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості шляхом інформування населення, яке отримує заробітну плату неофіційно, щодо соціальних ризиків такої їх зайнятості; організація навчання безробітних громадян для самостійної зайнятості та проведення підприємницької діяльності; організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян; вжиття заходів щодо погашення боргів по заробітній платі; забезпечення своєчасності надання та виплат різних видів державної допомоги та компенсацій, житлових субсидій, матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які проходили військову службу в зоні проведення АТО, та членам сімей загиблих учасників АТО, та інших пільг, відповідно до чинного законодавства України; ведення Єдиного Державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги; забезпечення своєчасної  виплати пенсій, перерахунок її розмірів з урахуванням змін до чинного законодавства України; впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення (перерахунку) та виплати пенсій на їх основі; забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення окремої категорії громадян технічними засобами пересування  та реабілітації, надання матеріальної допомоги на лікування.

Очікувані результати виконання програми:

з/п

Показник

Одиниця

виміру

2016 р., очікуване

Проект програми

на

2017 рік

2017 рік порівняно з 2016 роком, %

1

Середньомісячна заробітна

плата

грн.

4705

5880

125,0

2

Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати

у % до
поперед

нього року

127,4

125,0

х

3

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця

осіб

200

210

105,0

Створення умов для реалізації права громадян на працю.

Додержання основних державних соціальних гарантій - мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог.

Забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих верств населення.

Забезпечення окремої категорії громадян технічними засобами пересування та реабілітації.

Капітальний ремонт житлових будинків ветеранів Великої Вітчизняної війни                (2 будинки).

Забезпечення оздоровлення окремих категорій громадян відповідно до чинного законодавства України.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності, власних надходжень до бюджету Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, реалізації районних програми у 2017 році.


Підтримка армії та захист військовослужбовців, населення, яке постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції


В районі вживаються заходи щодо підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх родин, а також тимчасово-переміщених осіб.

Координується робота громадських, благодійних, волонтерських, релігійних організацій із надання різних видів допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, тимчасово переміщеним особам.

Основними проблемами є – недостатня спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної, грошової та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція, а також для забезпечення осіб, які приймали чи приймають участь в АТО та членів їх родин.

Головною метою у 2017 році є забезпечення належних умов життєдіяльності для учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, на яких здійснюється антитерористична операція.

Основні завдання - вжиття заходів щодо дотримання вимог Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб»; надання допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, створення умов для вирішення нагальних проблем; забезпечення житлом учасників АТО; забезпечення санаторно-курортним лікуванням демобілізованих учасників АТО; надання учасникам АТО послуг з психологічної реабілітації в реабілітаційних установах, визначених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку); реалізація заходів районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017 роки; проведення в районі заходів з відзначення Дня захисника України; проведення заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи в районі.

Очікувані результати виконання програми:

Підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально - психологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО.

Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету - на забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей, особам, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО та місцевих бюджетів на реалізацію заходів районної  комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017 роки, благодійних фондів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України , коштів підприємств, організацій і населення.


Охорона здоров’я


Медичну допомогу населенню в районі надають державний заклад «Смолінська медико-санітарна частина №17 МОЗ України», Маловисківська центральна районна лікарня на 210 ліжок з поліклінікою на 500 відвідувань в день, Центр первинної медико-санітарної допомоги, в структуру якого входять 6 лікарських амбулаторій: Маловисківська, Великовисківська, Злинська, Хмелівська, Плетеноташлицька, Оникіївська та 25 ФАПів.

Основними проблемами є - забезпеченість кадрами відповідного кваліфікаційного рівня закладів охорони здоров’я району; обмеженість фінансування на медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; слабка матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я; недостатній рівень забезпеченості санітарним транспортом первинної медичної допомоги; низький рівень соціальної захищеності медичних працівників, високий рівень зайнятості медичних посад особами пенсійного віку; висока захворюваність на злоякісні захворювання та туберкульоз, розповсюдження ВІЛ/СНІДу; високий рівень смертності від хвороб системи кровообігу.

Головною метою у 2017 році  є поліпшення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги усім верствам населення шляхом поліпшення матеріально – технічної бази лікувально – профілактичних закладів.

Основні завдання – поліпшення матеріально – технічної бази, проведення оснащення діагностичною апаратурою та обладнанням, згідно з нормативами; профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, раннє виявлення та ефективне лікування хвороб серцево-судинної системи, цукрового діабету; сповільнення епідемії туберкульозу та поширення ВІЛ-інфекції в районі; дотримання локальних протоколів розроблених на базі уніфікованих; збереження мережі закладів охорони здоров’я; придбання житла для молодих спеціалістів; проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я.

Очікувані результати виконання програми:

Поліпшення умов надання послуг населенню у закладах охорони здоров’я району.

Поліпшення кадрової ситуації.

Придбання медичного обладнання.

Пільгове медикаментозне забезпечення певних категорій населення (учасників АТО, бойових дій, ветеранів тощо).

Ресурсне забезпечення - реалізація завдань і заходів у галузі охорони здоров’я здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування.

Освіта


У системі освіти району функціонують 16 загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за програмою 9 та 11 річної освіти: І-ІІ ступенів - 3, І-ІІІ ступенів – 13, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради,                        1 позашкільний та 12 дошкільних навчальних закладів, Маловисківське ПТУ №16.

Основними проблемами є - недостатні обсяги фінансування на розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними технологіями і технікою через обмеження фінансування; недостатнє забезпечення шкільними автобусами для підвезення дітей та вчителів; недостатній рівень забезпечення спортивної бази закладів освіти.

Головною метою у 2017 році є створення умов щодо забезпечення рівного доступу школярів до якісних освітніх послуг, підвищення їх якості, особливо у сільській місцевості, удосконалення навчально - матеріальної бази, впровадження енергозберігаючих технологій та інноваційних систем в освітній процес.

Основні завдання :

а) у сфері дошкільного виховання: збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; виконання заходів, спрямованих на реалізацію програми «Розвиток дошкільної освіти»;

б) у сфері загальної середньої освіти: зміцнення та поповнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів; проведення конкурсу з визначення опорних загальноосвітніх закладів; проведення капітальних та поточних ремонтів; впровадження енергозберігаючих технологій; впровадження протипожежних заходів; після завершення передачі загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів з комунальної власності Кіровоградської обласної ради в комунальну власність Маловисківської районної ради, створення робочої групи щодо визначення Статусу закладу, розгляд питання щодо створення групи утримання дітей, які вилучаються  із сімей до визначення їх статусу та подальшого влаштування.

в) у сфері позашкільної освіти: зміцнення та поповнення навчально-матеріальної бази позашкільних навчальних закладів; проведення капітальних та поточних ремонтів; впровадження енергозберігаючих технологій.

Очікувані результати виконання програми:

Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 92%, позашкільною - 60%.

Капітальні ремонти будівель загальноосвітніх навчальних закладів району (утеплення фасадів, заміна вікон та дверей, ремонт покрівлі та систем опалення), (Оникіївська, Хмелівська, Мар’янівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Злинська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів, Смолінське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія – позашкільний навчальний заклад»).

Капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №3 «Ромашка»                смт Смоліне).

Придбання: комплектів шкільних меблів для загальноосвітніх закладів району            (5 одиниць); навчально-комп’ютерних комплексів для Мар’янівської, Великовисківської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів; мультимедійного комплексу для Смолінської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів; інформативно-технічних засобів для кабінету фізики та хімії для Смолінського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія – позашкільний навчальний заклад»,  Хмелівського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.».

Розширення мережі гуртків науково -технічного напрямку.

Ресурсне забезпечення - реалізація завдань програми у галузі освіти здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, зокрема освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.


Культурний простір та збереження  культурної спадщини

Для задоволення культурних потреб населення району функціонують 28 клубних закладів на 8190 глядацьких місць, 20 бібліотек з бібліотечним фондом 266,624 тис. примірників, 2 школи естетичного виховання,  музей історії, 9 народних колективів.

На державному обліку знаходиться 45 пам’яток історії та 9 пам’яток археології.

Основними проблемами є - невідповідність стану матеріально-технічної бази закладів галузі культури сучасним вимогам через обмежене фінансове забезпечення; неналежний стан паспортизації та інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної спадщини та недостатнє фінансове забезпечення для належного їх утримання; кадрове забезпечення по клубних закладах.

Головною метою у 2017 році є здійснення заходів щодо реалізації державної політики у галузі культури, збереження культурного потенціалу району, задоволення культурно-мистецьких потреб населення.

Основні завдання -  організація та проведення районних, участь у Всеукраїнських та обласних культурно – мистецьких заходах; забезпечення збереження мережі закладів культури, утримання їх матеріально-технічної бази; впровадження енергозберігаючих технологій; проведення поточних ремонтів закладів культури; оформлення приміщення музею історії; ремонт районного будинку культури; поповнення бібліотечного фонду; підвищення кваліфікації працівників; проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів та пам’яток культурної спадщини на належному рівні по сільських населених пунктах району; виконання протипожежних заходів по закладах культури.

Очікувані результати виконання програми:

Покращення якості надання послуг культури населенню.

Забезпечення збереження об’єктів та пам’яток культурної спадщини району              (45 пам’яток історії, 9 пам’яток археології).

Збереження існуючої мережі закладів культури району, покращення їх матеріально – технічної бази та якості надання послуг.

Поповнення бібліотечного фонду (1000 примірників).

Підвищення кваліфікації 5 працівників клубних закладів району.

Ресурсне забезпечення - фінансове забезпечення галузі культури  здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


Фізична  культура  і спорт

Усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в районі охоплено 11,0% від загальної кількості населення району. Функціонує 1 районна дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займається 252 вихованців (смт Смоліне, с. Злинка, Лозуватка, Мар’янівка, Оникієве, Плетений Ташлик, Хмельове).


Матеріально – технічна база спортивних закладів району налічує 1 стадіон,               89 спортивних майданчиків, 14 футбольних полів, 17 спортивних залів, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.

Основними проблемами є – недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення спортивних об’єктів району; невідповідність найпростіших спортивних споруд району вимогам сучасності; недостатній рівень фінансування галузі фізичної культури і спорту та залучення інвестицій; відсутність посад інструкторів з фізичної культури і спорту в сільській місцевості.

Головною метою у 2017 році є забезпечення умов для залучення населення до занять всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток дитячо-юнацького спорту та підготовка спортсменів району до участі у обласних  і Всеукраїнських змаганнях.

Основні завдання - проведення ремонтних робіт по спортивних об’єктах району; проведення роботи, спрямованої на збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом; проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, спортивних свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення; підготовка спортсменів району для участі у обласних  і Всеукраїнських змаганнях.

Очікувані результати виконання програми:

Ремонт спортивних залів Великовисківської та Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст.

Ремонт баскетбольного майданчика Великовисківської ЗШ І-ІІІ ст.

Виконання нормативів спортивних розрядів та отримання спортивних звань.

Забезпечення участі спортсменів району у обласних  і Всеукраїнських змаганнях.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань і заходів здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Споживчий ринок та захист прав споживачів

Торгівельну мережу району представляють 207 магазинів та об’єктів роздрібної торгівлі, з них 8 кіосків фірмової торгівлі (ТМ «Наша ряба», ТОВ «Салтиківський м’ясокомбінат», ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат «Українські ковбаси»,                         ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», ТОВ «Черняхівські ковбаси»), 11 закладів громадського харчування, КП «Селищний ринок» з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, мережа аптек (16) та автозаправних станцій (5).

У сфері побуту послуги надають  25 суб’єктів підприємницької діяльності.

Основними  проблемами є - наявність випадків недотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів України суб’єктами торгівлі; існування проявів стихійної торгівлі (у невстановлених місцях, без наявності дозвільних документів тощо); прояви необґрунтованих цінових коливань на окремі  види споживчих товарів; недостатній розвиток мережі підприємств побутового обслуговування населення у сільських населених пунктах району; порушення правил  торговельного обслуговування населення та захисту прав споживачів.

Головною метою у 2017 році є сприяння підвищенню культури обслуговування населення, задоволення потреб населення району у товарах та послугах належної якості, забезпечення належного захисту прав споживачів.

Основні завдання - виконання повноважень у сфері державної цінової політики, забезпечення торговельного і побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів тощо; сприяння розвитку фірмової мережі (магазинів, павільйонів) місцевих підприємств-товаровиробників області у районі; вжиття заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у  якісних товарах та послугах за доступними цінами, запобігання необґрунтованому зростанню цін  на соціально значущі продовольчі товари; організація проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі місцевих товаровиробників; вжиття заходів щодо  забезпечення протипожежного захисту ринку; посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі; здійснення заходів контролю за розміщенням реклами на  відповідність  вимогам чинного законодавства України; проведення роботи із керівниками (власниками) підприємств торгівлі і  сфери послуг щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до цих об'єктів; проведення роботи із суб'єктами підприємницької діяльності  щодо забезпечення дотримання ними законодавчих та нормативних актів, які регламентують реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів; вжиття заходів щодо посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку району шляхом проведення роз'яснювальної роботи із суб'єктами підприємницької діяльності та здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Очікувані результати виконання програми:

Показники

Одиниця виміру

2016 р.

очікуване

Проект  програми на 2017р.

2017 р.  до 2016 р., %

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб

тис. грн.


152039,0

167243,0

100,0

Темп зростання (зниження) обсягу

роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб

у % до попереднього року

98,0

100,0

х

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів суб’єктів господарювання та населення, коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших  ресурсів.

Будівництво та житлова політика

Житловий  фонд  району станом  на  1  січня  2016 року  склав 1148 тис. кв.м.

Забезпеченість житловою площею на 1 жителя в середньому по району становить 26,5 кв.м.

Основними проблемами є - відсутність генеральних планів забудови територій; відсутність інвестиційних ресурсів на житлове будівництво; недоступність будівництва та придбання житла для громадян із середнім рівнем доходів; недостатня фінансова підтримка з боку держави для реалізації соціальних проектів будівництва житла; неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо удосконалення збору даних державної статистичної звітності щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи та фізичні особи – підприємці, що унеможливлює ведення зазначеної звітності та не відображає фактичний стан освоєння інвестицій у житлові будівлі; високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов; складність  процедури та значні фінансові затрати при введенні в дію житла, збудованого індивідуальними забудовниками, без дозволу на виконання будівельних робіт.

Головною метою у 2017 році є підтримка забудовників усіх форм власності району, шляхом реалізації інвестиційної політики, інфраструктурних проектів та житлового будівництва.

Основні завдання – проведення роботи, спрямованої на забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральні плани, плани зонування та детальні плани територій); розроблення інвестиційних проектів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток та недержавних фондів; розгляд та відбір перспективних проектів, подання пропозицій щодо їх фінансування; сприяння впровадженню механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла.

Ресурсне забезпечення   - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів населення,  фінансування заходів районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».


Екологічна ситуація, використання природних ресурсів

Екологічна ситуація в районі на протязі останніх років в основному залишається стабільною. Аварійні ситуації, які б зумовили значні обсяги чи неконтрольовані забруднення навколишнього середовища не зафіксовані.

Стан атмосферного повітря на території району в значній мірі залежить від об’ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення – стаціонарних (промислових підприємств) та пересувних (автотранспорт).

В переліку екологічно небезпечних об'єктів України серед  підприємств району є       КП  «Енерговодоканал», Смолінська та Новокостянтинівська шахти ДП «Схід ГЗК».

Природно-заповідний фонд району налічує 12 об'єктів, загальна площа яких складає 273,4 га.

Основними проблемами є - невідповідність вимогам чинного законодавства України  стану полігонів твердих побутових відходів в населених пунктах району; незадовільний стан басейнів річок, забруднення та виснаження водних ресурсів; шкідливий вплив виробництв підприємств добувної галузі; проведення радіологічного обстеження територій населених пунктів.

Головною метою у 2017 році  є поліпшення стану довкілля в районі шляхом зменшення забруднення довкілля, а також забезпечення екологічної безпеки на території району, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Основні завдання - проведення комплексу заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та у воду від стаціонарних та пересувних джерел: впровадження нових екологічно-безпечних технологій виробництва; покращення умов життя населення, екологічної ситуації, у першу чергу на прилеглих територіях до зони видобування уранової сировини; залучення  коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на проведення робіт по реконструкції гідротехнічної споруди ставка на території Плетеноташлицької сільської ради; забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; рекультивація сміттєзвалищ, облаштування та утримання полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ).

Очікувані результати виконання програми:

Залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів.

Ресурсне забезпечення - витрати на проведення природоохоронних заходів передбачається проводити за рахунок коштів державного бюджету, фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, власних коштів підприємств та установ, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Житлово – комунальне господарство

Житлово - комунальні послуги в районі надає КП «Енерговодоканал».

Діє 3 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків смт Смоліне.

Житловий фонд району (смт Смоліне) налічує 49 багатоквартирних житлових будинків.

Основними  проблемами є - недостатній рівень інвестицій у житлово-комунальне господарство; значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан житлово-комунального господарства; складний фінансовий стан підприємства: збитковість, наявність  дебіторської та кредиторської заборгованості; недостатній рівень  оплати послуг споживачами.

Головною метою у 2017 році є забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними житлово-комунальними послугами, впровадження енергозберігаючих технологій.

Основні завдання - забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними житлово-комунальними послугами; проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо забезпечення своєчасності оплати за житлово-комунальні послуги; капітальний та поточний ремонт житлового фонду; впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення; створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; створення нових зелених насаджень, впорядкування прибудинкових територій населених пунктів; проведення конкурсу на визначення кращої території району.

Очікувані результати виконання програми:

Забезпечення рівня оплати житлово – комунальних послуг населенням не менше 100%.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини


Конституцією України визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю.

Ускладнення суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні має негативний вплив на стан дотримання прав і безпеки громадян у різних сферах їх життєдіяльності.

Головною метою у 2017 році є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень, усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території району, охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі району.

Основні завдання - проведення профілактичної роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснення перевірок житлово-побутових умов проживання та виховання у них дітей; вжиття заходів щодо викриття кримінальних правопорушень з ознаками корупції; проведення організаційно-практичних заходів, спрямованих на викриття кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин та незаконного надрокористування; здійснення контролю за культурно-розважальними закладами щодо заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім, розповсюдження наркотиків, пропаганди  насилля та жорстокості; здійснення заходів щодо виявлення та взяття на облік дорослих осіб і неповнолітніх, які вчиняють насильство у сім'ях, зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби тощо; організація навчально-роз'яснювальної роботи та формування свідомого ставлення громадян до дотримання правил безпеки дорожнього руху; забезпечення розробки комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху та їх реалізації насамперед в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках, поблизу загальноосвітніх навчальних закладів; розміщення соціальної реклами з питань безпеки дорожнього руху у засобах масової інформації, на рекламних щитах, у пасажирському автотранспорті, тощо.

Очікувані результати виконання програми:

Зменшення дитячої безпритульності, бездоглядності.

Зменшення фактів насильства відносно дітей.

Зменшення рівня дитячої злочинності в районі, аварійності на автошляхах.

Зменшення вуличної злочинності.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

V. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Створення сприятливих умов для надходження інвестицій

Маловисківський район має усі передумови для активного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Основними проблемами є – недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання; недостатній рівень організаційної роботи органів місцевого самоврядування району в частині залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій в оновлення матеріально-технічної бази закладів бюджетної сфери та розвиток інфраструктури; незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури (автомобільних доріг, житлового господарства, побутового і житлово-комунального обслуговування тощо); коливання курсу вільноконвертованих валют та високі процентні ставки за користування банківськими кредитними ресурсами; низький рівень забезпеченості територій містобудівною документацією.

Головною метою у 2017 році буде ефективне використання  інвестицій  суб’єктами господарювання, залучення їх в економіку району за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та за рахунок інших джерел фінансування, поліпшення соціальної, комунальної
інфраструктури територіальних громад, створення привабливого інвестиційного клімату.

Основні завдання – поширення інформації про потенціал району, щодо інвестиційних проектів і пропозицій суб’єктів господарювання, вільних земельних ділянок, родовищ корисних копалин, об’єктів незавершеного будівництва; участь у заходах інвестиційного спрямування; забезпечення участі суб’єктів господарювання у конференціях, форумах, ярмаркових і виставкових заходах; постійне оновлення бази даних інвестиційного паспорту району; розроблення, корегування схем планування територій; посилення організаційної роботи з органами місцевого самоврядування по створенню сприятливих умов інвестиційної діяльності та реалізації стратегічних інвестиційних проектів розвитку району; реалізація заходів районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

Очікувані результати виконання програми:

з/п

Показник

Одиниця

виміру

2016 р., очікуване

Проект програми

на 2017 рік

1

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн.

115000,0

128000,0

2

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2655,9

2956,0

3

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис.дол.США

10500,0

10550,0

4

Темп  зростання (зниження) обсягу прямих іноземних інвестицій

у % до

попереднього року

100,0

100,5

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням інвестицій в економіку району за рахунок коштів державного бюджету, власних коштів підприємств, коштів місцевих бюджетів, міжнародних організацій, територіальних громад,  інших джерел фінансування.

Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів


У 2014-2016 роках було здійснено заходи щодо посилення фінансової основи місцевих бюджетів, зокрема запроваджена нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, яка полягає у розширенні джерел їх наповнення та переході на фінансування делегованих державою повноважень у галузі освіти і охорони здоров’я за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.

Завдяки запровадженим змінам бюджетного і податкового законодавства забезпечено значне збільшення доходів місцевих бюджетів.

Найбільшу питому вагу в надходженнях до бюджету району складає податок з доходів фізичних осіб – 58,4%.

Основними проблемами є - низький рівень виконання податкових зобов’язань окремими суб’єктами господарювання; низька питома вага інвестиційної складової місцевих бюджетів; наявність диспропорцій у податкоспроможності територій; скорочення податкового боргу; наявність «тіньової» економічної діяльності.

Головною метою у 2017 році є збереження позитивних тенденцій щодо надходжень податків і платежів до бюджетів усіх рівнів, посилення дисципліни суб'єктів підприємницької діяльності щодо виконання податкових зобов'язань.

Основні завдання – а)зміцнення фінансово-економічної основи місцевих бюджетів: забезпечення ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування району щодо наповнення бюджетів усіх рівнів відповідно до показників економічного розвитку територій; підвищення податкоспроможності територій за рахунок залучення інвестицій; використання передбачених чинним законодавством України можливостей збільшення доходів місцевих бюджетів шляхом встановлення ставок місцевих податків і зборів з урахуванням необхідності наповнення бюджетів та спроможності платників цих податків; збільшення надходжень плати за землю за рахунок приведення у відповідність до діючого законодавства України розміру ставок земельного податку і орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;                         б)удосконалення підходів до формування та виконання місцевих бюджетів: застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів; опрацювання методики гендерно-орієнтованого бюджетування; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін законодавства України з питань формування та виконання місцевих бюджетів;           в)підвищення ефективності використання бюджетних коштів: забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчо-нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів; забезпечення спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів в бюджетній сфері; зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проектів та цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури територіальних громад та якості життя населення; забезпечення підвищення якості та ефективності видатків місцевих бюджетів.

Очікувані результати виконання програми:

Забезпечення збільшення доходів місцевих бюджетів.

Забезпечення збільшення обсягу видатків на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування.

VІ.РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мале підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку ринкової економіки, підтримки внутрішнього ринку, ринку праці, а також джерелом грошових надходжень до бюджетів усіх рівнів та засобом розв’язання соціальних проблем району.

В районі діє Центр надання адміністративних послуг, надається 77 адміністративних послуг.

У 2016 році отримали ідентифікатори доступу до державних реєстрів із державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та із державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців: райдержадміністрація, Смолінська селищна та Злинська сільська ради.

Основними проблемами є - відсутність мотивації у суб’єктів господарювання до інвестиційної та інноваційної діяльності; недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів для підприємців, високою вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери.

Головною метою у 2017 році є поліпшення умов для створення і функціонування малого та середнього бізнесу, реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність.

Основні завдання - реалізація заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва у Маловисківському районі на 2016-2020 роки; надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності (співфінансування з районного бюджету) для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку; забезпечення    дотримання  правових та   організаційних    засад   отримання   суб'єктами

підприємницької діяльності адміністративних послуг; залучення суб’єктів підприємництва до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції; сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед безробітних; організація участі суб’єктів підприємництва у регіональних семінарах, зустрічах у форматі круглого столу щодо змін умов торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва; продовження роботи з реалізації державної регуляторної політики.

Очікувані результати виконання програми:

Поліпшення умов для створення і функціонування суб’єктів  підприємницької діяльності.

Залучення коштів державного бюджету (Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах його фінансових можливостей, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду підтримки підприємництва), місцевих бюджетів, коштів підприємств - на створення нових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

VІІ. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ


В районі функціонує 67 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району, в тому числі бюджетні установи та організації (з них 2  - охорони здоров’я,             18 – освіти,  5 – культури, 42 – інші сфери).

Укладено 104 договори оренди.

Основними проблемами є – відмова органів місцевого самоврядування району у наданні згоди на передачу до відповідної комунальної власності об’єктів права державної власності житлового, соціального призначення, інженерної інфраструктури, що залишилися на балансах підприємств-банкрутів, або без балансоутримувачів, через незадовільний стан об’єктів, відсутність технічної документації та коштів на їх утримання; недосконала законодавча база з майнових питань (відсутність Закону України «Про комунальну власність»; недостатній рівень контролю із значний ступінь зношеності основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища через обмеженість бюджетного фінансування на їх оновлення.

Головною метою у 2017 році є забезпечення ефективного використання державного і комунального майна.

Основні завдання – внесення пропозицій про вирішення на державному рівні питань щодо підприємств державного сектору економіки; надання в оренду майна, що не використовується за призначенням; розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг населенню підприємствами, установами і закладами спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

Очікувані результати виконання програми:

Оновлення основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

Ресурсне забезпечення - реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

VІІІ. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Частка суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище у загальній кількості суб’єктів господарювання є незначною. До суб’єктів, які здійснюють свою діяльність відносяться: Маловисківський РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго», Маловисківське УЕГГ,  КП «Енерговодоканал».

Головною метою у 2017 році є розвиток конкурентного середовища в усіх галузях економіки району.

Основні завдання - спрямування діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування у напрямку реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму на території району; забезпечення взаємодії райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району з Кіровоградським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у здійсненні його повноважень у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції; забезпечення виконання умов Закону України «Про публічні закупівлі».

Очікувані результати виконання програми:

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель.

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Основними групами експорту товарів є деревина і вироби з деревини та зернові культури.

Основними проблеми є - недостатність конкурентоспроможної для зовнішніх ринків продукції та обігових коштів суб'єктів господарювання району для закупівлі сировини та обладнання, підтримки та оновлення технологічного процесу.

Головною метою у 2017 році є подальша активізація зовнішньоекономічної діяльності.

Основні завдання - сприяння активізації зовнішньоекономічних зв’язків; організація та проведення заходів до Дня Європи в Україні; забезпечення розповсюдження інформації про міжнародні виставково – ярмаркові заходи; сприяння участі підприємств та організацій району у  виставково – ярмаркових заходах; сприяння участі підприємств та організацій району у засіданнях «круглих столів».

Очікувані результати виконання програми:

№ з/п

Показник

Одиниця

виміру

2016 р., очікуване

Проект програми на

2017 рік

2017 рік порівняно

з  2016

роком, %

1

Обсяг експорту товарів

тис. дол. США

1371,0

1371,0

100,0

2

Темп зростання (зниження) обсягу експорту

товарів

у % до попереднього року

92,3

100,0

х

3

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис. дол. США

10500,0

10550,0

100,5

4

Темп зростання (зниження) обсягу прямих іноземних інвестицій

у % до попереднього року

100,0

100,5

х

5

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

242,5

243,6

100,5


Ресурсне забезпечення  - основні завдання і заходи щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності здійснюватимуться за рахунок коштів підприємств, установ і організацій.


Додаток 1

до Програми економічного

і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік

затвердженої рішенням районної  ради

від                   №

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

розвитку Маловисківського району на 2017 рік

№ з/п

Показник

Одиниця

виміру

2016 р., очікуване

Проект програми на

2017 рік

2017 рік порівняно з  2016 роком, %

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції,  у відпускних цінах

підприємств

тис. грн.


17505,8


14772,0


84,4

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

404,3

341,0

84,3

3.

Обсяг виробництва валової продукції у сільгосппідприємствах у цінах 2010 року

% до попереднього року

107,9

108,5

х

4.

Обсяг виробництва сільгосппідприємствами продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах)

грн.

15773,3

17264,8

109,5

5.

Обсяг капітальних інвестицій

тис. грн.

115000,0

128000,0

х

6.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2655,9

2956,0

х

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис. дол. США

10500,0

10550,0

100,5

8.

Темп зростання (зниження) обсягу прямих іноземних інвестицій

у % до попереднього року

100,0

100,5

х

9.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

242,5

243,6

100,5

10.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб

тис. грн.


152039,0

167243,0

100,0

11.

Темп зростання (зниження) обсягу

роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб

у % до попереднього року

98,0

100,0

х

12.

Обсяг експорту товарів

тис. дол. США

1371,0

1371,0

100,0


13.

Темп зростання (зниження) обсягу

експорту товарів

у % до попереднього року

92,3

100,0

х

14.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

4705

5880

125,0

15.

Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати

у % до попереднього року


127,4


125,0


х

16.

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця

осіб

200

210

105,0

______________________________Додаток 2

до Програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік

затвердженої рішенням районної  ради

від                             №Ресурсне забезпечення

Програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік

Обсяг коштів,

який пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

ІІІ

2017 рік

20­­­__ рік

20__  рік

20__- 20__ рр.

20__- 20__ рр.

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, усього тис. грн.

у тому числі:

-

-

-

-

-

-

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

-

-

-

-

-

-

міський, селищний та сільські бюджети

-

-

-

-

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

Додаток 3

до Програми економічного і  соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік

затвердженої рішенням районної  ради

від                               №


ПЕРЕЛІКінвестиційних проектів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена  у 2017 році,у рамках програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік№ з/п

Сільська (селищна, міська) рада

Населений пункт

Назва проекту

Термін реалізації проекту

Джерела фінансу

вання

Загальна вартість, тис. грн.

Освоєн

ня на 01.01.

2017 року, тис.грн.

Потреба на 2017 рік, тис. грн.

Приміт

кадата початку

дата закін

чення1

2

3

4

6

7

8

10

11

12


Промисловість


1.

Мар'янівська сільська рада

с. Олексіївка

Будівництво та введення в експлуатацію Новокостянтинівсь

кої шахти ДП "Схід ГЗК" потужністю

1,5 млн.тонн/рік, (3400 робочих місць)

1980

2019

ДБ

1307241,0

5103,0

0,0МБ

0,0

0,0

0,0


МТД

0,0

0,0

0,0


Інші джерела

6483159,0

215299,0

810900,0


Всього

7790400,0

220402,0

810900,0
Разом по галузі

7790400,0

220402,0

810900,0Сільське господарство


1.

Маловисківський район

Маловисківсь

кий район

Оновлення матеріально - технічної бази сільськогосподарських підприємств району

2017

2017

ДБ

0,0

0,0

0,0Інші джерела

10000,0

0,0

10000,0Всього

10000,0

0,0

10000,0

Разом по галузі

10000,0

0,0

10000,0РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

ДБ

1307241,0

5103,0

0,0Інші джерела

6493159,0

215299,0

810900,0


Разом по району

7800400,0

220402,0

820900,0ПЕРЕЛІК


соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2017 році,


у рамках програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік


№ з/п

Сільська (селищна, міська) рада, об'єднана територіальна громада

Населений пункт

Назва заходу

Термін реалізації проекту

Джерела фінансування

Загальна вартість, тис. грн.

Освоєння на 01.01.2017 року, тис.грн.

Потреба на 2017 рік, тис. грн.

Приміт

кадата початку

дата закінчення1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12


Освіта


1

Маловисківський район

с. Хмельове

Капітальний ремонт системи опалення в «Хмелівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів» по вул. Комсомольській, 26, с. Хмельове, Маловисківського району, Кіровоградської області

2017

2017

ДБ

744,0

0,0

744,0МБ

82,105

0,0

82,105


Всього

826,105

0,0

826,105


2

Маловисківський район

смт Смоліне

Капітальний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення у Смолінському навчально – виховному об’єднані «Загальноосвітня школа                 І-ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний навчальний заклад» по вул. Казакова 42 в м. Смоліно, Кіровоградської області

2017

2017

ДБ

798,0

0,0

798,0ОБ

0,0

0,0

0,0


МБ

88,578

0,0

88,578


Всього

886,578

0

886,578


3

Маловисківський район

с. Злинка

Капітальний ремонт будівлі Злинської ЗОШ №1 І-ІІІ ст.(заміна покриття даху) с.Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області

2016

2017

ДБ

1321,857

0,0

1321,857МБ

159,7

12,860

146,873


Всього

1481,590

12,860

1468,730


4

Маловисківський район

с. Мар'янівка

Капітальний ремонт будівлі Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області  (заміна покриття даху, заміна вікон та дверей на металопластикові, влаштування блискавкозахисту, утеплення покриття) по проспекту Ілліча, 26                         с. Мар'янівка Маловисківський район, Кіровоградська область

2017

2017

ДБ

2201,0

0,0

2201,0ОБ

0,0

0,0

0,0


МБ

245,108

0,0

245,108


МТД

0,0

0,0

0,0


Інші джерела

0,0

0,0

0,0


Всього

2446,108

0,0

2446,108


5

Маловисківський район

смт Смоліне

Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій у ДНЗ №3 «Ромашка» в смт. Смоліно Маловисківського району Кіровоградської області

2017

2017

ДБ

1364,611

0,0

1364,611МБ

151,623

0,0

151,623


Всього

1516,234

0,0

1516,234


6

Маловисківський район

с. Оникієве

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ  І-ІІІ ст. с. Оникієво Маловисківського району Кіровоградської області

2017

2017

ДБ

1317,0

0,0

1317,0ОБ

0,0

0,0

0,0


МБ

146,0

0,0

146,0


Всього

1463,0

0,0

1463,0


7

Маловисківський район

с. Велика Виска

Капітальний ремонт спортивного залу Великовисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області по пр. Шкільний, 1 с. Велика Виска, Маловисківський район, Кіровоградська область

2017

2017

ДБ

0,0

0,0

0,0МБ

481,430

0,0

481,430


МТД

0,0

0,0

0,0


Інші джерела

0,0

0,0

0,0


Всього

481,430

0,0

481,430


8

Маловисківський район

смт Смоліне

Капітальний ремонт будівель Смолінського навчально - виховного об'єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія-позашкільний навчальний заклад»  Маловисківської районої ради Кіровоградської області по вул. Козакова, 42, смт Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області

2017

2017

ДБ

24300,0

0,0

24300,0ОБ

0,0

0,0

0,0


МБ

2700,0

0,0

2700,0


Всього

27000,000

0,0

27000,000


9

Маловисківський район

Маловисківсь

кий район

Придбання шкільних меблів для загальноосвітніх шкіл  району

2012

2017

ДБ

173,845

173,845

0,0МБ

96,015

66,015

30,0


Інші джерела

57,5

57,5

0,0


Всього

327,360

297,360

30,000


10

Маловисківський район

Маловисківсь

кий район

Придбання шкільного автобуса для підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів Маловисківського району

2017

2017

ДБ

1100,0

0,0

1100,0МБ

500,0

0,0

500,0


Інші джерела

0,0

0,0

0,0


Всього

1600,0

0,0

1600,0
Разом по галузі

38028,405

310,220

37718,185Охорона здоров'я


1

Маловисківський район

Маловисківсь

кий район

Придбання обладнання для закладів охорони здоров'я району

2011

2017

ДБ

1686,1

1686,1

0,0МБ

446,5

346,5

100,0


Інші джерела

324,889

274,889

50,0


Всього

2457,489

2307,489

150,0


2

Злинська сільська рада

с. Злинка

Капітальний ремонт приміщення Злинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці в Велігіна, 27 в с. Злинка  Маловисківського району Кіровоградської області

2017

2017

ДБ

1335,0

0,0

1335,0МБ

148,0

0,0

148,0


МТД

0,0

0,0

0,0


Всього

1483,000

0,000

1483,0
Разом по галузі

3940,489

2307,489

1633,000Культура


1

Оникіївська сільська рада

с. Оникієве

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Центральна, 18 в                          с. Оникієве Маловисківського району Кіровоградської області

2017

2017

ДБ

1800,0

0,0

1800,0МБ

200,0

0,0

200,0


Всього

2000,0

0,0

2000,0
Разом по галузі

2000,000

0,000

2000,000Газифікація


1

Хмелівська сільська рада, Новогригорівська сільська рада

с. Хмельове, с. Новопетрівка, с. Новогригорівка

Газифікація сіл Новопетрівка, Новогригорівка, Хмельове Маловисківського району, протяжніть 9 км

2011

2017

ДБ

4500,0

1498,0

3002,0Інші джерела

7500,000

0,000

7500,0


Всього

12000,000

1498,000

10502,0
Разом по галузі

12000,000

1498,000

10502,0Дороги та транспортні споруди


1

Маловисківський район

Маловисківсь

кий район

Капітальний ремонт дорожнього покритття вулиць та доріг комунальної власності та доріг загального користування Маловисківського району

2015

2017

ДБ

0,0

0,0

0,0МБ

3372,0

1872,0

1500,0


Всього

3372,0

1872,0

1500,0


2

Маловисківський район

Маловисківсь

кий район

Поточний ремонт дорожнього покритття вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів району

2015

2017

ДБ

0,0

0,0

0,0МБ

7272,372

4772,372

2500,0


Всьго

7272,372

4772,372

2500,0
Разом по галузі

10644,372

6644,372

4000,0Освітлення


1

Маловисківський район

Маловисківсь

кий район

Улаштування мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів району

2011

2017

ДБ

0,0

0,0

0,0МБ

1812,8

1512,8

300,0


Всього

1812,8

1512,8

300,0
Разом по галузі

1812,8

1512,8

300,0Інші галузі


1

Плетеноташлицька сільська рада

с. Плетений Ташлик

Реконструкція гідротехнічної споруди  ставка на території Плетеноташлицької с/ради Маловисківського району

2017

2017

ДБ

0,0

0,0

0,0ОБ

1953,237

0,0

1953,237


МБ

217,0

0,0

217,0


Всього

2170,237

0,0

2170,237
Разом по галузі

2170,237

0,0

2170,237РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

ДБ

41541,413

3357,945

38183,468ОБ

1953,237

0,0

1953,237


МБ

17619,264

8582,547

9036,717


МТД

0,0

0,0

0,0


Інші джерела

7882,389

332,389

7550,000


Разом по району

56596,303

10774,881

45821,422


Додаток 4

до Програми економічного

і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік

затвердженої рішенням районної  ради

від                             №


ПАСПОРТ

Програми економічного і соціального розвитку

Маловисківського району на 2017 рік


1.

Програма затверджена:

рішенням районної ради від  ­­____   року     №____


2.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення Програми

20 жовтня 2016 року №351-р «Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2017 рік»

4.

Розробник Програми

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

6.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, структурні підрозділи райдержадміністрації

7.

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування району

8.

8.1.

Терміни реалізації Програми

2017 рік

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Обласний, районний, селищний та сільські бюджети

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

у тому числі:

Обсяг фінансування коштів буде визначено з урахуванням можливостей місцевих і державного бюджетів

кошти державного бюджету

-

кошти обласного бюджету

-

кошти місцевого бюджету

-

кошти не бюджетних джерел

-

11.

Основні джерела фінансування Програми

Державний, місцеві бюджети, інші джерела фінансування

Share/Save/Bookmark
 
© Сайт Маловисківської районної державної Адміністрації